ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací na webových stránkách ZŠ Masarova je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a v dostatečné míře splňuje pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a obecných zásad pro tvorbu uživatelsky přívětivých webových prezentací.

Veškeré informace na webových stránkách jsou přístupné ve formě samostatných článků, chronologicky řazených podle data vydání a současně tématicky členěných podle obsahu (např. škola, školní družina, výsledky sportovních soutěží, výsledky znalostních soutěží apod.). Články jsou ve formátu HTML (s výjimkami, uvedenými dále) a jsou dostupné na statických adresách (URL), obsahujících pro snadnou orientaci zjednodušený název článku, popř. dokumentu.

Nabídka obsahu je přehledně členěna do jednotlivých, tématicky zaměřených sekcí včetně souhrnných přehledů (např. Akce školního parlamentu, Fotogalerie apod.).

Obrazový obsah těchto webových stránek tvoří především fotografie. Každý obrazový prvek s výjimkou ilustračních (dekorativních) obrázků je opatřen alternativním textem. V případě fotografií alternativní text odkazuje na zachycenou událost a období jejího konání.

Soubory, které jsou určeny ke stažení a vyplnění (např. formuláře žádostí nebo přihlášky) jsou pro usnadnění vyplňování nabízeny ke stažení ve formátu Microsoft Word (DOC).

Písemné materiály které mají charakter dokumentů (např. zápisy ze zasedání školské rady, výroční zprávy, zprávy o hospodaření školy apod.) jsou ve formátu PDF, vhodném jak k zobrazení ve webovém prohlížeči, tak ke stažení.

Webové stránky ZŠ Masarova obsahují také velké množství prací žáků. Tyto práce nemohou být z důvodu technických omezení a kapacitních limitů na straně žáků a na straně školy zpřístupněny v jiném než v původním formátu. Např. absolventské práce jsou zpřístupněny ve formě prezentací aplikace Microsoft PowerPoint (PPS), vydání školního časopisu ve formátu PDF apod.

Videa z akcí školy jsou zveřejňována na internetovém serveru pro sdílení videosouborů YouTube.com a prezentována v příslušných sekcích webových stránek školy. Vzhledem k jejich charakteru (např. záznamy ze společenských akcí, zprávy ze zasedání školního parlamentu natočené žáky apod.) není v možnostech školy opatřovat videa textovou alternativou závisející na čase (např. titulky), ani zvukovou stopou poskytující ekvivalentní informaci pro obsah (např. zvukovým popisem).

Doporučené programové vybavení

Přímé zobrazení dokumentů ve formátu PDF je možné ve většině současných webových prohlížečů (v závislosti na jejich verzi a nastavení operačního systému vašeho počítače). Pokud prohlížeč zobrazení dokumentů PDF neumožňuje, je vhodným řešením mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, jehož aktuální verze je v českém jazyce zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc. get.adobe.com/cz/reader/

Pro práci s dokumenty ve formátu Microsoft Word (DOC), určenými k vyplnění, je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na váš počítač, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík OpenOffice.

Prezentace ve formátu PowerPoint (PPS) je možné přehrát na počítači s nainstalovaným programem Microsoft PowerPoint. Dalšími možnostmi jsou např. použití prohlížeče PowerPoint Viewer (který však už není v současnosti společností Microsoft podporován), použití kancelářského balíku OpenOffice, PowerPoint ve webovém prohlížeči (vyžaduje účet některé ze služeb společnosti Microsoft), Google Drive ve webovém prohlížeči (vyžaduje účet některé ze služeb společnosti Google) apod.

V odůvodněných případech a pokud to bude v technických a kapacitním možnostech školy, rádi poskytneme vyžádané dokumenty a publikované materiály v jiném elektronickém formátu např. PDF.

Kontakt na správce webu

Své dotazy a případná upozornění na nedostatky spojené se zobrazováním webových stránek školy prosím zasílejte na e-mailovou adresu admin@zsmasarova.cz.

Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů