skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZŠ Masarova, Brno 2019/2020

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

24.11.2022 ::: Horké křeslo s panem starostou

Jednou z akcí, které náš parlament pořádá, je akce “Horké křeslo”. Do něj si každý rok zveme zajímavé osobnosti  a ptáme se jich na to, co nás zajímá. Tentokrát jsme si pozvali pana starostu Břetislava Štefana, kterému jsme kladli otázky přes dvě hodiny.

22.11.2022 ::: Stánky pro dětskou nemocnici

Na naší tradiční charitativní akci Stánky se utržilo 35 057 Kč. Po domluvě poputuje celá částka do Dětské nemocnice Brno, Černopolní 9 na nákup přistýlek, které potřebují obnovit.

22.11.2022 ::: Bronz s pachutí

Začátek listopadu se nesl na Masarce ve sportovním duchu. Po soutěžích v pin pongu, kde se mladší chlapci dostali až do krajského finále v Hodoníně, následovaly turnaje ve florbale a házené.

22.11.2022 ::: Projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy

V tomto projektu je naše škola zapojena už od roku 2019 a účastní se ho žáci třetího až pátého ročníku. Záměrem tohoto projektu je doplnit standardní vyučování finanční gramotnosti interaktivní a zábavnou přednáškou prostřednictvím expertů ze světa financí,

13.11.2022 ::: Florbalový turnaj SBOŠ

Po úspěchu malých futsalistů jsme přihlásili tým i na florbalový turnaj. A i tentokrát byla do chlapeckého týmu ve složení:

03.11.2022 ::: Výlet ŠD

Byl první den podzimních prázdnin, sluníčko hřálo a děti, které se toho dne sešly ve školní družině, se vydaly na výlet. Cestou hlídaly turistické značky, zahrály si stopovanou, plnily různé úkoly.

03.11.2022 ::: Měsíc s handicapy

V průběhu měsíce října jsme si ve školních družinách povídali o lidech s různými postiženími. Povídali jsme si o tom, jak se jim asi žije i o tom, jak jim můžeme pomoci. V reálu jsme zkoušeli, jak různá postižení ovlivní naše vnímání světa a schopnost se o sebe postarat. O všech zkušenostech jsme si povídali.

01.11.2022 ::: Plavecké závody SBOŠ

V druhé polovině října naši školu reprezentovaly vybrané děti na plaveckých závodech na Základní škole v  Jundrově. Jako první si bazén vyzkoušeli třeťáčci.

01.11.2022 ::: Útulek – učíme se a pomáháme

Na konci října se žáci 5. C vypravili navštívit útulek, který provozuje městská policie Brno. Nejprve se děti seznámily s prací psovodů, odchytářů, veterinářů i ostatních pracovníků útulku.

01.11.2022 ::: Exkurze 5. B ve Středisku sběrného odpadu Lazaretní

O třídění běžného odpadu na papír, plast a běžný směsný odpad víme hodně. Ale když přišla nabídka od firmy SAKO s r. o., rádi jsme toho využili.

24.10.2022 ::: Volný den pro žáky

Vážení rodiče,
na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volný den pro žáky v termínu 18.11.2022.

Důvodem pro udělení volna je neefektivní vyučování vzhledem k tomu, že jde o pátek po státnímu svátku. Mnoho rodičů si plánuje využít prodloužený víkend k odjezdu mimo Brno.

Školní družina pro přihlášené žáky I. stupně bude v provozu.

Se spolkem rodičů bylo vyhlášení volného dne projednáno na setkání se zástupci tříd 11.10.2022 a na jednání školské rady téhož dne. O vyhlášení volna budou rodiče ještě informováni v dostatečném předstihu v informačním systému Edookit a na webových stránkách tříd a školy.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

24.10.2022 ::: Mateso – školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili na konci října matematické soutěže Mateso. Řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 8 bodů.

24.10.2022 ::: Logická olympiáda 2022 – základní kolo

Základní kolo Logické olympiády probíhalo v prvním říjnovém týdnu online. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje kreativní přístup.

24.10.2022 ::: Atletický čtyřboj mladšího a staršího žactva

V posledním zářijovém týdnu, tak jako každý rok se konaly atletické závody na ZŠ Laštůvkova v Bystrci. Jak už napovídá samotný název „čtyřboj“.

23.10.2022 ::: Televizní vysílání 5. A

V rámci daltonské a projektové výuky si děti vyzkoušely práci televizních moderátorů, redaktorů, kameramanů, střihačů…. Jejich samostatné práci předcházela společná tvorba myšlenkové mapy a zjišťování, co vše souvisí s televizním vysíláním.

23.10.2022 ::: Pythagoriáda

V koncem října jsme uspořádali školní kolo Pythagoriády. Účast v soutěži byla dobrovolná a probíhá v kategoriích 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník.

23.10.2022 ::: Přírodovědný klokan

V polovině října se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet se celkem zúčastnilo 73 žáků 8. a 9. ročníku. Čekalo na ně 24 otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

23.10.2022 ::: Prožitkový kurz 2022

Jako každý rok, tak i tento nebyl výjimkou, a celý náš parlament se vydal na prožitkový kurz. Letos jsme měli tu možnost jet se Základní školou Nedvědova z Olomouce. Byli jsme ubytovaní v resortu Hrubá Voda.

23.10.2022 ::: Procházka po brněnských pověstech

V druhé polovině září se žáci z 5. B vydali na procházku po centru Brna za brněnskými pověstmi, kterými jsme se zabývali v jednom z celodenních projektů. Na procházku nás vzala lektorka z CVČ Lužánky, se kterou jsme se setkali „pod koněm“ na Moravském náměstí.

23.10.2022 ::: Mineralogická sbírka Přírodovědecké fakulty MU

Začátkem školního roku jsme se v přírodovědě zabývali neživou přírodou, horninami a minerály. Proto jsme se my z 5. B vydali navštívit mineralogickou sbírku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

23.10.2022 ::: Logická olympiáda

V průběhu října se někteří naši žáci zúčastnili matematické internetové soutěže Logická olympiáda. Celkem se v kategorii (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 26368 řešitelů, z toho v našem kraji 3673.

23.10.2022 ::: Branný den

Na začátku října se žáci sedmých tříd Základní školy Masarova zúčastnili akce organizované Armádou České republiky. Vojáci si pro děti připravili aktivity, které měly prověřit jejich fyzické a mentální schopnosti.

23.10.2022 ::: Adaptační pobyt 6. tříd

Na přelomu září a října vyjíždíme pravidelně na adapťák – výlet s šestými třídami, na kterém mají děti šanci seznámit se s novým třídním učitelem jinak než jen v lavicích při učení. A třídní učitel pozná lépe svou novou třídu.

15.10.2022 ::: Výtvarně- literární soutěž Deník z prázdnin 2022

Chodby naší školy od poloviny září zdobily Deníky z prázdnin našich dětí z 1. – 4. tříd. Letos se jich sešlo 69 a byly opravdu originální a hezky napsané. Začátkem října si děti, které byly ve škole, převzaly ceny.

11.10.2022 ::: Malování na chodník

Hned v září se rozhodla všechna oddělení ŠD vykrášlit cesty do školy obrázky malovanými křídami. Malování na chodník je naše tradiční akce, která nadělá plno radosti, zvláště když mají děti k dispozici barevné křídy.

06.10.2022 ::: Skvělý výkon malých futsalistů

Již na konci září jsme se zapojili do sportovních aktivit pořádaných Sítí brněnských otevřených škol.

04.10.2022 ::: Plyšákový den

V září jsme pořádali ve školní družině akci s názvem "Plyšákový den". Děti ze všech oddělení měly za úkol donést svého oblíbeného plyšáka, představit ho ostatním dětem a vyrobit k němu cedulku s popiskem a malováním, aby si ostatní děti mohly přečíst, co všechno umí, jak se jmenuje či jak je starý.

20.09.2022 ::: Festival vědy

V pátek 9. 9. se žáci 5. C vypravili na Festival vědy 2022 do areálu brněnského výstaviště. V pavilonu A1 se potkali s více než čtyřiceti institucemi z oblasti vědy, které si pro všechny návštěvníky připravily workshopy, interaktivní ukázky, hry i pokusy.

10.09.2022 ::: Výsledky zkoušky YLE

Na závěr školního roku skládali někteří žáci 5. a 7. ročníku zkoušku z angličtiny, na kterou se v průběhu celého roku pečlivě připravovali v rámci kroužku CVČ.

10.09.2022 ::: Preventivní program pro 9. ročník „Trestně právní minimum - Školní nebo trestná lavice“

Ve spolupráci s líšeňským nízkoprahovým klubem Likusák proběhl v těchto dnech v devátých třídách preventivní program „Trestně právní minimum - školní nebo trestná lavice“.

10.09.2022 ::: Informace ke kroužkům CVČ 2022/23

Vážení rodiče, rádi bychom i v letošním školním roce nabídli žákům kroužky CVČ.

Nabídka kroužků CVČ bude zveřejněna 12. září zprávou v Edookitu. Přihlašování bude možné přes Edookit do 25. září.

Kroužky budou probíhat od 3. října 2022 do 16. června 2023.

Všechny další informace budou zasílány přes Edookit.

Základní škola si vyhrazuje právo kdykoliv provoz kroužku přerušit či omezit na základě aktuálně platných protiepidemických nařízení.

Mgr. Veronika Plíšková,
vedoucí CVČ

01.09.2022 ::: Na táboře objevitelů doběhli pro poklad první Mimoni a Indiana Jones

Základní škola Masarova žije poznáním i během letních prázdnin. Letos v červenci se tamní třídy, hřiště i tělocvična už popáté staly dějištěm příměstského tábora pro děti od 6 do 12 let.

10.08.2022 ::: Několik rad pro rodiče nových prvňáčků

Vážení rodiče, Vaše děti se za pár dnů postaví na pomyslnou startovní čáru nové a velmi důležité etapy svého života. Jsme rádi, že jste si vybrali právě naši školu.

10.08.2022 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,
nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7, 45 hod. Děti i rodiče se zařadí k jednotlivým učitelkám 1. tříd, které Vás budou očekávat.

27.06.2022 ::: Poděkování a prázdninové služby ve škole

Vážení rodiče,
chci Vám všem poděkovat za přízeň v tomto školním roce. Byl pro nás i pro Vás velmi náročný. Na jeho začátku jsme ještě pracovali za kovidových opatření. V dalším průběhu roku se již výuka nemusela nijak omezovat. Mohli jsme tedy uspořádat školní ples, i když v jarním termínu. Děti mohly vyjet na školy v přírodě, na výlety, na hory a také do zahraničí. Uskutečnily se i všechny plánované akce k 40. výročí otevření školy.

Jménem všech zaměstnanců školy Vám přeji klidnou a slunečnou dovolenou a hodně zdraví!

V příloze můžete naleznout termíny služeb ve škole. V těchto dnech si můžete vyřídit potřebné záležitosti a také vyzvednout nevydaná vysvědčení.

S pozdravem
Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

Starší aktuality najdete v Archívu.Stánky pro dětskou nemocnici
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
 
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti