ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Projekt Podmínky života na Zemi ve třídách 3.A a 3.C

Žáci 3.A a 3.C se ponořili do fascinujícího projektu nazvaného "Podmínky života na Zemi". Tento projekt jim umožnil prozkoumat, jak rozmanité a zároveň křehké jsou podmínky, které umožňují život na naší planetě. V rámci projektu se žáci nejen seznamovali s teoretickými poznatky, ale také se aktivně zapojovali do různých experimentů a činností. Mezi nejzajímavější patřila práce se světlem. Žáci zjistili, jak se Země otáčí kolem své osy, jak obíhá kolem Slunce a samozřejmě i vliv Měsíce, který obíhá kolem naší planety. Díky tomu děti již mají povědomí, proč se střídá den a noc i roční období. Zajímavostí bylo také luštění Morseovy abecedy, což rozšířilo dětské poznání o jednom z prvních způsobů dálkové komunikace. Nechyběly ani experimenty zaměřené na význam světla pro život rostlin, kde děti bádaly a pozorovaly, jak rostliny přijímají živiny z kořenů a jak se rostliny mění v závislosti na světle. Jednou z praktických činností bylo i měření teploty, a to jak ve vnějším prostředí, tak i ve třídě a dokonce i teploty lidského těla. Kromě již zmíněných aktivit se žáci také věnovali tvoření plakátů, které shrnovaly jejich poznatky a objevy. Tyto plakáty a získané znalosti žáci na závěr projektu prezentovali dětem z prvních ročníků.

Projekt Podmínky života na Zemi ve třídách 3.A a 3.C, duben 2024 Projekt Podmínky života na Zemi ve třídách 3.A a 3.C, duben 2024 Projekt Podmínky života na Zemi ve třídách 3.A a 3.C, duben 2024 Projekt Podmínky života na Zemi ve třídách 3.A a 3.C, duben 2024 Projekt Podmínky života na Zemi ve třídách 3.A a 3.C, duben 2024 Projekt Podmínky života na Zemi ve třídách 3.A a 3.C, duben 2024 Projekt Podmínky života na Zemi ve třídách 3.A a 3.C, duben 2024 Projekt Podmínky života na Zemi ve třídách 3.A a 3.C, duben 2024 Projekt Podmínky života na Zemi ve třídách 3.A a 3.C, duben 2024 Projekt Podmínky života na Zemi ve třídách 3.A a 3.C, duben 2024

Mgr. Jana Ullmannová, Mgr. Iva Doležalová

Učitelé a žáci společně na hřišti
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů