ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Přijímací řízení na střední školy

Informace pro školní rok 2023/2024

Žáci budou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení, jak na střední školy, tak na víceletá gymnázia.

Přihlášky Vám vytiskne třídní učitel ze systému Edookit - předá zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žáka začátkem února 2024.

Přihlášky na běžné střední školy musí být podány do 1. března 2024.

Přihlášky na školy a obory s talentovou zkouškou musí být podány do 30. listopadu 2023. Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

Podoba přijímacího řízení

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory:12. a 15. dubna 2024
Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro víceletá gymnázia:16. a 17. dubna 2024
Náhradní termíny 1. kola (např. v případě doložené
nemoci a podobných závažných důvodů):

29. a 30. dubna 2024

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z českého jazyka v délce 60 minut a matematiky v délce 70 minut (jsou organizovány ve 2 termínech - viz výše).

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát pouze za předpokladu, že podá obě přihlášky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, kde se jednotná zkouška povinně koná.

Do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště (nutno přiložit k přihlášce).

Výsledky přijímacích zkoušek

Ředitel střední školy se všemi vzdělávací obory s maturitní zkouškou ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení jednotných vzdělávacích zkoušek a zveřejní výsledky přijímacího řízení v řádném termínu.

Pokud bude žák přijat - musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů doručit střední škole zápisový lístek. Po přijímacích zkouškách raději sledujte přesné pokyny, kdyby v tomto došlo ke změně.

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka u nás na ZŠ u Mgr. Petry Majerčákové. Je možné předat prostřednictvím žáka na základě plné moci k převzetí. Každý žák dostane pouze jeden zápisový lístek. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Neplatí v případě, že se jedná o přijetí na základě odvolání.

Při nepřijetí na SŠ obdrží zákonný zástupce uchazeče rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do 3 dnů od obdržení rozhodnutí.

V dalším kole přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) - v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělávání. Není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacích řízení.

Věnujte pozornost stránkám vámi vybraných škol či podrobnostem v pokynech, které Vám ze škol dojdou. Sledujte také podrobné informace v Edookitu k tématu profesního poradenství a přijímacího řízení.

Nabídka našeho ŠPP (kariérová poradkyně a školní psycholog)

Některé důležité či zajímavé odkazy

www.jmskoly.cz – Portál jihomoravského školství (SSŠ, ČŠI, seznam škol, volná místa,...)
www.skoly.cz – Školský server – databáze škol, informace o školách
www.infoabsolvent.cz – Informační systém o studiu na středních školách a uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Maturitni
www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Ucebni
www.nsp.cz- národní soustava povolání
www.atlasskolstvi.cz
www.vyberskoly.cz
www.scio.cz
www.coumim.cz
www.testmojeplus.cz - test silných stránek
www.cermat.cz – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, testy nanečisto, informace o maturitě
www.zkousky-nanecisto.cz – Zkoušky nanečisto
www.osp-testy.cz
www.e-matematika.cz
www.ucebniobory.com
https://www.youtube.com/channel/UCUeNIoLgVspISyB0V1nb1Kw/videos - videa o profesích a oborech
https://socide.cz/pro-studenty/ - lze se pobavit s mentorem o konkrétním povolání či oboru

Využijte také představovací videa jednotlivých škol a oborů, výuková videa a nejrůznější další pomocné zdroje.

Mgr. P. Majerčáková, Mgr. L. Zlámalová

Skvělá vybíjená
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů