ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Projekty podpořené ESF


Název projektu: Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01634 

Realizací projektu vznikne sportoviště s hřištěm na nohejbal, tenis, malou kopanou a kurty na odbíjenou. Součástí bude také běžecká dráha a sektory pro skok do dálky a vrh koulí. Vybudováním nového sportovního areálu dojde ke kvalitativnímu zlepšení a zdokonalení výuky tělesné výchovy pro žáky ZŠ, ale také pro školní družinu a žáky mimo vyučování. Široká veřejnost bude mít možnost si areál pronajmout v době mimo vyučování a o víkendu, případně během školních prázdnin.

Na projekt bylo zažádáno o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj města a venkovských sídel, oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center.

Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů