ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Ocenění žáci a pedagogové ze ZŠ Masarova

Koncem června se již tradičně uskutečnilo setkání vybraných žáků a pedagogů líšeňských škol. Letos proběhlo stejně jako minulý rok na Zámku Belcredi v Líšni. Ocenění předávala paní místostarostka Alena Stejskalová. O slavnostní atmosféru se postarali členové pěveckého sboru ze školy na Holzově ulici. Oceněni byli tři žáci, jedna ze čtvrtého a dva z devátého ročníku.

První z nich byla Ema Vančurová. Ema je výborná matematička. Reprezentovala školu ve vědomostní i sportovních soutěžích a je oporou třídního kolektivu a žákovského parlamentu.

Druhý oceněný je Matyáš Hejčík. Pracoval ve školním parlamentu a byl oporou třídního kolektivu..

Třetí žákyní je Lenka Lattenbergová. Byla oceněna za vynikající prospěch, reprezentaci školy v různých soutěžích a rovněž za aktivní práci v žákovském parlamentu.

Bohužel Ema odchází na jinou školu. Matyáš a Lenka odchází na střední školy, kde budou dále rozvíjet své nadání. Všem třem přejeme do dalších školních let hodně úspěchů, radosti a štěstí.

V letošním roce byli oceněni také pedagogové líšeňských škol. Z naší školy byla na ocenění navržena paní učitelka Marcela Navrátilová.. Paní učitelka byla oceněna za dlouhodobou pedagogickou činnost na naší škole. Dlouhodobě vede metodickou komisi vyučujících matematiky a fyziky. Pořádá školní kola soutěží. Má velmi pěkný vztah dětem.

Ocenění proběhlo za přítomnosti rodičů dětí ve velmi přátelské atmosféře.

Ocenění žáci a pedagogové ze ZŠ Masarova, červen 2024 Ocenění žáci a pedagogové ze ZŠ Masarova, červen 2024 Ocenění žáci a pedagogové ze ZŠ Masarova, červen 2024 Ocenění žáci a pedagogové ze ZŠ Masarova, červen 2024 Ocenění žáci a pedagogové ze ZŠ Masarova, červen 2024 Ocenění žáci a pedagogové ze ZŠ Masarova, červen 2024

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů