ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Erasmus+, školní rok 2017/2018

28.03.2018 ::: Math in Minds – setkání učitelů v anglickém městě Leeds

Naše škola se zúčastnila třetího setkání učitelů v rámci projektu Erasmus+ „Math in Minds“, které se konalo v Anglii ve městě Leeds. V Anglii jsme se setkali s výpravami z dalších šesti evropských zemí: Švédska, Polska, Bulharska, Lotyšska, Španělska a Velké Británie.

31.01.2018 ::: Webinář projektu Maths in Mind

Partnerské školy mezinárodního projektu Maths in Mind se 17.1.2018 propojily prostřednictvím webináře, aby se seznámily s úkoly, které děti měly řešit a následně prezentovat. Všichni jsme se úspěšně připojili a poslechli si zadání, které pro nás měla přichystaná škola z anglického města Leeds.

18.12.2017 ::: Maths in Mind

Naše škola se od letošního září účastní mezinárodního projektu Maths in Mind, který je financován Evropskou unií z programu Erasmus +. Do tohoto projektu jsme vstoupili, protože chceme zlepšit výuku matematiky v pátém ročníku a zároveň děti seznámit s výukou tohoto předmětu v jiných zemích.

01.09.2017 ::: Konec starého projektu, začátek nového

Ke dni 31. srpna 2017 byl ukončen evropský projekt "Learning without limits". Na jeho realizaci jsme pracovali celé tři školní roky a navštívili jsme všech šest partnerských zemí.
Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů