ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Projekt 3. A a 3. C Moje město

Žáci tříd 3. A a 3. C se během týdenního projektu nazvaného "Moje město" intenzivně seznámili s Brnem, kde žijí. Během tohoto projektu děti nejen pasivně přijímaly informace o svém městě, ale aktivně se zapojovaly do sběru různorodých obrazových a textových materiálů, a to nejen o významných památkách a pověstech, které ovlivňují jejich domovské místo. Děti se také věnovaly malování znaku naší obce a brněnských památek. Součástí projektu bylo i hledání dat na internetu a v encyklopediích, plnění daltonských úkolů s tématikou Brna, čtení brněnských pověstí a psaní slohové práce. Obě třídy se na jeden den vydaly do středu města, kde děti plnily úkoly v pracovních listech, učily se orientovat na mapě a hledaly cesty k významným památkám, jako jsou kostel sv. Jakuba, Moravské náměstí a náměstí Svobody, Nová radnice, Stará radnice, chrám sv. Petra a Pavla, Zelný trh. Ve škole poté děti ve skupinách tvořily plakáty o Brně. Výsledné plakáty všechny skupinky prezentovaly před třídou a tyto plakáty nyní zdobí chodby naší školy. Tento projekt posílil nejen znalosti žáků o jejich městě, ale také ukázal, že spolupráce s ostatními spolužáky může přinést vynikající výsledky.

Mgr. Jana Ullmannová, Mgr. Iva Doležalová

Učitelé a žáci společně na hřišti
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů