ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Projekty podpořené EU

Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Novolíšeňská, Škola bez překážek

Místo realizace projektu:Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, p. o.
Novolíšeňská 10, 628 00 Brno-Líšeň
Základní škola, Brno, Masarova 11, p. o.
Masarova 11, 628 00 Brno-Líšeň
Termín realizace projektu:květen 2017 – srpen 2020
Skutečné náklady:5 126 200,04 Kč
Výše dotace:4 613 580,- Kč
Podíl dotace na skutečných nákladech:90 %

Základní školy Masarova a Novolíšeňská nemají výtahy, budovy jsou tedy nepřístupné pro tělesně postižené žáky, pro členitost jednotlivých pavilónů nestačí pouze instalace výtahu, je pořízen i schodolez. Pro základní školu Novolíšeňská, která rozšiřuje kapacitu výuky v oblastech komunikace v cizích jazycích, přírodních vědách, technických a řemeslných oborech, práce s digitálními technologiemi, se pořizuje moderní ICT vybavení.

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Novolíšeňská

Cílem projektu byla modernizace odborných učeben, a to vybavením dvou učeben ICT technikou (stolní počítače, tiskárny, interaktivní tabule) a rozšíření kapacity výuky pořízením vozíku s 10 notebooky s vazbou na klíčové kompetence: komunikace v cizích jazycích, přírodních vědách, technických a řemeslných oborech, práce s digitálními technologiemi.

Výsledkem bude podpora výuky ICT technologií, podpora polytechnického vzdělávání, podpora výuky předmětu Svět práce a značná podpora výuky cizích jazyků.

Důvodem modernizace je neustálý vývoj digitálních technologií, proto je nutné, aby žáci byli vzděláváni v prostředí nových technologií a byli tak na trhu práce konkurence schopní.

Cílem je podpora inkluzivního vzdělávání, cílem je zajistit fyzickou dostupnost a bezbariérovost základní školy a výsledkem projektu je zbudování 1 ks nového výtahu a 1 ks schodolezu v třípodlažní budově školy, Výsledkem je třípodlažní budova celá školy bez bariér, budova je dostupná pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

Součástí projektu byla úprava venkovního prostranství – zeleň, výstupem je úprava zelených ploch před hlavním vstupem do budovy školy.

Škola bez překážek (ZŠ Masarova)

Cílem projektu byla podpora inkluzivního vzdělávání, cílem je zajistit bezbariérové prostředí pro tělesně postižené žáky, které vyučujeme. Po vybudování 1 ks výtahu v pavilonu B a 1 ks schodolezu v pavilonu C školní budovy budou moci žáci upoutaní na vozík spolu se svými asistenty navštěvovat bez omezení všechny odborné učebny ve všech čtyřech pavilonech školy. Výtah v pavilonu B propojí všechna poschodí budovy, mimo pavilon C. V pavilonu C bude schodolez pokrývat obě podlaží. Budova školy je složena ze 4 navzájem propojených pavilónů A, B, C a D.

Součástí projektu byla úprava venkovního prostranství – zeleň, výstupem je úprava zelených ploch před hlavním vstupem do budovy školy.

Projekt byl spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekty podpořené EU - Škola bez překážek Projekty podpořené EU - Škola bez překážek Projekty podpořené EU - Škola bez překážek Projekty podpořené EU - Škola bez překážek Projekty podpořené EU - Škola bez překážek Projekty podpořené EU - Škola bez překážek

Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů