ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Organizační informace

Provoz ŠD je od 6:00 do 17:00 hod.
Ranní ŠD: 6:00 – 7:40, popř. 8:45 hod.
Odpolední ŠD: 11:40 – 17:00 hod.
Odchody dětí z odpolední ŠD: ve 13:00, 13:30, 14:00, 15:00 hod. Oddělení se po 15. hodině slučují. Od 15. do 16. hodin si mohou rodiče chodit průběžně. Na vrátnici je nutné nahlásit jméno, příjmení a název oddělení, které dítě navštěvuje. Mezi 16. a 17. hodinou si rodiče při vyzvedávání svého dítěte zazvoní na příslušný zvonek. Rozpis je vyvěšen.
Děti si rodiče přebírají u hlavního vchodu.

Telefonní kontakt: 730 873 601

Ranní školní družina

Příchod hlavním vchodem od 6:00 do 7:25 h.

Odchod dětí ze ŠD

Prosíme rodiče, aby po ohlášení na vrátnici (nebo zazvonění) čekali na děti ve vestibulu školy.

O případných změnách vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení.

H. Pollaková, vedoucí vychovatelka

Na škole jsou 2 kmenové učebny vybavené kobercem a nábytkem odlišným od školních tříd. Pro ostatní ŠD využíváme učebny, ve kterých je dopoledne výuka.

Děti mají možnost využívat i ostatní prostory školy (tělocvična, cvičná kuchyně, koutky se stolním tenisem, horolezecká stěna).

Vybavení pomůckami je financováno z ONIV, na provoz se vybírá 250 Kč/měs. na žáka.

Pokud má žák odejít ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou, než je uvedeno v Zápisním lístku, sdělí rodiče tuto informaci písemně.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku Hanu Pollakovou (ŠD Sovy).


Kroužky v rámci ŠD

Turistický kroužek – jednou měsíčně v sobotu podnikáme výpravy do okolí. Kroužek vede paní vychovatelka Naďa Vaníková.

Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů