ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Podpora školního poradenského pracoviště II

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora našeho školního poradenského pracoviště poskytnutím personální podpory školního speciálního pedagoga a školního psychologa, podpora profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání, průběžného sebevzdělávání a také prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků. Cílem projektu je také podpora žáků ohrožených školním neúspěchem při pravidelných volnočasových aktivitách (doučování a klub komunikace v anglickém jazyce).

Návštěva partnerské školy z Leeds
Polonéza 2019