ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Přijímací řízení na střední školy

Informace pro školní rok 2018/2019

Žáci budou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení, jak na střední školy tak na víceletá gymnázia.

Přihlášky Vám vytiskne třídní učitel ze systému Edookit - předá zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žáka do 6. února 2019.

Talentové školy

Termín pro odevzdání přihlášky  na ZŠ k podpisu ředitele a vyplnění známek je do 15. listopadu 2018 - rodiče předají na příslušnou SŠ do 30. listopadu 2018 sami. Talentové zkoušky se budou konat v termínu od 2. do 15. ledna 2019, talentové zkoušky pro Gymnázium se sportovní přípravou od 2. do 15. února 2019, talentové zkoušky pro konzervatoře od 15. do 31. ledna 2019.

Termín pro I. kolo přijímacího řízení

Odevzdání přihlášky k podpisu ředitele na ZŠ je 22. února 2019 - žáci předají Mgr. Ludmile Fejové. Potvrzenou přihlášku rodiče předávají sami na SŠ do 1. března 2019. Pokud obor vyžaduje vyšetření lékaře je nutné na přihlášce potvrdit. Přihlášku podepisuje zákonný zástupce žáka, který je na přihlášce uveden. V případě nejasností se obracejte na Mgr. Ludmilu Fejovou.

Termín přijímacích zkoušek pro I. kolo

Od 12.4.2019 do 17.4.2019 – vyhlašuje ředitel příslušné SŠ (nebo gymnázia). Pokud se žákům termíny sejdou, musí zvolit tu školu, kterou preferují jako první. Již na přihlášce uvádějte, který termín přijímaček požadujete. Termíny přijímaček ředitelé SŠ vyhlásí s předstihem u oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2018, pro ostatní obory do 31. ledna 2019. Pozvánku na přijímací řízení odesílá ředitel SŠ 14 dní před termínem zkoušky.

První řádný termín přijímacích zkoušek pro šestileté a osmileté obory je 16. dubna 2019 a druhý řádný termín je 17. dubna 2019.

Výsledky přijímacích zkoušek

Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku.

Pokud bude žák přijat - musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů doručit střední škole zápisový lístek.
Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka u nás na ZŠ u Mgr. Ludmily Fejové. Je možné předat prostřednictvím žáka na základě plné moci k převzetí. Každý žák dostane pouze jeden zápisový lístek. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Neplatí v případě, že se jedná o přijetí na základě odvolání.

Při nepřijetí na SŠ obdrží zákonný zástupce uchazeče rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do 3 dnů od obdržení rozhodnutí.

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

Nabídka našeho ŠPP (kariérová poradkyně a školní psycholog)

Obecné informace pro žáky devátých ročníků a jejich zákonné zástupce

Co vás čeká během deváté třídy?
listopad – přihlášky na talentové školy
listopad – prezentace středních škol u nás na škole (13.11.2018) POZVÁNKA
listopad či prosinec – veletrh středních škol na výstavišti (22.-24.11.2018) - budou se prezentovat hlavně zaměstnavatelé
listopad až leden – dny otevřených dveří na středních školách – doporučujeme!
leden – přijímačky na školách s talentovými zkouškami
únor – vyplňování přihlášek
březen - výdej zápisových lístků
konec února / začátek března – odevzdávání přihlášek na střední školy (1. kolo)
duben – přijímací řízení na střední školy (1. kolo)
při neúspěchu – následuje 2. kolo
Připomínáme také důležitost vysvědčení z obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, známky se uvádí na přihlášky. Využijte také přípravné kurzy na přijímací zkoušky na gymnáziích nebo střední školách.

Některé důležité či zajímavé odkazy

www.jmskoly.cz – Portál jihomoravského školství (SSŠ, ČŠI, seznam škol, volná místa,...)
www.skoly.cz – Školský server – databáze škol, informace o školách
www.infoabsolvent.cz – Informační systém o studiu na středních školách a uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.atlasskolstvi.cz
www.occupationsguide.cz – Průvodce světem povolání
www.scio.cz – SCIO – testování
www.cermat.cz – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, testy nanečisto, informace o maturitě
www.zkousky-nanecisto.cz – Zkoušky nanečisto
www.osp-testy.cz
www.e-matematika.cz
www.gwo.cz

Řada testů na zkoušku lze objevit na webu: zkuste do vyhledávače zadávat slova jako: OSP, testy studijních předpokladů, testy všeobecného rozhledu, přijímačky na zkoušku, apod.

Mgr. L. Fejová, Mgr. T. Hranošová

Výměnný pobyt ve Španělsku
Polonéza 2019