ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Biodiverzita v Líšni

V průběhu října děti ze 4. A pracovaly na projektové práci o stavbě, významu a využití rostlin. Projekt je provedl tématy, která děti zpracovávaly ve skupinách i individuálně. Vytvářely otázky a hledaly na ně odpovědi v knihách, na internetu i v učebnici. Praktická výuka v přírodě dětem umožnila pochopit důležitost biodiverzity a udržitelnosti při výsadbě a následné péči o zeleň na sídlišti. V průběhu projektu pracovaly na výtvarném ztvárnění podzimu pomocí přírodnin. Na závěr projektu děti sbíraly fotografie a v aplikaci z nich vytvářely prezentace, které mapovaly krásu a různorodost podzimní přírody v Líšni. Při projektu propojovaly své vědomosti s novými informacemi, pracovaly s tablety, knihami i vlastními telefony.

Videa na Google Drive

Biodiverzita v Líšni, říjen 2023 Biodiverzita v Líšni, říjen 2023 Biodiverzita v Líšni, říjen 2023 Biodiverzita v Líšni, říjen 2023

Kateřina Krbková Trnková

Učitelé a žáci společně na hřišti
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů