ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Ivo Zálešák
Mgr. Ivo Zálešák
ivo.zalesak@zsmasarova.cz
Zástupce ředitele pro I. st. a ŠD
Mgr. Ivana Jelínková
Mgr. Ivana Jelínková
ivana.jelinkova@zsmasarova.cz
Zástupce ředitele pro II. st. a ŠPP
Mgr. Alexandra Zálešáková
Mgr. Alexandra Zálešáková
alexandra.zalesakova@zsmasarova.cz

Učitelé


Mgr. Kateřina Aulehlová
Mgr. Kateřina Aulehlová
katerina.aulehlova@zsmasarova.cz

Ing. Martina Bieliková
Ing. Martina Bieliková
martina.bielikova@zsmasarova.cz

Mgr. Jana Damborská
Mgr. Jana Damborská
jana.damborska@zsmasarova.cz

Mgr. Blanka Denemarková
Mgr. Blanka Denemarková
blanka.denemarkova@zsmasarova.cz

Mgr. Iva Doležalová
Mgr. Iva Doležalová
iva.dolezalova@zsmasarova.cz

Mgr. Denisa Dosoudilová
Mgr. Denisa Dosoudilová
denisa.dosoudilova@zsmasarova.cz

Mgr. Milan Fiala
Mgr. Milan Fiala
milan.fiala@zsmasarova.cz

Mgr. Martina Gašparíková
Mgr. Martina Gašparíková
martina.gasparikova@zsmasarova.cz

Mgr. Jan Gryc
Mgr. Jan Gryc
jan.gryc@zsmasarova.cz

Mgr. Kateřina Hartlová
Mgr. Kateřina Hartlová
katerina.hartlova@zsmasarova.cz

Mgr. Tomáš Holík
Mgr. Tomáš Holík
tomas.holik@zsmasarova.cz

PaedDr. Alena Chludová
PaedDr. Alena Chludová
alena.chludova@zsmasarova.cz

Bc. Lucie Kalová
Bc. Lucie Kalová
lucie.kalova@zsmasarova.cz

Mgr. Kateřina Krbková-Trnková
Mgr. Kateřina Krbková-Trnková
katerina.krbkovatrnkova@zsmasarova.cz

Mgr. Jitka Krejčí
Mgr. Jitka Krejčí
jitka.krejci@zsmasarova.cz

Mgr. Miroslava Kubíčková
Mgr. Miroslava Kubíčková
miroslava.kubickova@zsmasarova.cz

Mgr. Renata Kukolová
Mgr. Renata Kukolová
renata.kukolova@zsmasarova.cz

Bc. Pavlína Legerská
Bc. Pavlína Legerská
pavlina.legerska@zsmasarova.cz

Mgr. Martina Machajová, Ph.D.
Mgr. Martina Machajová, Ph.D.
martina.machajova@zsmasarova.cz

Mgr. Petra Majerčáková
Mgr. Petra Majerčáková
petra.majercakova@zsmasarova.cz

Mgr. Věra Mášková
Mgr. Věra Mášková
vera.maskova@zsmasarova.cz

Mgr. Renata Miková
Mgr. Renata Miková
renata.mikova@zsmasarova.cz

Mgr. Terezie Moskalová
Mgr. Terezie Moskalová
terezie.moskalova@zsmasarova.cz

Mgr. Ondřej Nakládal
Mgr. Ondřej Nakládal
ondrej.nakladal@zsmasarova.cz

Mgr. Hana Neumanová
Mgr. Hana Neumanová
hana.neumanova@zsmasarova.cz

Mgr. Alena Palíková
Mgr. Alena Palíková
alena.palikova@zsmasarova.cz

Mgr. Denisa Pavlíková
Mgr. Denisa Pavlíková
denisa.pavlikova@zsmasarova.cz

Mgr. Michaela Prokešová
Mgr. Michaela Prokešová
michaela.prokesova@zsmasarova.cz

Mgr. Eva Proklešková
Mgr. Eva Proklešková
eva.prokleskova@zsmasarova.cz

Mgr. Zdeněk Rotrekl
Mgr. Zdeněk Rotrekl
zdenek.rotrekl@zsmasarova.cz

Mgr. Klára Semeráková
Mgr. Klára Semeráková
klara.semerakova@zsmasarova.cz

Mgr. Markéta Slováčková
Mgr. Markéta Slováčková
marketa.slovackova@zsmasarova.cz

Mgr. Šárka Svobodová
Mgr. Šárka Svobodová
sarka.svobodova@zsmasarova.cz

Mgr. Dagmar Šebková
Mgr. Dagmar Šebková
dagmar.sebkova@zsmasarova.cz

Mgr. Marcela Šimecká
Mgr. Marcela Šimecká
marcela.simecka@zsmasarova.cz

Mgr. Marta Tesařová
Mgr. Marta Tesařová
marta.tesarova@zsmasarova.cz

Mgr. Iva Trtíková
Mgr. Iva Trtíková
iva.trtikova@zsmasarova.cz

Mgr. Jana Ullmannová
Mgr. Jana Ullmannová
jana.ullmannova@zsmasarova.cz

Ing. Mgr. Dušan Vendl
Ing. Mgr. Dušan Vendl
dusan.vendl@zsmasarova.cz

Mgr. Dana Viktorínová
Mgr. Dana Viktorínová
dana.viktorinova@zsmasarova.cz

Mgr. Eva Zejdová
Mgr. Eva Zejdová
eva.zejdova@zsmasarova.cz

Externí učitelé


Ing. Helena Kohoutková
Ing. Helena Kohoutková

Renata Lorencová
Renata Lorencová

Asistenti pedagogů


Mgr. Ester Fišerová
Mgr. Ester Fišerová
ester.fiserova@zsmasarova.cz

Gabriela Hamerská
Gabriela Hamerská
gabriela.hamerska@zsmasarova.cz

Mgr. Zita Havlenová
Mgr. Zita Havlenová
zita.havlenova@zsmasarova.cz

Pavlína Hopjanová, DiS.
Pavlína Hopjanová, DiS.
pavlina.hopjanova@zsmasarova.cz

Ing. Petra Klímová
Ing. Petra Klímová
petra.klimova@zsmasarova.cz

Kamila Kolouchová
Kamila Kolouchová
kamila.kolouchova@zsmasarova.cz

Bc. Lenka Krausová
Bc. Lenka Krausová
lenka.krausova@zsmasarova.cz

Bc. Richard Malý
Bc. Richard Malý
richard.maly@zsmasarova.cz

Mgr. Stanislava Mitrengová
Mgr. Stanislava Mitrengová
stanislava.mitrengova@zsmasarova.cz

Mgr. Kamila Němcová
Mgr. Kamila Němcová
kamila.nemcova@zsmasarova.cz

Alena Pernikářová
Alena Pernikářová
alena.pernikarova@zsmasarova.cz

Mgr. Alena Puková
Mgr. Alena Puková
alena.pukova@zsmasarova.cz

Karolína Skálová
Karolína Skálová
karolina.skalova@zsmasarova.cz

Bc. Denisa Straková
Bc. Denisa Straková
denisa.strakova@zsmasarova.cz

Hana Svobodová
Hana Svobodová
hana.svobodova@zsmasarova.cz

Mgr. Kateřina Svobodová
Mgr. Kateřina Svobodová
katerina.svobodova@zsmasarova.cz

Martina Trnková
Martina Trnková
martina.trnkova@zsmasarova.cz

MgA. Kateřina Vobejdová
MgA. Kateřina Vobejdová
katerina.vobejdova@zsmasarova.cz

Veronika Vyskočilová
Veronika Vyskočilová
veronika.vyskocilova@zsmasarova.cz

Vychovatelky ŠD


Zdeňka Chaloupková
Zdeňka Chaloupková
zdenka.chaloupkova@zsmasarova.cz

Kamila Kolouchová
Kamila Kolouchová
kamila.kolouchova@zsmasarova.cz

Bc. Hana Machalová
Bc. Hana Machalová
hana.machalova@zsmasarova.cz

Mgr. Stanislava Mitrengová
Mgr. Stanislava Mitrengová
stanislava.mitrengova@zsmasarova.cz

Alena Pernikářová
Alena Pernikářová
alena.pernikarova@zsmasarova.cz

Mgr. Veronika Plíšková
Mgr. Veronika Plíšková
veronika.pliskova@zsmasarova.cz
Vedoucí vychovatelka
Hana Pollaková
Hana Pollaková
hana.pollakova@zsmasarova.cz

Bc. Pavlína Šedivá
Bc. Pavlína Šedivá
pavlina.sediva@zsmasarova.cz

Martina Trnková
Martina Trnková
martina.trnkova@zsmasarova.cz

Naděžda Vaníková
Naděžda Vaníková
nadezda.vanikova@zsmasarova.cz

Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog
Mgr. Andrea Audová
Mgr. Andrea Audová
andrea.audova@zsmasarova.cz
Poradce pro volbu povolání
Mgr. Ludmila Fejová
Mgr. Ludmila Fejová
lida.fejova@zsmasarova.cz
Školní psycholog
Mgr. Tereza Hranošová
Mgr. Tereza Hranošová
tereza.hranosova@zsmasarova.cz
Výchovný poradce
Mgr. Terezie Moskalová
Mgr. Terezie Moskalová
terezie.moskalova@zsmasarova.cz
Speciální pedagog
Mgr. Martina Němečková
Mgr. Martina Němečková
martina.nemeckova@zsmasarova.cz

Centrum volného času


Kamila Kolouchová
Kamila Kolouchová
kamila.kolouchova@zsmasarova.cz

THP pracovníci


Mgr. Ludmila Fejová
Mgr. Ludmila Fejová
lida.fejova@zsmasarova.cz

Dagmar Turinková
Dagmar Turinková
dagmar.turinkova@zsmasarova.cz

Provozní zaměstnanci


Ing. Juraj Bubelíny
Ing. Juraj Bubelíny

Zdeňka Hanáková
Zdeňka Hanáková

Michaela Jedonová
Michaela Jedonová

Jan Koláček
Jan Koláček
jan.kolacek@zsmasarova.cz

Roman Kvasnička
Roman Kvasnička

Helena Nomilnerová
Helena Nomilnerová

Milena Rusová
Milena Rusová

Blanka Říhová
Blanka Říhová

Třídní učitelé ve školním roce 2017/2018

TřídaTřídní učitel
1.AMgr. Kateřina Hartlová
1.BMgr. Michaela Prokešová
1.CMgr. Jana Damborská
1.DMgr. Blanka Denemarková
2.AMgr. Martina Gašparíková
2.BMgr. Hana Neumanová
2.CMgr. Dagmar Šebková
2.DMgr. Věra Mášková
2.EMgr. Šárka Svobodová
3.AMgr. Jana Ullmanová
3.BMgr. Eva Zejdová
3.CMgr. Iva Doležalová
3.DMgr. Eva Proklešková
4.AMgr. Kateřina Aulehlová
4.BMgr. Marcela Šimecká
TřídaTřídní učitel
4.CMgr. Martina Machajová
4.DMgr. Renata Miková
5.AMgr. Kateřina Krbková Trnková
5.BMgr. Marta Tesařová
5.CMgr. Renata Kukolová
6.AMgr. Denisa Pavlíková
6.BMgr. Miroslava Kubíčková
6.CMgr. Klára Semerádová
7.AMgr. Denisa Dosoudilová
7.BMgr. Dana Viktorínová
7.CMgr. Iva Trtíková
8.AMgr. Ondřej Nakládal
8.BRNDr. Marcela Navrátilová
9.AMgr. Zdeněk Rotrekl
9.BMgr. Petra Majerčáková
Návštěva u pana starosty
Global storylines – Učíme se příběhem