skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Speciální logopedické třídy

Na naší škole byla v roce 1999/2000 poprvé otevřena 1. třída logopedická pro děti s vadami řeči. Cílem této speciální třídy je navázat na logopedickou péči poskytovanou dětem v předškolním věku a pomoci tam, kde proces nápravy řeči nebyl ukončen. Jsou sem zařazovány děti s logopedickou vadou, ale i děti s vadami kombinovanými.

Pro děti je závazný Školní vzdělávací program – "Naše škola, příležitost pro všechny", stejně jako pro běžné třídy. Dětem je poskytována individuální logopedická péče, skupinová cvičení, gymnastika mluvidel, dechová, artikulační, fonační cvičení. Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě, je možné převážně pracovat individuálně, tak, aby děti zvítězily nad svým "handicapem".

Ve třídách pracují učitelky se speciálně pedagogickým vzděláním v oboru logopedie. Obě učitelky úzce spolupracují se Speciálně pedagogickým centrem Veslařská. V 1. i 2. třídě logopedické působí také asistentky pedagoga.

Za dobu své existence si tento způsob péče o žáky s vadami řeči získal přízeň nejen rodičovské veřejnosti, ale i odborných pracovníků.

Logopedickou třídu navštěvují děti z celého Brna.

Mgr. Blanka Denemarková, Mgr. Kateřina Aulehlová

Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti