ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZŠ Masarova, Brno 2019/2020

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

02.03.2024 ::: Stánky pro Jiříka – poděkování

Jak už víte, na naší tradiční charitativní akci Stánky se utržilo 33 151 Kč. Vybranou částku jsme předali rodině Němečkových.

02.03.2024 ::: Miniházená v „Julcu“

Ve středu jsme se s dětmi ze 3. až 5. tříd opět vydali do nafukovací haly v Juliánově, kde jsme se tentokrát setkali pouze se třemi týmy ZŠ Husova. I naše řady byly oslabené o výborné hráče a hráčky, kteří tráví celý týden na lyžařském kurzu.

21.02.2024 ::: Stánky pro Jiříka – charitativní akce školní družiny

Na naší tradiční charitativní akci Stánky se utržilo 33 151 Kč. Po domluvě poputuje celá částka Jiříkovi Němečkovi. Vybranou částku použije rodina Němečkových na náročné rehabilitace, které nehradí zdravotní pojišťovna.

12.02.2024 ::: Taneční soutěž

Začátkem února 2024 proběhla na naší škole taneční soutěž, které se účastnily děti navštěvující školní družinu. Konkurence byla veliká. Přihlásilo se hodně soutěžících, Všichni nacvičili skvělá vystoupení .

12.02.2024 ::: Bruslení – akce partnerských tříd

Poslední předprázdninový den se sešly partnerské třídy 1. D a 9. A, aby prožily další společné chvilky, tentokrát na ledě v místním Salesku. Mezi mladšími dětmi byla spousta začátečníků, kteří na bruslích nikdy nestáli.

30.01.2024 ::: Žákovské zastupitelstvo II

Koncem ledna bylo pět zástupců našeho školního parlamentu přítomno na 2. zasedání žákovského zastupitelstva. Sešli jsme se v líšeňském Dělnickém domě, protože v sále na radnici probíhá rekonstrukce. 

30.01.2024 ::: Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce se konala ve dvou kategoriích. V první kategorii soutěžily šesté a sedmé ročníky a ve druhé osmé a deváté. Soutěž se konala na začátku ledna a vítězové postoupili do městského kola, které se koná v polovině února.

17.01.2024 ::: Žákovské zastupitelstvo

Začátkem listopadu  byla delegace pěti zástupců našeho parlamentu vyslána na radnici, kde jsme společně s ‚parlamenťáky‘ z dalších tří líšeňských základních škol diskutovali o několika akcích pro Líšeň.

17.01.2024 ::: Světový den logiky

V sobotu 13. ledna proběhl na ZŠ Antonínská Světový den logiky – turnaj, který je určen všem, kteří si chtějí procvičit své mozkové závity při řešení zajímavých hlavolamů s čísly, slovy a obrázky.

17.01.2024 ::: Návštěva ŠP ze ZŠ Pavlovská

Koncem listopadu jsme u nás ve škole přivítali návštěvu školního parlamentu ze ZŠ Pavlovská. Po srdečném uvítání jsme jim představili naši činnost za poslední tři roky.

17.01.2024 ::: Návštěva Tesca v centru Brna

V polovině prosince se členové našeho školního parlamentu Masařky zúčastnili prohlídky obchodního domu Tesco u Vaňkovky, který má být na jaře příštího roku zbourán. Tuto jedinečnou příležitost nám poskytla maminka jedné z našich ‚parlamenťaček‘.

16.01.2024 ::: Školní kolo šplhu na 1. stupni

Během prvního pololetí děti v rámci hodin Tv trénovaly šplh na tyči. Ti nejrychlejší z 3. - 5. tříd se sešli v pátek 12. ledna a zasoutěžili si mezi sebou o „ místa na bedně“. Nejpočetnější zastoupení měl čtvrtý ročník, nejvyrovnanější výkony předváděly děti 5. ročníku a celkově se do školního kola probojovalo více děvčat než chlapců.

10.01.2024 ::: Vánoční tipovací soutěž

Poslední den před vánočními prázdninami proběhla na naší škole tipovací soutěž. Každý si mohl, při odchodu z jídelny, prohlédnout sklenici o objemu 1,7 l, která byla po okraj naplněna mini marshmallowny a tipnout si, kolik je v lahvi celkem bonbonů.

10.01.2024 ::: Vánoční čtení dětem z MŠ Hochmanova

Poslední předvánoční týden jsme se vypravili do MŠ Hochmanova, kde jsme četli dětem adventní příběh o tom, proč ke štědrovečerní večeři podáváme kapra. Rozdělili jsme se do tří skupin a každá skupina šla do jiného oddělení MŠ.

09.01.2024 ::: Partnerské třídy

Nepravidelným oživením výuky bývá setkání partnerských tříd. Třídy 3. C a 9. D už se znají skoro tři roky a na společně strávený čas se vždy těší. V tomto školním roce jsme se zatím sešli třikrát. Nejprve jsme si zpestřili podzimní den hraním „Člověče, nezlob se“, u kterého museli hlavně deváťáci krotit svoje emoce.

06.01.2024 ::: Adventní spaní ve škole

Období adventu, příprav na Vánoce a brzké tmy využila oddělení ŠD Kapříci a Želvičky ke spaní ve škole. Jeden adventní pátek se sešlo ve vestibulu školy přibližně 40 dětí se spacáky, karimatkami a dalšími potřebnými věcmi.

06.01.2024 ::: Předvánoční návštěva domova seniorů

Na konci měsíce prosince naše škola ZŠ Masarova navštívila domov pro seniory na Věstonické ulici v městské části Brno – Vinohrady. Při návštěvě vystoupili naši studenti z různých ročníku. Děti z kroužku Cool Dance zatančily seniorům na vánoční melodie.

06.01.2024 ::: Předvánoční vycházka partnerských tříd 2. A a 2 . C

Období adventu by mělo být nejen časem horečných příprav na Vánoce, ale také obdobím štědrosti a dobrých skutků. Partnerské třídy 2. A a 2. C se rozhodly pro předvánoční vycházku do lesa za zvířátky s tím, že jim tam vezmou i něco dobrého na přilepšení.

06.01.2024 ::: Turnaj Ligy deskových her

Na konci listopadu loňského roku se čtyři žáci zúčastnili turnaje Ligy deskových her, již tradičně pořádaného SBOŠ na radnici města Brna. Dva žáci zastupovali první stupeň a dva druhý stupeň. Utkali se ve velké konkurenci téměř 130 žáků z mnoha brněnských základních škol ve hrách Majesty, Noe, Digit, Draftosaurus, Království Valerie, Cartagena, Kanagawa a Velbloudí dostihy.

22.12.2023 ::: Masarka winter cup

Poslední týden před Vánoci se na naší škole uskutečnil první ročník vánočního turnaje Masaraka winter cup. Chlapci druhého stupně poměřili své kvality ve futsale, zatímco dívky se utkaly v přehazované. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií - mladší (6. a 7. ročníky) a starší (8. a 9. ročníky).

21.12.2023 ::: Buď svou hvězdou

Začátkem prosince do naši školy zavítali známí influenceři s programem Buď svou hvězdou. Konkrétně se jednalo o Honzu Kokyho a Tomáše Běhounka - Tomiho. Cílem akce bylo přiblížit mladým lidem širokou škálu aktivit spojených se seberozvojem a motivací.

20.12.2023 ::: Předvánoční Vídeň

Stejně jako v loňském roce se žáci ZŠ Masarova vydali na výlet do vánoční Vídně. Cestou v pohodlném autobuse si zopakovali základní zeměpisné údaje o Rakousku, např. počet spolkových zemí, barvy státní vlajky, hlavní město Vídeň a řeku Dunaj, která městem protéká.

20.12.2023 ::: Zeměpisná olympiáda

V prosinci se u nás konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Pro soutěžící byly připraveny zajímavé otázky včetně práce s mapou a doplňování textu. V kategorii A (6. ročník) byli oceněni Bruno Jagoš a Martin Kužela.

20.12.2023 ::: Workshop ve spolupráci s Ligou vozíčkářů Brno

V prosinci proběhl ve vybraných šestých třídách ve spolupráci s brněnskou Ligou vozíčkářů zážitkový workshop. Program „Přisedni si“ zprostředkoval žákům setkání s vozíčkářem a seznámil je se situacemi, se kterými se každodenně tělesně postižení potkávají.

18.12.2023 ::: Líšeňské Vánoce v podání pěveckého sboru, Street Dance a Cool Dance

O druhém adventním víkendu se 65 dětí z naší školy podílelo na vystoupení v rámci Líšeňských Vánoc. Bylo nás opravdu hodně, každý toužil vystoupit a předvést, na čem celý podzim pracoval. Naše vánoční pásmo jsme zahájili zpíváním, kdy nejen děti ze školního sboru, ale i z ostatních tříd zazpívaly tři vánoční písně

15.12.2023 ::: Dějepisná exkurze do Památníku a Muzea Osvětim

V sychravém ránu z konce listopadu jsme se vydali s žáky 9. tříd do Památníku a Muzea v Osvětimi v Polsku. Nepříjemné počasí předznamenalo atmosféru koncentračního a pracovního tábora Auschwitz-Birkenau, místa spojeného se smrtí statisíců lidí.

15.12.2023 ::: Školní liga miniházené

V pondělí 11. 12. 2023 se žáci naší školy, již podruhé, zúčastnili krajské ligy v miniházené. Turnaj přihlášených škol probíhal v hale Sokola Juliánov ve dvou kategoriích - 2. + 3. ročníky a 4. + 5. ročníky.

14.12.2023 ::: Mikulášská návštěva na ZŠ Masarova

Úterý 5. 12. na Základní škole Masarova bylo plné očekávání, smíchu a sladkostí, protože Mikuláš, čerti a andělé přišli navštívit školu a potěšit žáky. Čerti a andělé, kteří zastávali roli tajemných pomocníků Mikuláše, byli žáci 9. ročníků, kteří se do role přestrojili a nadchli své mladší spolužáky.

13.12.2023 ::: Jarmark

Do naší akce jarmark se letos zapojilo rekordních 29 tříd.  Ještě před jarmarkem se dlouho vyrábělo a chystalo ve třídách i družinách. Stánky byly opravdu po celé škole. Prodávalo se na nich různé jídlo, pití a vánoční dekorace.

13.12.2023 ::: Výukový program Velké kočky v Zoo Brno

V listopadu a prosinci jsme se postupně s žáky osmých tříd zúčastnili výukového programu Velké kočky v brněnské zoologické zahradě. V přednáškovém sále jsme se podívali na lebky šelem, porovnali jsme rozdíly mezi nimi a mnohé nás překvapilo, že jsou o dost menší, než bychom čekali.

12.12.2023 ::: Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Pátek 5. 4. 2024, 14:00 - 18:00 hod.
Sobota 6. 4. 2024, 9:00 – 12:00 hod.

12.12.2023 ::: Předškolní příprava edukativně stimulační skupinky na ZŠ Masarova

Vážení rodiče,
pokud jste z naší spádové oblasti a uvažujete, že v dubnu přihlásíte své dítě k zápisu do naší školy, nabízíme Vám možnost navštěvovat program rozvoje pro předškolní děti tzv. edukativně stimulační skupiny.

12.12.2023 ::: Den předškoláků na ZŠ Masarova

Den předškoláků na ZŠ Masarova se koná 26. 3. 2024 v 15:30 – 18:00.
Pro všechny děti, které se k nám chystají přijít k zápisu do 1. třídy. Přijďte se přesvědčit, že i ve škole je spousta zábavy a legrace.

12.12.2023 ::: Matematická soutěž Sudoku

V listopadu proběhlo školní kolo matematické soutěže v Sudoku pro 5. ročník. Nejlépe se umístili: Leontýna Boldišová, Marek Bašný a Daniel Kula.

12.12.2023 ::: Návštěva předškoláků na ZŠ Masarova

Začátkem listopadu se vypravilo 22 předškoláků z MŠ Hochmanova na ZŠ Masarova, aby se alespoň na chvíli stali součástí naší výuky a vyzkoušeli si, jaké to je být školákem. Rozdělili se do dvou skupin.

12.12.2023 ::: Projekt 3. A a 3. C Moje město

Žáci tříd 3. A a 3. C se během týdenního projektu nazvaného "Moje město" intenzivně seznámili s Brnem, kde žijí. Během tohoto projektu děti nejen pasivně přijímaly informace o svém městě, ale aktivně se zapojovaly do sběru různorodých obrazových a textových materiálů,

12.12.2023 ::: Házenkářský turnaj

Po skvělém výkonu v nedávném městském kole ve šplhu, kde jsme vybojovali první místo v mladší kategorii a druhé místo ve starší, jsme se s plnou vervou připravovali na házenkářský turnaj, který se konal koncem listopadu.

12.12.2023 ::: Animace

Při projektové práci na začátku prosince se žáci ze 4. A seznamovali s animovaným filmem. Objevili věhlas českých animátorů i českého animovaného filmu. Rozpohybovali nakreslené postavičky. Učili se, jak pracovat s programy a aplikacemi.

07.12.2023 ::: Život motýlů

Výuku o hmyzu si žáci ze 4. A obohatili návštěvou Papilonie, kde mohli sledovat živé motýly. Na návštěvu se připravili ve škole. Sepsali si informace, které o motýlech ví. Každý si nachystal otázky, na které by se rád dozvěděl odpověď.

07.12.2023 ::: Šplh na tyči

Ve středu se na SŠ Polytechnické v Brně na ulici Jílové konaly závody ve šplhu na tyči s elektrickým přesným měřením. Na těchto závodech se sešly talenty z různých brněnských škol, a mezi nimi i závodníci ze ZŠ Masarova 11.

03.12.2023 ::: Brloh

V listopadu probíhala logická týmová soutěž BRLOH. Tato soutěž je určena pro žáky základních škol a nižších gymnázií. Hra se skládá ze tří internetových kol, na které mají žáci vždy týden.

30.11.2023 ::: Plyšákový den

Po úspěšném vstupu do nového školního roku se naše školní družina proměnila ve veselou oázu radosti a smíchu, když se konala akce Plyšákový den. V tento den si děti do školy přinesly své nejlepší plyšové kamarády a představily je spolužákům.

30.11.2023 ::: Sudoku

V listopadu jsme uspořádali školní kolo v Sudoku. Celkem se zúčastnilo 43 žáků druhého stupně. Nejlépe se umístili:

30.11.2023 ::: Biologická olympiáda

Koncem listopadu se konalo školní kolo Biologické olympiády. Děti vyplňovaly obtížný test na téma „Jak se žije v lužním lese“ a poznávaly rostliny a živočichy.

28.11.2023 ::: Okolo nás to žije

Při projektové výuce v průběhu listopadu se děti ze 4. A seznámily s jednotlivými skupinami živočichů, jejich znaky, pohybem, způsobem rozmnožování i zástupci. V první části projektu zjišťovaly zajímavosti a podrobnosti o vybraném zvířeti.

28.11.2023 ::: Malí fotbalisté a florbalisté v akci

V polovině listopadu se nejdříve fotbalisté ze 4. tříd: V. Fatrdla, Š. Rozsypal, D. Turek, O. Oplt, A. Rexhaj, J. Tonar, M. Hanuš a M. Kapun vydali na Starez school cup - prestižní turnaj brněnských i mimobrněnských škol.

26.11.2023 ::: Environmentální výchova: Co sežral žralok: Oceány plné plastů.

V rámci environmentální výchovy ve třídě 2.A a naší celoroční hry „Co sežral žralok“ jsme si vyrobili chobotnici. Tato chobotnice však není ledajaká. Je vyrobená z plastového odpadu, který si děti přinesly z domu.

22.11.2023 ::: Informace ke stávce

Vážení rodiče,
většina pedagogických a nepedagogických pracovníků naší školy se rozhodla připojit ke stávce vyhlášené na pondělí 27. 11. 2023.

22.11.2023 ::: Beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou

Petra Martišková je autorkou knih pro děti i dospívající. V pondělí 13. 11. byli žáci 4. A pozváni do knihovny v Líšni na setkání s touto spisovatelkou. Připravila si pro ně zajímavý a pestrý program. Po představení knih jsme si poslechli autorské čtení.

18.11.2023 ::: První speciální zasedání

Začátkem září náš školní parlament přivítal nové parlamenťáky. Jako tradičně bylo první zasedání netradiční. Tentokrát jsme si šli zahrát badminton do nedaleké haly. Plno bylo na všech šesti kurtech. Kdo neměl svou vlastní raketu, mohl si půjčit.

18.11.2023 ::: Prožitkový kurz

Koncem října se náš školní parlament vydal do Křižanova, kde jsme se společně s parlamenťáky ze ZŠ Novolíšeňská zúčastnili prožitkového kurzu. Po příjezdu a ubytování jsme se seznámili s programem a lektory z CEDU (Centra pro demokratické učení), kteří pro nás program připravili.

18.11.2023 ::: Fotografování pracovníků školy

Dlouho jsme v parlamentu zvažovali, jak aktualizovat portréty našich školních pracovníků na webových stránkách. Tento nápad jsme probrali na vedení školy a poté konečně přišla naše chvíle.

18.11.2023 ::: Divadelní představení – AI. U. R.

Na začátku listopadu jsme navštívili divadelní klub Leitnerka, konkrétně představení AI. U. R. aneb Univerzální roboti umělé inteligence. Představení bylo o příchodu androida do jedné docela obyčejné rodiny, o radostech a strastech, které se s příchodem robota pojily. Robot jménem AIdam pomáhal dcerám s učením, na druhou stranu ale kvůli jeho přítomnosti vázly rozhovory mezi rodiči a dětmi, dokonce došlo k naprostému odcizení dvou sester a málem i k rozpadu celé rodiny. Také ve škole došlo k experimentování – jeden z učitelů byl robot. Opět nám herci chtěli nastínit, jaké jsou výhody a nevýhody robota – tentokrát v roli učitele. Celé představení trvalo 80 minut a úplně mě vtáhlo do děje. Zajímavostí bylo, že účinkujícími byly děti ve věku 13–17 let. Po jeho skončení se všichni tvářili spokojeně, takže můžu jen říct, že to bylo výborně strávené dopoledne.

14.11.2023 ::: Recyklovaný orchestr v UMPRUMu

Skvělé propojení hudební a výtvarné výchovy v poslední době nabízí Filharmonie Brno ve spolupráci s Moravskou galerií. Žáci 4.C to tentokrát otestovali na programu Recyklovaný orchestr, kde jsme navštívili budovu Uměleckoprůmyslového muzea.

14.11.2023 ::: Jurkovičova vila v zajetí zlých duchů

Halloweenský týden si 4.C oživla návštěvou pobočky Moravské galerie – Jurkovičovy vily, která měla být v zajetí zlých duchů. U brány nás uvítala lektorka Míša. V hlavní hale jsme si povídali o historii vily a o architektovi Dušanu Jurkovičovi.

14.11.2023 ::: Logická olympiáda – výsledky krajského kola

V pátek 3. 11. 2023 proběhlo krajské kolo Logické olympiády, do které z naší školy postoupil Martin Minář. Ve velké konkurenci se neztratil.

