ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Předškolní příprava – edukativně stimulační skupiny

informace pro rodiče

Vážení rodiče,

nabízíme Vám možnost navštěvovat s Vaším dítětem program rozvoje pro předškolní děti tzv. EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY. Tento program byl vymyšlen a realizován pracovníky pedagogicko – psychologické poradny v Brně na Kohoutové ulici. Naše paní učitelky jsou kvalitně proškoleny a mají oprávnění vést tyto skupinky u nás ve škole. Činíme tak již dlouhodobě a s výbornými výsledky.

Komu je program určen?

Jedná se o předškolní přípravu dětí, které jsou nějakým způsobem potencionálně ohroženy v počátečních fázích školní výuky. Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Hravou formou je procvičována celá řada funkcí důležitých pro zvládnutí učiva, např.

Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé části se střídají, na sebe navazují. Lekce má přibližně hodinové trvání, obvyklá frekvence lekcí je 1x týdně. Ve skupině je cca 8 - 10 dětí a s dítětem je přítomen vždy jeden z rodičů. Lekce vedou zkušené učitelky z 1. a 2. tříd. Hodiny probíhají u nás ve škole. Děti se tak nenásilně seznamují s prostředím, do kterého bez obav a zbytečného strachu nastoupí v září. Začínáme v průběhu února. Pokud budete mít zájem účastnit se skupinek se svým dítětem, a tak ho ještě lépe připravit na start školní docházky, můžete se přihlásit prostřednictvím našich webových stránek. Veškeré informace Vám rádi zodpovíme ve škole nebo na telef. čísle 544321200, 731495163.

Mgr. Ivana Jelínková, ZŘ

Účastníci zkoušek YLE 2017/18
Global storylines – Učíme se příběhem