ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Projekty podpořené EU

Název projektu:

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Registrační číslo:

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

Délka trvání:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Operační program:

OP VVV

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání. Projekt dále přinese posílení odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení inkluzivního přístupu ve školách na území Brna.

Plakát:

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů