ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

Škola byla otevřena v roce 1982. Kromě kmenových tříd pracují žáci v odborných učebnách výpočetní techniky, výtvarné a hudební výchovy, k dispozici mají dvě jazykové učebny. Samozřejmostí jsou dvě tělocvičny, dílny a odborné učebny matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Při výuce je používána moderní technika včetně interaktivních tabulí. Pravidelně využívána je také multimediální učebna, kde jsou v jeden celek spojeny žákovská, a učitelská knihovna spolu s výpočetní technikou. Hojně navštěvovaná je keramická dílna a také malý divadelní sál.

Základní škola Masarova v roce 1982

Ve škole se vyučuje podle vzdělávacího programu "Naše škola – příležitost pro všechny", ve kterém jsme si vytkli několik priorit: jazykovou komunikaci a výuku cizích jazyků, práci s informacemi, daltonské metody výuky a projektové vyučování, osobnostní a sociální výchovu a zájmovou činnost. Věnujeme se také integraci žáků s poruchami učení. V prvním a druhém ročníku je otevřena pro děti s vadami řeči logopedická třída. Pro předškoláky je sestaven edukativně stimulační program. Stejná pozornost je věnována žákům nadaným. Škola je členem Czech Dalton a Dalton International a je držitelem certifikátu Česká daltonská škola.

Od září 2004 byly součástí školy i třídy vyučující podle vzdělávacího programu "Waldorfská škola Brno". V září 2009 přešli žáci waldorfských tříd do své budovy na Plovdivskou ulici.

Velkou pomocí pro rodiče, žáky i učitele je činnost Školního poradenského pracoviště, kde pracuje školní psycholog, výchovní a kariéroví poradci, metodik prevence a speciální pedagog. Samotní žáci dostávají prostor k prezentaci svých názorů na půdě Žákovského parlamentu, který pravidelně zasedá každý týden. Mnoho žáků se prezentuje ve školním časopise M11.

Škola spolupracuje se zahraničními školami v rámci projektu Erasmus. Samozřejmostí jsou školy v přírodě, lyžařský kurz a oblíbený je také přípravný kurz pro žáky 9. tříd. Úspěšná je činnost Sdružení rodičů a Školské rady.

Na škole pracují oddělení školní družiny, v jejímž rámci pracují zájmové kroužky. Otevřením Centra volného času se nám podařilo vhodně naplnit volný čas značného počtu dětí.

Více se dozvíte, když si prohlédnete podrobně naše webové stránky nebo když nás navštívíte přímo u nás ve škole.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Učitelé a žáci společně na hřišti
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů