ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Školní poradenské pracoviště

Naše nabídka

Členové Školního poradenského pracoviště mají vypsané pravidelné konzultační hodiny, jež jsou tři dny v týdnu v odpoledních hodinách. Žáci, rodiče a učitelé se na ně mohou obracet buď osobně, telefonicky či e-mailovou poštou.

Školní psycholog: Mgr. Tereza Hranošová

Školní speciální pedagog: Mgr. Martina Němečková

Výchovný poradce: Mgr. Terezie Moskalová

Školní metodik prevence: Mgr. Iva Trtíková

Poradce pro volbu povolání: Mgr. Ludmila Fejová

Koordinátor péče o nadané žáky: Mgr. Renata Miková

Výměnný pobyt ve Španělsku
Polonéza 2019