14.11.2023 ::: Halloweenské setkání

Partnerské třídy 4.C a 6.A se sešly opožděně na setkání k Halloweenu. Šesťáci si pro čtvrťáky přichystali stezku odvahy ve školních dílnách. Bylo tam tajemné šero, ve kterém jen zlehka mihotaly hřbitovní svíčky.

14.11.2023 ::: Bubnovačka

Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají násilí v rodině. A na tuto problematiku se snaží poukázat i akcí nazvanou Bubnovačka. Jde o happening, kdy kdokoli může zabubnovat na podporu dětství bez násilí.

03.11.2023 ::: Sluneční soustava ve výuce zeměpisu

V druhé polovině října jsme se v zeměpisu a v přírodovědném semináři šestých ročníků rozhodli pojmout výuku sluneční soustavy trochu jinak. Vytvořili jsme krásné modely planet sluneční soustavy z polystyrenových koulí.

03.11.2023 ::: Soutěž Pěšky do školy 2023

Projekt seznamuje žáky, rodiče a pedagogy s výhodami pěší dopravy a formou osobního prožitku jim ukazuje, jak mohou jednoduše prospět svému zdraví. Všichni jsme se narodili jako chodci a pohybovat se pěšky je naše přirozenost.

31.10.2023 ::: Stánky - akce školní družiny

Letos jsme se rozhodli věnovat výtěžek z tradiční charitativní akce Stánky Domovu pro seniory na ulici Věstonická, který sídlí na Vinohradech. Z “vydělaných” peněz v domově pořídí materiál do terapeutických pracovních dílen pro své klienty.

31.10.2023 ::: Na Operky nejen do divadla Radost

V říjnu se třída 1. D vydala do divadla Radost na hudební představení Operky. Po celou dobu všichni se zájmem sledovali a naslouchali, co se děje na jevišti. Do toho jsme se občas zasmáli nebo doprovázeli hudbu rytmickým potleskem.

31.10.2023 ::: Biodiverzita v Líšni

V průběhu října děti ze 4. A pracovaly na projektové práci o stavbě, významu a využití rostlin. Projekt je provedl tématy, která děti zpracovávaly ve skupinách i individuálně. Vytvářely otázky a hledaly na ně odpovědi v knihách, na internetu i v učebnici.

26.10.2023 ::: Víte, kdo je Zaklínač?

Ještě před podzimními prázdninami jsme se s žáky 8. ročníku vydali do Knihovny Jiřího Mahena na Jírové, abychom se něco dozvěděli o fantasy Andrzeje Sapkowského – Zaklínač. Ze stejnojmenného seriálu na platformě Netflix se stal boom.

21.10.2023 ::: Logická olympiáda

V průběhu října se někteří naši žáci zúčastnili matematické internetové soutěže Logická olympiáda. Celkem se v kategorii (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 25736 řešitelů, z toho v našem kraji 3689.

21.10.2023 ::: Deník z prázdnin 2023 – výtvarně literární soutěž

Děti naší školy opět přes letní prázdniny zapisovaly své zážitky do deníků. Během září si o denících povídaly ve svých třídách. Samotné deníky plné obrázků, vstupenek, příběhů, sušených květin a mušliček, pak ozdobily nástěnky na chodbách školy.

21.10.2023 ::: Čištění mincí

V hodině dějepisu v 6. ročníku jsme si povídali o archeologii. Zjistili jsme, že se archeologie dělí na několik druhů a také jsme se dozvěděli, co se následně děje s nalezenými předměty. Předměty se musí řádně zapsat, označit a opatrně očistit.

17.10.2023 ::: Přírodovědný klokan

V polovině října se již tradičně konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Zúčastnilo se celkem 45 žáků 8. a 9. ročníku. V kategorii Kadet na ně čekalo 24 otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

17.10.2023 ::: 9. D ve VIDĚ

Navštívili jsme VIDA centrum, abychom si v praxi ověřili znalosti z fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Zaujaly nás zejména exponáty z mechaniky, optiky a akustiky. Oblíbené byly samozřejmě i vodní a větrné prvky.

17.10.2023 ::: Skvělý úspěch sportovců z Masarky

Začátek školního roku zastihl sportovce z Masarky ve skvělé formě. Po úspěšném fotbalovém turnaji, kde jsme obsadili dvě první místa, následoval velice prestižní atletický čtyřboj, který bývá považován za jednu z nejtěžších soutěží, kterých se základní školy účastní.

04.10.2023 ::: Úspěšný start malých fotbalistů do nového školního roku

První sportovní soutěží nového školního roku byl futsalový turnaj SBOŠ. V úterý 26. září vyrazil tým 1. stupně ve složení: Daniel Kula, Štěpán Czudek, Sebastián Almášy, Theodor Busta, Arnes Rexhaj a Dominik Turek na hřiště ZŠ Svážná.

27.09.2023 ::: Malování na chodník

Školní rok jsme zahájili tradiční akcí malování na chodník. Den před třídními schůzkami dostaly děti ve všech odděleních školní družiny křídy a tvořily obrázky a vzkazy pro rodiče, aby si je mohli přečíst, až půjdou druhý den na třídní schůzky. 

20.09.2023 ::: Úspěch sportovců na 1. stupni

Během celého loňského školního roku se naši malí sportovci zúčastňovali různých sportovních soutěží a často velmi úspěšně reprezentovali školu. Za účast v soutěžích a za umístění v okresních a krajských kolech škola získávala body do celkového hodnocení všech brněnských škol.

17.09.2023 ::: Volný den pro žáky

Vážení rodiče,

na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volný den pro žáky v termínu 29.9.2023.

Důvodem pro udělení volna je neefektivní vyučování vzhledem k tomu, že jde o pátek po státnímu svátku. Mnoho rodičů si plánuje využít prodloužený víkend k odjezdu mimo Brno.

Školní družina pro přihlášené žáky I. stupně bude v provozu.

O vyhlášení volna budou rodiče ještě informováni v dostatečném předstihu na třídních schůzkách 19.9.2023 v informačním systému Edookit a na webových stránkách školy.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

10.09.2023 ::: Masarova v létě ožila hrou o přežití

Překonat rozbouřenou řeku, ulovit nebo jinak získat zásoby jídla, rozdělat oheň. Účastníci letošního červencového příměstského tábora na základní škole Masarova museli zvládnout vše potřebné pro setrvání na pustém ostrově.

10.09.2023 ::: Informace ke kroužkům CVČ 2023/24

Vážení rodiče,

rádi bychom i v letošním školním roce nabídli žákům kroužky CVČ.

Nabídka kroužků CVČ bude zveřejněna 12. září zprávou v Edookitu. Přihlašování bude možné přes Edookit do 24. září.

Kroužky budou probíhat od 2. října 2022 do 14. června 2023.

Všechny další informace budou zasílány přes Edookit.

Mgr. Veronika Plíšková,
vedoucí CVČ

05.09.2023 ::: Informace pro oznamovatele

Základní škola Brno, Masarova 11 p.o. jako povinný subjekt zavedla vnitřní oznamovací systém v souvislosti s plněním povinností dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zveřejňuje informace pro oznamovatele.

31.08.2023 ::: Předběžný plán třídních schůzek a porad na školní rok 2023/2024

Provozní porada po stupních (v 10 h)4. 9. 2023
Provozní porada19. 9. 2023
Třídní schůzky (od 16:30 dle domluvy)19. 9. 2023

31.08.2023 ::: Výsledky zkoušky YLE

Žáci, kteří udělali zkoušku YLE ve školním roce 2022/2023:

Starší aktuality najdete v Archívu.Taneční soutěž
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů