ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Okolo nás to žije

Při projektové výuce v průběhu listopadu se děti ze 4. A seznámily s jednotlivými skupinami živočichů, jejich znaky, pohybem, způsobem rozmnožování i zástupci. V první části projektu zjišťovaly zajímavosti a podrobnosti o vybraném zvířeti. Postupovaly podle vytvořených otázek a mapovaly oblasti, které každého zajímaly. Svoji práci měly možnost prezentovat před ostatními. V další části se děti zabývaly vývojovými cykly různých druhů živočichů a poznávaly rozdíly v rozmnožování i péči o potomky. Pracovaly s vytištěným materiálem, videi i tablety a encyklopediemi. Životní cykly ztvárnily pomocí výtvarných prostředků – 2D i 3D. Ve třetí části jsme se zabývali dělením živočichů podle stravy. Děti vytvářely otázky, které je napadly ve vztahu k potravě různých tvorů pod zemí, na zemi i ve vodě. Na otázky hledaly odpovědi na internetu. V badatelské hodině zkoumaly potravinové řetězce. Na základě nabytých informací tvořily vlastní potravinové řetězce. V souvislosti s badatelskou hodinou si děti potvrzovaly nebo vyvracely hypotézy, které si o stravě zvířat vytvořily.

Okolo nás to žije, listopad 2023 Okolo nás to žije, listopad 2023 Okolo nás to žije, listopad 2023 Okolo nás to žije, listopad 2023 Okolo nás to žije, listopad 2023

Mgr. Kateřina Krbková Trnková

Učitelé a žáci společně na hřišti
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů