ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku

 1. Pokud bude počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovoluje stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání žáků do 1. ročníku se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:
  • trvalé bydliště žáka ve spádovém obvodu školy (viz Statutární město Brno – obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví spádové obvody základních škol)
  • sourozenecké vztahy se žáky naší školy
  • děti zaměstnanců naší školy
  • všechny ostatní děti.
 2. Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.
 3. Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít čtyři běžné třídy.
 4. Ve školním roce roce 2019/2020 nebudeme z kapacitních důvodů otevírat logopedickou třídu.

Vedení školy

Návštěva partnerské školy z Leeds
Polonéza 2019