ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Ivo Zálešák
Mgr. Ivo Zálešák
ivo.zalesak@zsmasarova.cz
Zástupce ředitele pro I. st. a ŠD
Mgr. Ivana Jelínková
Mgr. Ivana Jelínková
ivana.jelinkova@zsmasarova.cz
Zástupce ředitele pro II. st. a ŠPP
Mgr. Alexandra Zálešáková
Mgr. Alexandra Zálešáková
alexandra.zalesakova@zsmasarova.cz

Učitelé


Mgr. Kateřina Aulehlová
Mgr. Kateřina Aulehlová
katerina.aulehlova@zsmasarova.cz

Ing. Martina Bieliková
Ing. Martina Bieliková
martina.bielikova@zsmasarova.cz

Bc. Magdalena Bočková
Bc. Magdalena Bočková
magdalena.bockova@zsmasarova.cz

Mgr. Anna Ciupková
Mgr. Anna Ciupková
anna.ciupkova@zsmasarova.cz

Mgr. Jana Damborská
Mgr. Jana Damborská
jana.damborska@zsmasarova.cz

Mgr. Blanka Denemarková
Mgr. Blanka Denemarková
blanka.denemarkova@zsmasarova.cz

Mgr. Iva Doležalová
Mgr. Iva Doležalová
iva.dolezalova@zsmasarova.cz

Mgr. Denisa Dosoudilová
Mgr. Denisa Dosoudilová
denisa.dosoudilova@zsmasarova.cz

Mgr. Milan Fiala
Mgr. Milan Fiala
milan.fiala@zsmasarova.cz

Mgr. Martina Gašparíková
Mgr. Martina Gašparíková
martina.gasparikova@zsmasarova.cz

Mgr. Jan Gryc
Mgr. Jan Gryc
jan.gryc@zsmasarova.cz

Mgr. Kateřina Hartlová
Mgr. Kateřina Hartlová
katerina.hartlova@zsmasarova.cz

PaedDr. Alena Chludová
PaedDr. Alena Chludová
alena.chludova@zsmasarova.cz

Mgr. Kateřina Krbková-Trnková
Mgr. Kateřina Krbková-Trnková
katerina.krbkovatrnkova@zsmasarova.cz

Mgr. Jitka Krejčí
Mgr. Jitka Krejčí
jitka.krejci@zsmasarova.cz

Mgr. Miroslava Kubíčková
Mgr. Miroslava Kubíčková
miroslava.kubickova@zsmasarova.cz

Bc. Lucie Kukelková
Bc. Lucie Kukelková
lucie.kukelkova@zsmasarova.cz

Mgr. Renata Kukolová
Mgr. Renata Kukolová
renata.kukolova@zsmasarova.cz

Mgr. Petra Majerčáková
Mgr. Petra Majerčáková
petra.majercakova@zsmasarova.cz

Mgr. Věra Mášková
Mgr. Věra Mášková
vera.maskova@zsmasarova.cz

Mgr. Renata Miková
Mgr. Renata Miková
renata.mikova@zsmasarova.cz

Mgr. Terezie Moskalová
Mgr. Terezie Moskalová
terezie.moskalova@zsmasarova.cz

Mgr. Ondřej Nakládal
Mgr. Ondřej Nakládal
ondrej.nakladal@zsmasarova.cz

Mgr. Hana Neumanová
Mgr. Hana Neumanová
hana.neumanova@zsmasarova.cz

Mgr. Alena Palíková
Mgr. Alena Palíková
alena.palikova@zsmasarova.cz

Mgr. Denisa Pavlíková
Mgr. Denisa Pavlíková
denisa.pavlikova@zsmasarova.cz

Mgr. Michaela Prokešová
Mgr. Michaela Prokešová
michaela.prokesova@zsmasarova.cz

Mgr. Zdeněk Rotrekl
Mgr. Zdeněk Rotrekl
zdenek.rotrekl@zsmasarova.cz

Mgr. Markéta Slováčková
Mgr. Markéta Slováčková
marketa.slovackova@zsmasarova.cz

Mgr. Kamila Smigová
Mgr. Kamila Smigová
kamila.smigova@zsmasarova.cz

Mgr. Šárka Svobodová
Mgr. Šárka Svobodová
sarka.svobodova@zsmasarova.cz

Mgr. Jiří Šebela
Mgr. Jiří Šebela
jiri.sebela@zsmasarova.cz

Mgr. Dagmar Šebková
Mgr. Dagmar Šebková
dagmar.sebkova@zsmasarova.cz

Mgr. Marcela Šimecká
Mgr. Marcela Šimecká
marcela.simecka@zsmasarova.cz

Mgr. Marta Tesařová
Mgr. Marta Tesařová
marta.tesarova@zsmasarova.cz

Mgr. Miroslava Tomanová
Mgr. Miroslava Tomanová
miroslava.tomanova@zsmasarova.cz

Mgr. Jana Ullmannová
Mgr. Jana Ullmannová
jana.ullmannova@zsmasarova.cz

Ing. Mgr. Dušan Vendl
Ing. Mgr. Dušan Vendl
dusan.vendl@zsmasarova.cz

Mgr. Dana Viktorínová
Mgr. Dana Viktorínová
dana.viktorinova@zsmasarova.cz

Mgr. Eva Zejdová
Mgr. Eva Zejdová
eva.zejdova@zsmasarova.cz

Mgr. Vladěna Zezulová
Mgr. Vladěna Zezulová
vladena.zezulova@zsmasarova.cz

Externí učitelé


Ing. Helena Kohoutková
Ing. Helena Kohoutková

Renata Lorencová
Renata Lorencová

Asistenti pedagogů


Mgr. Ester Fišerová
Mgr. Ester Fišerová
ester.fiserova@zsmasarova.cz

Magda Goliášová, Dis.
Magda Goliášová, Dis.
magda.goliasova@zsmasarova.cz

Gabriela Hamerská
Gabriela Hamerská
gabriela.hamerska@zsmasarova.cz

Mgr. Zita Havlenová
Mgr. Zita Havlenová
zita.havlenova@zsmasarova.cz

Pavlína Hopjanová, DiS.
Pavlína Hopjanová, DiS.
pavlina.hopjanova@zsmasarova.cz

Ing. Petra Klímová
Ing. Petra Klímová
petra.klimova@zsmasarova.cz

Kamila Kolouchová
Kamila Kolouchová
kamila.kolouchova@zsmasarova.cz

Bc. Lenka Krausová
Bc. Lenka Krausová
lenka.krausova@zsmasarova.cz

Bc. Richard Malý
Bc. Richard Malý
richard.maly@zsmasarova.cz

Alena Pernikářová
Alena Pernikářová
alena.pernikarova@zsmasarova.cz

Barbora Poláková
Barbora Poláková
barbora.polakova@zsmasarova.cz

Mgr. Alena Puková
Mgr. Alena Puková
alena.pukova@zsmasarova.cz

Karolína Skálová
Karolína Skálová
karolina.skalova@zsmasarova.cz

Mgr. Kamila Smigová
Mgr. Kamila Smigová
kamila.smigova@zsmasarova.cz

Bc. Denisa Straková
Bc. Denisa Straková
denisa.strakova@zsmasarova.cz

Ilona Štěpančíková
Ilona Štěpančíková
ilona.stepancikova@zsmasarova.cz

Martina Trnková
Martina Trnková
martina.trnkova@zsmasarova.cz

MgA. Kateřina Vobejdová
MgA. Kateřina Vobejdová
katerina.vobejdova@zsmasarova.cz

Veronika Vyskočilová
Veronika Vyskočilová
veronika.vyskocilova@zsmasarova.cz

Vychovatelky ŠD


Gabriela Hamerská
Gabriela Hamerská
gabriela.hamerska@zsmasarova.cz

Zdeňka Chaloupková
Zdeňka Chaloupková
zdenka.chaloupkova@zsmasarova.cz

Kamila Kolouchová
Kamila Kolouchová
kamila.kolouchova@zsmasarova.cz

Mgr. Stanislava Mitrengová
Mgr. Stanislava Mitrengová
stanislava.mitrengova@zsmasarova.cz

Mgr. Helena Najtová
Mgr. Helena Najtová
helena.najtova@zsmasarova.cz

Alena Pernikářová
Alena Pernikářová
alena.pernikarova@zsmasarova.cz

Mgr. Veronika Plíšková
Mgr. Veronika Plíšková
veronika.pliskova@zsmasarova.cz
Vedoucí vychovatelka
Hana Pollaková
Hana Pollaková
hana.pollakova@zsmasarova.cz

Martina Trnková
Martina Trnková
martina.trnkova@zsmasarova.cz

Naděžda Vaníková
Naděžda Vaníková
nadezda.vanikova@zsmasarova.cz

Školní poradenské pracoviště

Poradce pro volbu povolání
Mgr. Ludmila Fejová
Mgr. Ludmila Fejová
lida.fejova@zsmasarova.cz

Mgr. Jan Gryc
Mgr. Jan Gryc
jan.gryc@zsmasarova.cz
Školní psycholog
Mgr. Tereza Hranošová
Mgr. Tereza Hranošová
tereza.hranosova@zsmasarova.cz

Mgr. Kristýna Machýčková
Mgr. Kristýna Machýčková
kristyna.machyckova@zsmasarova.cz

Mgr. Renata Miková
Mgr. Renata Miková
renata.mikova@zsmasarova.cz
Výchovný poradce
Mgr. Terezie Moskalová
Mgr. Terezie Moskalová
terezie.moskalova@zsmasarova.cz
Speciální pedagog
Mgr. Martina Němečková
Mgr. Martina Němečková
martina.nemeckova@zsmasarova.cz

Centrum volného času


Kamila Kolouchová
Kamila Kolouchová
kamila.kolouchova@zsmasarova.cz

THP pracovníci


Mgr. Ludmila Fejová
Mgr. Ludmila Fejová
lida.fejova@zsmasarova.cz

Ing. Miroslava Šikulová
Ing. Miroslava Šikulová
miroslava.sikulova@zsmasarova.cz

Dagmar Turinková
Dagmar Turinková
dagmar.turinkova@zsmasarova.cz

Provozní zaměstnanci


Ing. Juraj Bubelíny
Ing. Juraj Bubelíny

Zdeňka Hanáková
Zdeňka Hanáková

Michaela Jedonová
Michaela Jedonová

Jan Koláček
Jan Koláček
jan.kolacek@zsmasarova.cz

Roman Kvasnička
Roman Kvasnička

Helena Nomilnerová
Helena Nomilnerová

Milena Rusová
Milena Rusová

Blanka Říhová
Blanka Říhová

Třídní učitelé ve školním roce 2018/2019

TřídaTřídní učitel
1.AMgr. Jana Ullmannová
1.BMgr. Eva Zejdová
1.CMgr. Iva Doležalová
1.DMgr. Šárka Svobodová
2.AMgr. Kateřina Hartlová
2.BMgr. Michaela Prokešová
2.CMgr. Jana Damborská
2.DMgr. Blanka Denemarková
3.AMgr. Martina Gašparíková
3.BMgr. Hana Neumanová
3.CMgr. Dagmar Šebková
3.DMgr. Věra Mášková
4.AMgr. Marta Tesařová
4.BMgr. Anna Ciupková
4.CMgr. Renata Kukolová
TřídaTřídní učitel
4.DMgr. Jiří Šebela
5.AMgr. Kateřina Aulehlová
5.BMgr. Marcela Šimecká
5.CMgr. Kateřina Krbková-Trnková
5.DMgr. Renata Miková
6.AMgr. Zdeněk Rotrekl
6.BMgr. Jan Gryc
6.C
7.AMgr. Denisa Pavlíková
7.BMgr. Miroslava Kubíčková
7.CMgr. Petra Majerčáková
8.AMgr. Denisa Dosoudilová
8.BMgr. Dana Viktorínová
9.AMgr. Ondřej Nakládal
9.BRNDr. Marcela Navrátilová
Mikulášský jarmark
Global storylines – Učíme se příběhem