ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Slavnostní předávání Masaráků

Závěr školního roku jsme tradičně završili slavnostním vyhlášením „Masaráků“. Jedná se o ocenění, které může získat každý, kdo v daném pololetí něčím vynikl. Titul „Masarák“ je udělován žákům za vynikající prospěch, sportovní výkony, velké pokroky ve studiu, za pomoc spolužákům či další zásluhy v oblasti studia a školních nadstandartních aktivit. Žáci II. stupně se sešli na hřišti, kde se o zahájení postarala děvčata z kroužku Street Dance. Následně pan ředitel společně s paní zástupkyní vyhlásili vyznamenané žáky a předali jim symbolické odznaky. Každá třída navíc vystoupila s proslovem o uplynulém školním roce, kde žáci zmínili události, které jim v uplynulém školním roce přišli nejzajímavější. Dále byly vyhlášeny výsledky různých soutěží a aktivit – sportovní, výtvarná či fotografická. Všem vyznamenaným žákům gratulujeme a deváťákům, kteří se tímto loučili se studiem na naší škole, přejeme mnoho úspěchů v další studijní i životní etapě.

Slavnostní předávání Masaráků, červen 2024 Slavnostní předávání Masaráků, červen 2024 Slavnostní předávání Masaráků, červen 2024 Slavnostní předávání Masaráků, červen 2024

Mgr. Dominik Pavlů

Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů