ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Absolventské práce a závěrečné vystoupení

V druhém pololetí 9. ročníku se žáci na naší škole již tradičně věnují vyhotovení a prezentaci své absolventské práce. Žáci si vybrali své téma, zvolili garanta ke konzultacím a po vyčerpávajícím období přijímacích zkoušek se věnovali svým absolventským pracím.

Náměty prací se věnovaly různým tématům ze života žáků a jejich zájmů. Žáci měli za úkol představit toto téma v prezentaci a shrnutí své práce v textovém dokumentu. Můžeme prohlásit, že letošní práce byly velmi vyvedené.

Nejtěžší část ovšem žáky čekala na samotném konci a to v půlce června. Prezentace před publikem složeným žáků 7. a 8. tříd bývá vždy zdrojem stresu a obav. Všichni vystoupivší žáci ovšem svá vystoupení zvládli s bravurou. Jejich prezentaci ocenila porota složená z ředitele, zástupkyně ředitele a zástupce každé třídy z 8. ročníků. Pozvání dostali i rodiče žáků a nemálo z nich tuto možnost využilo. Shlédli jsme celkově desítky prezentací. Za vystoupení patří žákům smeknutí pomyslného klobouku. Tímto závěrečným vystoupením udělal každý absolvent za svým studiem na ZŠ Masarova stylovou tečku. Tímto přejeme všem absolventům 9. ročníku hodně štěstí, úspěchů a spokojenosti v dalším studiu a osobním životě.

Absolventské práce a závěrečné vystoupení, červen 2024 Absolventské práce a závěrečné vystoupení, červen 2024 Absolventské práce a závěrečné vystoupení, červen 2024 Absolventské práce a závěrečné vystoupení, červen 2024 Absolventské práce a závěrečné vystoupení, červen 2024 Absolventské práce a závěrečné vystoupení, červen 2024

Mgr. Bronislav Snídal

Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů