ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Informace k začátku školního roku 2011 / 2012

Vážení rodiče, dovolte mi několik vět k začátku nového školního roku. Zahajujeme již 29. školní rok v této budově. Ke 30. výročí založení školy chystáme velkou akademii v červnu 2012.

V tomto školním roce navštěvuje naši školu 491 dětí ve 22 třídách. Do školní družiny se letos přihlásilo 196 dětí prvního stupně.

Již druhým rokem děti navštěvují v pronajatých prostorách také soukromou Křesťanskou školu Jana Husa, jejíž součástí je také mateřská škola. Pronajaté prostory využívá také mateřské centrum Maceška. Jde o placenou péči o předškolní děti zaměstnaných rodičů z celé Líšně.

Škola prošla během prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí, při které byla vyměněna všechna okna, zateplila se fasáda a střecha. Ukončení všech prací se předpokládá na konci října. V rámci rekonstrukce byly rovněž vyměněny parkety ve druhé tělocvičně, přestavěny sprchy a opravena podlaha ve školní kuchyni.

Naši žáci ve všech ročnících se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Naše škola – příležitost pro všechny“. V něm jsme si vytyčili následující priority:

Žákům, učitelům i rodičům jsou k dispozici pracovníci Školního poradenského pracoviště. Radu Vám může poskytnout školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný a kariérový poradce a metodik prevence. Mzdové prostředky pro psycholožku a speciální pedagožku získáváme z projektu Rozvoje poradenských pracovišť V.I.P. II. Doufáme, že tento projekt bude i nadále pokračovat.

Žáci školy jsou zapojeni do řady dlouhodobých projektů. Rozbíhá se mezinárodní spolupráce mezi naší školou a školami v Polsku, Anglii a Bulharsku v rámci projektu Comenius. Členové školního parlamentu si prohlubují své znalosti o demokracii v rámci projektu Respektující žákovský parlament. Spolupracujeme rovněž se střední školou Charbulova na projektu „Dámy a pánové, život začíná“. Prostřednictvím projektu EU peníze do škol zlepšíme vybavení školy nejmodernější ICT technikou. Nadále budeme pokračovat v projektu Ovoce do škol pro žáky prvního stupně. Z Evropských fondů prostřednictvím Úřadu práce hradíme rovněž mzdy pro pomocné správní zaměstnance a asistentku pedagoga.

Velké množství kroužků mohou žáci najít v Centru volného času při naší škole. Přihlášky je možno vyzvednout u paní vychovatelky Pollakové.

Rodičovskou veřejnost, zřizovatele a učitele zastupuje Školská rada. Pravidelně projednává s vedením školy zákonem dané skutečnosti. Své podněty školské radě můžete napsat na adresu sk.rada@seznam.cz. Protože členům rady skončí v prosinci mandát, uspořádáme v listopadu volby členů za rodičovskou veřejnost a pedagogické pracovníky. Více informací obdrží rodiče písemnou formou.

Budeme pokračovat v setkáních se zástupci tříd – Sdružením rodičů. Rodiče žáků z každé třídy se mohou na práci SR podílet.

Na našich webových stránkách naleznete potřebné informace a kontakty. Se všemi pracovníky školy je možno komunikovat prostřednictvím mailové pošty. Adresy mají tvar jméno.příjmení@zsmasarova.cz. Ze základních dokumentů školy doporučujeme seznámit se zejména s organizačním řádem, školním řádem, pravidly hodnocení žáků a také školním vzdělávacím programem. Uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí také v tištěné podobě na vrátnici školy.

Nejbližší důležité termíny:

27.9.2011jednání Školské rady
29.9. – 30.9.2011ředitelské volno pro žáky
9.10. – 13.10.2011návštěva učitelů a dětí z Polska, Anglie a Bulharska
11.10.2011beseda pro rodiče prváků, táborák
18.10. – 21.10.2011výjezdní jednání žákovského parlamentu
22.11.2011burza středních škol
22.11.2011návštěva členů školního parlamentu v Parlamentu ČR
24.11. – 25.11.2011veletrh základních škol

Mgr. Ivo Zálešák,
ředitel školy

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019