ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Ročníkový projekt 1. tříd Z pohádky do pohádky

Ve čtvrtek 20. června naši prvňáčci zažili pohádkové dopoledne. Nejprve se žáci všech 4 prvních tříd na pohádkový projekt výtvarně naladili ve svých kmenových třídách, kde tvořili a zdobili královské koruny nebo dekorovali obrázky s pohádkovými motivy pomocí vatových tyčinek.

Potom se všichni sešli v tělocvičnách, kde bylo připraveno 12 pohádkových úkolů. Děti zavazovaly střevíček, zachraňovaly princeznu, skládaly puzzle, řešily hlavolamy, chytaly zlatou rybku, hádaly názvy pohádek, poznávaly pohádkové postavy nebo třeba hledaly pohádkové dvojice. Celé dopoledne tak prožily s Popelkou, Machem a Šebestovou, Spejblem a Hurvínkem a mnohými dalšími.

Jednotlivá stanoviště nachystali a s organizací projektu významně pomohli žáci 8. B (partnerská třída dětí z 1. B). Prvňáčci se rozdělili do skupinek tak, aby v jakékoliv z nich byla každá třída zastoupena alespoň jedním žáčkem. Spolupracovat se tak učily i děti, které se mezi sebou ještě tolik neznaly.

Během celého projektu se všichni velice bavili, ověřili si svoji zručnost, obratnost, důvtip i tvořivost. Na závěr po úspěšně splněných úkolech na každého čekala sladká odměna. Prvňáčci ale především odcházeli s radostí z hezky prožitého dopoledne.

Ročníkový projekt 1. tříd Z pohádky do pohádky, červen 2024

Mgr. Michaela Prokešová, Mgr. Jana Damborská, Mgr. Veronika Plíšková, Mgr. Šárka Svobodová, Mgr. Marcela Šimecká

Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů