ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Základní škola, Brno, Masarova 11

Naše nabídka

Na naší škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu "Naše škola – příležitost pro všechny".

Zaměřujeme se na jazykovou komunikaci a výuku cizích jazyků, a to jak v mateřském jazyce, tak v cizím jazyce. Výuku angličtiny máme již od 1. ročníku a druhý cizí jazyk nabízíme od 6. třídy. Učíme děti pracovat s informacemi. Do výuky zařazujeme daltonské vyučování, projektové vyučování a práci s tablety již na 1. stupni. Velký důraz klademe na osobnostní a sociální výchovu. Snažíme se o vytvoření příjemného klimatu ve škole, o partnerskou komunikaci mezi učitelem a žákem. Vedeme děti k sebepoznání a k pochopení mezilidských vztahů. Velkou pozornost věnujeme chování mezi žáky. Každý týden začínáme tzv. „domečky“. Jsou to hodiny pevně stanovené v rozvrhu. V těchto hodinách má učitel dostatek prostoru na práci se třídou v oblasti osobnostní a sociální výchovy. Cílem je vytváření bezpečné a zdravé atmosféry ve třídě a škole. Zájmová činnost patří také mezi naše priority. Umožňujeme dětem zúčastnit se rozmanitých aktivit v odpoledních hodinách přímo v budově naší školy. Jedná se o velké množství kroužků a nepovinných předmětů různého zaměření.

Škola žákům nabízí:

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, rádi Vás na naší škole přivítáme, umožníme Vám prohlídku budovy, návštěvu vyučování a poskytneme Vám podrobné informace. Více se také dozvíte při prohlížení našich webových stránek.

Mgr. Ivana Jelínková

Kontakty:
tel. 731495163
internet: www.zsmasarova.cz
E-mail: zsmasarova@zsmasarova.cz

Učitelé a žáci společně na hřišti
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů