ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Aktuality

ZŠ Masarova, Brno 2013/2014

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

23.09.2014 ::: Exkurze v keltském skanzenu

Dne 18. září 2014 se zúčastnili žáci 7. B exkurze v keltském skanzenu v Letovicích. Celý program byl rozdělen na dvě části, nejprve si děti připomněly, co se o Keltech naučily v hodinách dějepisu a pak rozděleny do pěti skupin si v praxi vyzkoušely, co obnášelo mletí obilí, rozdělávání ohně, ražba mincí, výroba šperků a lov zvěře i souboje.

22.09.2014 ::: GlobalStorylines

Projekt "Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines" je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s  Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

20.09.2014 ::: Volby do školního parlamentu

V úterý 9.9.2014 proběhly u nás na škole volby do školního parlamentu. Opět jsme se drželi tradice – přiblížit se co nejvíce volbám skutečným. Žáci již ve třídách ukazovali své plakáty, měli volební řeč apod.

20.09.2014 ::: Prožitkový kurz školního parlamentu ZŠ Masarova

  • začátek akce: středa 24.9. v 15.30 hodin: sraz před hlavním vchodem do školy
  • konec akce: pátek 26.9.: u školy cca 12.00 hodin: (děti si mohou zajít na oběd)
  • program bude probíhat v areálu Kaprálova mlýnu (Brno)

20.09.2014 ::: Adopce na dálku

I v letošním školním roce podporuje naše škola adopci na dálku prostřednictvím organizace ADRA. Naší adoptovanou "dcerou" je šestnáctiletá Rumila Murmu z Bangladéše. Díky vybraným finančním prostředkům může dívka navštěvovat internátní školu a připravovat se na své vysněné povolání – práci zdravotní sestry.

19.09.2014 ::: Centrum volnéhočasu otevírá nový kroužek – FLORBAL!

Kroužek začíná: od 30. září 2014

Termín: každé úterý od 15:00 do 16:30 hod.

Cena: 450,- Kč / pololetí

Doporučený věk: 6. až 9. třída

18.09.2014 ::: EKAG – i letos s námi!

Sešel se rok s rokem a na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem se konaly již deváté Evropské atletické hry mládeže. Tyto hry jsou neoficiálně označovány jako Mistrovství Evropy mládeže do 15 let.

18.09.2014 ::: Informace pro rodiče žáků 4. tříd

Vážení rodiče,
k dnešnímu dni máme v ŠD ještě 13 volných míst do naplnění kapacity. Pokud máte o družinu zájem, odevzdejte vyplněný Zápisní lístek nejpozději do pátku 19.9.2014 Rozhodnutí o přijetí dítěte do ŠD dáme Vám na vědomí do 26.9. Při přijímání budeme postupovat podle kritérií, která jsou uvedena na webových stránkách školy.

Rodiče, kteří již vyplnili Zápisní lístek nebo podali žádost k řediteli školy, další nevyplňují.

Děti, které už mají vyplněný Zápisní lístek:

4.A Paděra
4.B Klobása, Walsberger, Kampasová
4.C Kučerová, Skřivánek O., Skřivánek L., Korbička

Eva Krátká
vedoucí vychovatelka

18.09.2014 ::: CVČ - Klub talentů

Vážení rodiče a děti,
v rámci Centra volného času letos otevíráme „Klub talentů“, jinak také Klub nadaných dětí. (3. – 6. roč.). Budeme se scházet každou středu od 14:00 do 15:30 hodin.

Klub je vlastně takový odpolední kroužek pro děti, které baví kvízy, hádanky, logické úlohy, šifry, deskové hry, soutěže. Předpokládáme kapacitu 15 – 20 dětí. Pomocí vhodných deskových her, kvízů a hádanek budeme rozvíjet vědomosti žáků, jejich logické myšlení, strategii a taktiku, prostorovou představivost, slovní zásobu a komunikační dovednosti.

V případě přetrvávajícího zájmu bychom ke spolupráci přizvali i ochotné rodiče a rozšířili program Klubu o přednášky, exkurze, výstavy a setkání se zajímavými lidmi.

Na spolupráci se těší Mgr. Renata Miková.

09.09.2014 ::: Adaptační pobyt žáků šestých tříd

Školní poradenské pracoviště každoročně připravuje pro žáky 6. tříd a jejich třídní učitele adaptační pobyt, který je zaměřen na zlepšování a utužování vztahů ve třídě a mezi třídami, seznámení dětí s novými třídními učiteli. Vše formou her.

07.09.2014 ::: Důležité upozornění

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

V prostoru ZŠ Masarova 11 probíhají udržovací práce, proto žádám rodiče i žáky školy, aby ke vstupu i výstupu ze školy používali pouze hlavní vchod a v prostoru školy se pohybovali jen po vyznačených trasách s nejvyšší opatrností.

Současně s rekonstrukcí vnitřních prostor školy probíhá i modernizace sportoviště.

Z důvodů vlastní bezpečnosti dodržujte ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ a do prostor vyznačených touto bezpečnostní tabulkou:

Děkuji za pochopení

Ředitel školy: Mgr. Ivo Zálešák

07.09.2014 ::: Informace o průběhu rekonstrukce

Vážení rodiče,
Jak jsme Vás již informovali, probíhají ve škole dvě velké stavební akce -rekonstrukce vnitřních prostor školy a výstavba sportovního hřiště na školním dvoře.

29.08.2014 ::: Ranní školní družina a odchod dětí ze ŠD

Ranní školní družina

Po dobu stavebních prací zvoňte u vrátnice na všechny zvonky ŠD a vyčkejte příchodu paní vychovatelky.

Odchod dětí ze ŠD

Prosíme rodiče, aby čekali na děti před hlavním vchodem do budovy. děti v ve vámi uvedenou dobu přivedeme.

O případných změnách vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení.

E. Krátká, vedoucí vychovatelka

27.08.2014 ::: Centrum volného času - předběžná nabídka kroužků na školní rok 2014/2015

  • Keramický
  • Přírodovědně – včelařský
  • Street dance

27.08.2014 ::: Informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče,

školní rok 2014/15 začíná v pondělí 1.9.2014. Ráno v 7:45 hodin se všichni sejdeme před hlavním vchodem do školy. Tam si najdete třídní paní učitelku svého dítěte a podle jejích pokynů se seřadíte před školou.

26.08.2014 ::: Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás jménem všech pracovníků školy pozdravil na začátku nového školního roku.

Jak jistě víte, měly ve škole v období prázdnin probíhat dvě velké stavební akce -rekonstrukce vnitřních prostor školy a výstavba sportovního hřiště na školním dvoře.

29.06.2014 ::: Poslední slovo ředitele ve školním roce 2013/2014

Vážení rodiče, žáci a příznivci školy!

Dovolte, abych Vám všem jménem všech pracovníků školy poděkoval za přízeň v tomto školním roce. Přejeme Vám radostné prožití dovolené a prázdnin a budeme se těšit na nový školní rok.

Takže - na shledanou 1.září v 8:00 hodin před školou!

Mgr. Ivo Zálešák

29.06.2014 ::: Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Empík cyklista 2013/2014

24.6.2014 se žáci 4. tříd vypravili na brněnský Velodrom, kde bylo velkolepé předávání cen soutěže Empík cyklista 2014. Městská policie zde ocenila nejúspěšnější žáky čtvrtých třídy letošního ročníku. Pozvány byly obě čtvrté třídy a děti si program náramně užily.

29.06.2014 ::: Parlament pro parlament

Po celý školní rok připravovali členové školního parlamentu různé akce pro své spolužáky, aktivně se zapojovali do dění ve škole. Za svou obětavou práci si tedy rozhodně zasloužili odměnu.

29.06.2014 ::: Školní výtvarná soutěž

Na začátku února byla vyhlášena výtvarná soutěž, kterou zorganizoval parlament společně s paní učitelkou Ullmannovou. Členové parlamentu vybrali pro první stupeň téma ZOO a pro druhý PŘÍRODA.

29.06.2014 ::: Vylétli další Masaříci

Říká se, že když se něco už podruhé opakuje, stává se to tradicí. A o nové tradici může mluvit i my. Závěr 1. a 2. pololetí naše škola završila netradičním způsobem a to slavnostním vyhlášením "Masaříků".

29.06.2014 ::: Rozloučení se školním rokem 2013/2014

Naše škola má několik tradic, které se snažíme ctít. Rozhodně mezi ně patří slavnostní rozloučení s právě odcházejícím školním rokem. Tato akce se vždy koná v prostorách školní jídelny a diváky i účinkujícími jsou naši žáci, vyučující, vedení a bývalí absolventi.

25.06.2014 ::: Školní parlament uspořádal diskotéku

Na konec školního roku si Školní parlament pro své spolužáky připravil, již tradiční, diskotéku. Taneční odpoledne se konalo v pátek 20.6.2014 od 17:00 hod. pro 1. stupeň a od 18:30 hod. pro 2. stupeň.

25.06.2014 ::: Slavnostní předání certifikátů YLE

V úterý 24.6.2014 přijala pozvání paní Kalačová z British Council a ukončila tak netrpělivé čekání na výsledky zkoušky YLE, která se konala 23.5.2014. Zkoušku vykonalo těchto deset žáků 5. ročníků:

25.06.2014 ::: Masarka má talent

Akci uspořádal školní parlament pro celou školu. Přihlásit se mohl kdokoli, kdo si o sobě myslí, že má talent na cokoli. Celkem přišlo 44 žáků školy. Zpívalo se, tancovalo, kouzlilo, hrálo se na různé hudební nástroje, předváděly se triky s jojem...

23.06.2014 ::: Zkouška YLE 2014/2015

Vážení rodiče,
ve školním roce 2014/2015 bude naše škola nabízet tři úrovně jazykových zkoušek. V pátém ročníku mohou naši žáci složit zkoušku YLE (YoungLearnersEnglish) v kategorii Movers.

23.06.2014 ::: Olympijský víceboj

Po vzoru starších spolužáků se i ti nejmenší žáčci z 1. – 3. tříd zapojili do sportovního projektu, tentokrát pořádaného Českým olympijským výborem, s názvem Olympijský víceboj.

23.06.2014 ::: Přípravka na prázdniny

Ve středečním odpoledni 11.června 2014 se začali na hřišti naší školy scházet rodiče, prarodiče a sourozenci dětí z naší školní družiny. Ptáte se proč?

20.06.2014 ::: Vystoupení v domově pro seniory

5. června 2014 jsme navštívili Domov pro seniory na Vinohradech, kde jsme téměř hodinovým programem zpestřili všední odpoledne babičkám, dědečkům, ale i zaměstnancům.

17.06.2014 ::: Čteme prvňáčkům

V rámci projektu partnerských tříd jsme letos spolupracovali se třídou 1.B. Během celého školního roku jsme prvňáčky navštěvovali a seznamovali je s knížkami vhodnými pro jejich věk.

17.06.2014 ::: Čestné uznání z celostátní literární soutěže

Na podzim proběhla na 1. stupni literární soutěž Náš zvířecí svět. Žáci v ní psali velmi originální příběhy, ve kterých bylo hlavní postavou zvíře. Autory nejzdařilejších prací jsme v jednotlivých ročnících odměnili a jejich texty poslali do celostátní soutěže Náš svět.

17.06.2014 ::: ESS u nás na škole

Jak už je každoročně zvykem i letos v lednu, kdy probíhaly na naší škole zápisy, měli rodiče možnost zapsat své děti do edukativně stimulačních skupinek, aby se děti lépe mohly seznámit s prostředím svého „poprázdninového“ působiště.

14.06.2014 ::: Výborné výsledky žáků v soutěži Empík cyklista

Žáci 4. ročníků se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili celoroční dopravní soutěže Empík cyklista. Soutěž se skládala z teoretických testů i praktických úkolů na dopravním hřišti.

14.06.2014 ::: Přírodovědné soutěže

Na naší škole proběhla přírodovědná soutěž pro 4. ročník. Ze čtvrtých tříd se zúčastnilo 16 žáků. Řešili teoretické a praktické úkoly. Nejúspěšnějšími žáky byli:

13.06.2014 ::: Olympiáda školních družin

V úterý 10.6.2014 proběhlo na ZŠ Mutěnická obvodní kolo Olympiády ŠD. Závody zahájila svým vystoupením skupina mažoretek. Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem, běhu a skoku do dálky.

12.06.2014 ::: Nejlepší žáci školy na radnici

Dne 10.6.2014 ocenil starosta městské části Brno – Líšeň Břetislav Štefan nejlepší žáky líšeňských škol. Naši školu zde reprezentovaly Magdalena Noštinská (6. B), Soňa Mazánková (7. C) a Kateřina Tichá (9. A).

12.06.2014 ::: Putovní pohár pro žáky ZŠ Masarova

Také letos se konal běh líšeňských škol na okruhu kolem Saleska. Ve čtvrtek 29. května 2014 se žáci ze tří líšeňských škol sešli, aby změřili své síly v běhu.

12.06.2014 ::: Absolventské práce 2014

Začátek června patří již sedmý rok obhajobám prací absolventů 9. ročníku. Ne jinak tomu bylo i v letošním školním roce. Prezentace absolventských prací proběhla 5. a 6. června 2014 v divadelním sále naší školy.

11.06.2014 ::: Projektový den 1. pomoc na ZŠ Masarova

Dne 4.6.2014 se uskutečnila v prostorách dvora naší školy akce s názvem První pomoc hravě. Byla připravena pro žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku naší školy. Na akci se podílela organizace Rescue Team a Sbor dobrovolných hasičů Brno - Soběšice.

11.06.2014 ::: Projekt Ekosystémy

Ve dnech 29. a 30.5.2014 byl realizován ve třídách čtvrtého ročníku projekt Ekosystémy. Příprava probíhala ve třídě a realizace v Mariánském údolí. První den děti dostaly texty s otázkami o Mariánském údolí.

06.06.2014 ::: Kroužek stolního tenisu

V letošním školním roce navštěvuje kroužek stolního tenisu 13 žáků z 2.– 6.tříd. Pravidelně každou středu se scházíme od 15 do 16 hodin v tělocvičně. Trénujeme správnou techniku, podání a příjmy, dvouhru, čtyřhru i různé netradiční formy hry.

06.06.2014 ::: Beseda na téma Wintonovy děti

Dne 20.5.2014 jsme uvítali na naší škole vzácnou návštěvu. Byla to paní Renata Laxová, jedna z dětí, které pomohl pan Nicolas Winton odejít z Československa do Anglie a najít zde svou druhou rodinu.

01.06.2014 ::: Zájezd Praha – Terezín

Dne 22.5.2014 jsme odjeli rychlíkem do Prahy, ubytovali jsme se v hostelu Ládví a v průběhu dne jsme obdivovali krásy historické Prahy. Za zvuku fanfár jsme viděli střídání hradní stráže, prohlédli jsme si rodný dům Jana Nerudy i dům, kde žil Jan Werich.

01.06.2014 ::: CVČ - Školní časopis

Redakce školního časopisu letošní rok  pracovala pod vedením Kateřiny Trnkové a Davida Černocha. Redakce se  pravidelně scházela každé úterý a potkávali se v ní žáci 1. i 2. stupně.

01.06.2014 ::: CVČ – Pečení, vaření – úterní

Děti, které navštěvují úterní kroužek pečení - vaření, měly po celý rok  (a stále mají) možnost vyzkoušet a vylepšovat si své kuchařské dovednosti.  Za tento rok se z nich stali opravdu velmi šikovní a zdatní kuchaři.

01.06.2014 ::: Kritéria pro přijímání žáků do ŠD

I. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

29.05.2014 ::: Šachový turnaj

Členové žákovského parlamentu reagovali na prosbu svých spolužáků a uspořádali na škole šachový turnaj. Na konci dubna se sešlo celkem deset zájemců o tuto hru. Byli to žáci 2. - 7. tříd.

21.05.2014 ::: Soutěž školních časopisů

30. dubna 2014 proběhlo vyhlašování krajského kola soutěže školních časopisů. Naše redakce byla mezi pozvanými. Vše proběhlo v areálu Střední školy Polytechnické, do které se sjely redakce všech školních časopisů z Jihomoravského kraje.

21.05.2014 ::: Projekt Moderní dějiny

Vyučující dějepisu letos připravili pro žáky 9. ročníku projekt Moderní dějiny(Dějiny 20. století), prostřednictvím něhož se žáci měli blíže seznámit s nejdůležitějšími událostmi a mezníky tohoto období v oblasti politické, kulturní i společenské.

21.05.2014 ::: Pohár Mc Donald´s Cup 2013/14 pro 4. a 5. třídy

15.5.2014 se na ZŠ Janouškova konalo okresní kolo Poháru McDonald´s Cup 4. - 5. tříd v kopané. Naši žáci po vítězství v okrskovém kole postupovali jako favorité.

18.05.2014 ::: Poznávací zájezd do Paříže a Londýna 4. - 10. května 2014

Minulý týden se 25 žáků druhého stupně naší školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Paříže a Londýna. Odjezd byl naplánován na neděli odpoledne a všichni netrpělivě čekali na příjezd autobusu.

18.05.2014 ::: Pythagoriáda – 5. ročníky

Městské kolo matematické Pythagoriády se konalo 7.5.2014 na ZŠ Křídlovická. Zúčastnilo se ho 56 žáků z brněnských škol.

18.05.2014 ::: Matematická miniolympiáda – 4. ročníky

Městské kolo miniolympiády se konalo 6.5.2014 na ZŠ Sirotkova. Z naší školy se ho zúčastnilo 5 žáků ze 4. A. Na velmi pěkném 11. místě se umístil Dominik Janků, na 18. místě Jiří Novotný.

18.05.2014 ::: Sázení stromků

V sousedství naší školy nad smyčkou tramvaje, tam, kde se dosud válely odpadky, se najednou začalo něco dít. Byly pokáceny náletové stromy a odvezen veškerý odpad. Dobrovolníci z okolních domů začali celý prostor upravovat a připravovat k docela jinému využití.

18.05.2014 ::: Daltonská konference

Občanské sdružení Czech Dalton o.s., které je nástupnickou organizací Asociace českých daltonských škol, pořádala 6.5.2014 v aule ZŠ a MŠ Husova v Brně svoji 1. Konferenci.

12.05.2014 ::: Městské kolo Pythagoriády

Ve středu 7. května 2014 se na ZŠ Merhautova konalo městské kolo Pythagoriády. Naši školu reprezentoval Jirka Babyrád ze 7. B, který se umístil na krásném 3. místě.

02.05.2014 ::: Projekt "Třídění a recyklace"

Na podzim proběhl na 2. stupni naší školy projekt zaměřený na nakládání s odpady. Na úvod žáci odpovídali na motivační otázky, které se týkaly třídění odpadu doma, na naší škole a ve městě Brně.

29.04.2014 ::: English Jungle na ZŠ J. A. Komenského

Ve středu 23. dubna 2014 se na ZŠ J. A. Komenského v Brně konal 14. ročník soutěže v anglickém jazyce "English Jungle". Naši školu úspěšně reprezentoval Pavel Řehoř z 5.A.

24.04.2014 ::: Cesta žákovského parlamentu do Veselí nad Moravou

Ve středu 2. dubna 2014 se několik členů žákovského parlamentu zúčastnilo návštěvy partnerské školy ve Veselí nad Moravou. Jak cestu hodnotí účastníci zájezdu?

24.04.2014 ::: Miniolympiáda 4. tříd

V pondělí 14.4.2014 se žáci 4. tříd pustili do řešení matematické miniolympiády. V zadání bylo 14 příkladů a žáci mohli získat 22 bodů. Prvních 6 žáků postupuje do městského kola, které se koná v úterý 6. května 2014 ve 13:00 hod. v ZŠ Sirotkova.

16.04.2014 ::: Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně

Každý rok organizují učitelé 9. ročníku pro zájemce z řad vycházejících žáků přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy. Letošní kurz probíhal ve dnech 31.3. - 4.4.2014 v Radešíně v krásném prostředí Českomoravské vysočiny.

15.04.2014 ::: Testování žáků

Česká školní inspekce zpřístupnila Vám a Vašim dětem databázi testů, která by se měla průběžně doplňovat. Některé z těchto testů byly v minulých letech použity při celoplošném testování žáků 5. a 9. ročníků nebo při srovnávacích zkouškách PISA.

15.04.2014 ::: Superstar školních družin

4.3.2014 na ZŠ Mutěnická na Vinohradech proběhlo obvodní kolo Superstar družin. Naše děti se umístily na předních místech.

09.04.2014 ::: English Jungle 2014

Ve středu 2. dubna 2014 na naší škole proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce "English Jungle". Tato soutěž je určena žákům 5. ročníků, kteří si zde ověří svoje schopnosti komunikovat v cizím jazyce na běžná témata každodenního života.

09.04.2014 ::: Matematický klokan 2014 – II. stupeň

Také vybraní žáci II. stupně se 26.3.2014 zapojili do řešení mezinárodní matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2014. Zde jsou výsledky nejúspěšnějších z nich.

02.04.2014 ::: Školní parlament – Den učitelů

Členové školního parlamentu s velkou radostí upekli srdíčka a vyrobili přáníčka pro všechny pedagogy na naší škole. Předali je v pátek 28.3.2014 o velké přestávce. Slavnostní řeč připravili Míša Dobrovolná (9.A) a Stepan Stepura (8.B).

02.04.2014 ::: Školní parlament – Valentýn

Po delší době jsme zopakovali akci Valentýn. Všichni žáci ve škole obdrželi od členů školního parlamentu růžové papírky se srdíčky, na které mohli napsat komukoliv svou "valentýnku". Papírek složili, označili jménem, příjmením a třídou.

02.04.2014 ::: Matematický KLOKAN 2014

Žáci I. stupně se 21.3.2014 zapojili do řešení mezinárodní matematické soutěže KLOKAN 2014. V letošním školním roce se jim velmi dařilo. Maximální počet bodů byl 120 v kategorii Klokánek 4. a 5. tříd.

30.03.2014 ::: Změna na místě školního speciálního pedagoga

Vážení rodiče,
v průběhu dubna dojde ke změně na místě školního speciálního pedagoga. Z mateřské dovolené se vrací Mgr. Linda Teyschlová. Pokud potřebujete sejít se se stávající speciální pedagožkou Mgr. Martinou Gašparíkovu, ozývejte se jí v nejbližších dnech.

Mgr. M. Hájková

30.03.2014 ::: Sportujeme se Šárkou Kašpárkovou

V rámci hodin tělesné výchovy se žáci 4. a 5. ročníků zapojili do plnění "Odznaku všestrannosti olympijských vítězů". Jedná se o desetiboj v atletických disciplínách, který pro zvýšení pohybové aktivity mládeže připravili olympijští vítězové v desetiboji Roman Šebrle a Robert Změlík.

18.03.2014 ::: Městské kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 13.3.2014 proběhlo městské kolo v recitační soutěži, kam postoupili Anna Dufková ze 3.B a Jan Vybíhal z 5.A. Oba vzorně reprezentovali naši školu.

16.03.2014 ::: Bezpečné Vánoce

Naše škola se na konci roku 2013 zapojila do soutěže Bezpečné Vánoce, kterou připravilo Centrum Amavet-Junior Brno ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Brna. Soutěž probíhala formou testu pro žáky 4.-7. ročníků.

11.03.2014 ::: Hrajeme si na masopust

V pátek 28. února 2014 proběhl již 4. ročník projektu Hrajeme si na masopust. V prvních dvou vyučovacích hodinách probíhaly masopustní dílny, kde se děti dozvěděly o tradicích spojených s masopustem, a v 10:00 vyrazil od školy masopustní průvod plný nejrůznějších masek.

06.03.2014 ::: Romeo a Julie v Mahenově divadle

Tradičně pro žáky 9. ročníku připravujeme návštěvy večerních představení v Mahenově divadle. Tentokrát jsme se rozhodli pro tragédii W. Shakespeara Romeo a Julie, která patří mezi zdařilá přestavení v tomto divadle a oblíbená pro diváky všech věkových kategorií.

06.03.2014 ::: Recitační soutěž 1. stupně ve školním roce 2013/2014

Již tradičně se na naší škole uskutečnila recitační soutěž, které se zúčastnilo sedm desítek žáčků. Proběhla ve čtvrtek 27. února 2014. Zazněly zde převážně rozpustilé dětské říkanky, ale i vážnější verše.

03.03.2014 ::: Pythagoriáda a Matematická olympiáda - 7. ročník

Ve čtvrtek 27. února 2014 se konalo školní kolo Pythagoriády pro 7. ročník. Nejlépe si s 15 příklady poradili tito žáci:

03.03.2014 ::: Recitační soutěž

V úterý 25. února 2014 proběhla na druhém stupni naší školy recitační soutěž. Předcházela ji recitace dětí v jednotlivých třídách a poté si zájemci mohli vyzkoušet přednes básně, kterou si vybrali, před širším publikem.

26.02.2014 ::: Pythagoriáda - školní kolo

Žáci 5. tříd se 5.2.2014 zapojili do řešení příkladů školního kola Pythagoriády. Úspěšnou řešitelkou se stala Iva Kasprzaková z 5.A.

Blahopřejeme!

Renata Kukolová

26.02.2014 ::: Naši školu opět navštívil mimozemšťan Hugo

Stejně jako v loňském roce i letos, poslední den před jarními prázdninami, přiletěl do všech prvních tříd létající talíř s mimozemšťanem Hugem. Děti se na něj těšily a doma s rodiči trénovaly hláskování slov, aby se mohly stát tlumočníky řeči mimozemšťanů.

26.02.2014 ::: Adopce na dálku

Již třetím rokem pokračuje na naší škole projekt adopce na dálku. Přes neziskovou organizaci ADRA posíláme pravidelně peníze bangladéšské studentce Rumile Murmu. Šestnáctiletá dívka díky vybraným částkám právě u nás ve škole může studovat,nyní se připravuje na zkoušky a touží se stát zdravotní sestrou.

16.02.2014 ::: Školní parlament – LOGA

Školní parlament vyhlásil soutěž na výzdobu dveří tříd, kabinetů a odborných učeben. Sešlo se nám mnoho návrhů. Členové parlamentu spolu s vyučujícími nakonec vybrali osm vítězných návrhů.

10.02.2014 ::: Vylétli první "Masaříci"

Závěr 1. pololetí jsme tento školní rok na prvním stupni poprvé završili netradičním způsobem, a to slavnostním vyhlášením "Masaříků". A kdo to vlastně je "Masařík"? Ocenění může získat každý, kdo v tomto pololetí něčím vynikl nebo zazářil.

10.02.2014 ::: Školní družina - Superstar

Každoročně pořádá školní družina velkolepou pěveckou akci – Superstar. Ani letos tomu nebylo jinak. Děti ze všech oddělení ŠD předvedly 21.1.2014 brilantní pěvecké výkony. Slyšeli jsme známé české hity populární i folklórní hudby.

10.02.2014 ::: Matematická olympiáda 5. ročníky

Již 63. ročník Matematické olympiády kategorie Z5 se konal 22. 1. 2014. Městské kolo se uskutečnilo na ZŠ Křídlovická.Soutěže se zúčastnilo 223 žáků. Maximální počet bodů byl 18.

09.02.2014 ::: Výsledky mezinárodní jazykové zkoušky KET for Schools

Žáci devátých ročníků, kteří 23. listopadu 2013 konali mezinárodní jazykovou zkoušku KET for Schools, se dočkali výsledků. Testy byly odeslány na Univerzitu v Cambridge, kde byly vyhodnoceny.

02.02.2014 ::: Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dne 22. ledna 2014 se v jazykové učebně uskutečnila konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 žáků z 6. – 9. ročníků. Jejich úkolem bylo konverzovat na předem daná témata z každodenního života.

26.01.2014 ::: Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Brno, Masarova 11, p.ř.o.

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 ods. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 156 / 2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon ), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Brno, Masarova 11, přísp.org.

20.01.2014 ::: Zástupci školního parlamentu v Senátu ČR

Koncem listopadu 2013 se Kateřina Tichá (9.A) a Daniel Dobšík (6.B) jako vybraní zástupci Školního parlamentu ZŠ Masarova zúčastnili Vyhlášení certifikace škol pro demokracii na půdě Senátu ČR.

19.01.2014 ::: Odkaz Karla Čapka

Projekt o životě a díle spisovatele Karla Čapka se stal již nedílnou součástí literární výchovy v 9. ročníku. V letošním školním roce jsme si odkaz tohoto geniálního spisovatele připomněli.

15.01.2014 ::: Matematická olympiáda 5. ročníky – domácí kolo

Žáci 5. tříd se zapojili do řešení šesti příkladů matematické olympiády v domácím prostředí bez pomoci rodičů. Nejlépe si vedli tito žáci:

09.01.2014 ::: Předvánoční setkání partnerských tříd 6.B a 3.A

Oslavy letošních Vánoc se již tradičně neobešly bez přátelských setkání, k nimž patřila i společná besídka 6.B a 3.A. Děti ze šesté třídy se letos poprvé staly hostiteli a na tento úkol se v domečcích dobře připravily.

06.01.2014 ::: Akce školního parlamentu – výměna pohlaví

Krátce před Vánocemi uspořádal školní parlament akci pro žáky školy s názvem Výměna pohlaví. Kdo chtěl, mohl tento den přijít v převleku. A tak jste mohli po škole potkat dámy v kloboucích a kravatách a pány v parukách a šatech.

06.01.2014 ::: Akce školního parlamentu – plyšáci pro Klokánek

Na jednom z našich pravidelných zasedání přišel Honza Mikulica s návrhem, abychom se zapojili do akce, kterou vyhlásil tenisový oddíl TC-MJ TENIS z Líšně, Sbírej plyšáky – pomůžeš dětem z Klokánku.

06.01.2014 ::: Vánoční dílny

Už šestým rokem proběhly na naší škole vánoční dílny. Dílny byly určeny pro všechny žáky naší školy. Vánoční práce probíhaly ve 30 různých dílnách. Během dne navštívil každý žák 2 dílny, které si předem zvolil.

17.12.2013 ::: Mikuláš LP 2013 na Masarce

Tak jako každý rok, také i letos, po dlouhém čekání se opět objevil Mikuláš LP 2013 na Masarce. No, a jaký byl? Letos bez sněhu, zato ale měl i svoji vlastní tramvaj, kterou pro něj vypravila MŠ Puchýřova. Tak nakonec se Mikuláš i jeho čerti a andělé svezli ve své "vlastní šalině"!

12.12.2013 ::: Olympiáda z ČJ

Dne 4. prosince 2013 proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 22 žáků 8. a 9. ročníků. Mluvnická část byla zaměřená především na slovní zásobu a její využití.

12.12.2013 ::: Náš zvířecí svět - literární soutěž I. stupně

V průběhu měsíce listopadu 2013 obdrželi žáci 2. - 5. ročníků dopis od lva – krále všech zvířat. Žádal je v něm o pomoc se psaním článků do zvířecích novin. A tímto motivačním dopisem jsme na 1. stupni odstartovali literární soutěž.

04.12.2013 ::: První ročník mezinárodní zkoušky KET for Schools

Dne 23. listopadu 2013 se na ZŠ Masarova poprvé uskutečnila mezinárodní zkouška KET for Schools. Této zkoušky, která odpovídá jazykové úrovni A2, se zúčastnilo 7 žáků z devátých ročníků.

02.12.2013 ::: Projektový den "Cizí jazyky a my"

V pátek 29. listopadu 2013 se žáci naší školy věnovali projektovému vyučování. Tentokrát byl projekt zaměřen na oblast všeobecného jazykového vzdělávání, na význam studia cizích jazyků a v souvislosti s tím i na země, kde se těmito jazyky mluví.

02.12.2013 ::: MATESO - 5. ročníky, městské kolo

Městské kolo MATESA se konalo 13. 11. 2013 v Tyršově ZŠ, Brno, Kuldova 38. Soutěže se zúčastnilo 188 žáků ze 43 ZŠ z Brna a okolí. Maximální počet získaných bodů byl 15.

01.12.2013 ::: Krajské kolo ve stolním tenise Hodonín

Ve středu 23.10.2013 se konala krajská kola ve stolním tenise IV. kategorie i kategorie VIB. Bylo nutné rozhodnout, které soutěže se zúčastníme. Zvolili jsme kategorii VI B.

01.12.2013 ::: Městské kolo ve stolním tenise

Ve čtvrtek 10.10.2013 se naši chlapci ze 6.-9. tříd zúčastnili městského kola ve stolním tenise. V kategorii mladších žáků nastoupili do bojů vítězové školního kola – Martin Slavíček, ArbenBobaj, Daniel Stúpala a Lukáš Marušinec.

01.12.2013 ::: Turnaj ve stolním tenise - školní kolo

V úterý 1.10.2013 se uskutečnil na naší škole turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnili zájemci ze 6.-9. tříd. V kategorii dívek zvítězila Nikol Svobodová, 2. místo získala Tereza Sedláková a 3. místo vybojovala Šárka Blatná.

01.12.2013 ::: Florbal

V úterý 5.11.2013 sehrálo družstvo mladších žáků utkání základní skupiny městského přeboru ve florbalu. Hráčům se nepodařilo zdolat soupeře a do dalších bojů nezasáhli.

01.12.2013 ::: Halové atletické závody

Ve středu 6.11.2013 se děvčata a hoši 6.-9. ročníků zúčastnili Atletických halových závodů vběhu na 30 m, hodu medicinbalem, skoku do dálky a do výšky. Soutěž byla určena pro žáky 8.a 9. tříd, ale vzhledem k neexistujícím podmínkám pro atletiku na naší škole, jsme rozhodli do družstva přizvat i žáky 6. a7. třídy, abychom vytipovali závodníky pro jarní atletické soutěže.

01.12.2013 ::: Biologická Olympiáda

V listopadu 2013 se uskutečnila obě školní kola biologické olympiády. Žáci zodpovídali testové otázky na téma "Světlo a barvy v přírodě" a poznávali rostliny a živočichy.

27.11.2013 ::: Dějepisná olympiáda

Tematickým zaměřením letošního ročníku Dějepisné olympiády je "Město v proměnách času". Soutěž proběhla dne 21. listopadu 2013 a zúčastnilo se jí 17 žáků 8. a 9. ročníku. Úkoly se vztahovaly k období středověku, nebyly příliš obtížné.

17.11.2013 ::: Florbalový turnaj

7.l1.2013 se žáci ze 4. a 5. ročníků zúčastnili Školského poháru České pojišťovny ve florbalu. Utkání sehráli na brněnském výstavišti v rámci veletrhu SPORT LIFE.

17.11.2013 ::: Soutěž ve šplhu 3. – 5. ročník

5.11.2013 proběhlo školní kolo soutěže ve šplhu. Vítězové jednotlivých ročníků postoupili do obvodního kola, které se konalo v úterý 12.11.2013.

21.11.2013 ::: Svatomartinský lampionový průvod

V pondělí 11.11.2013 navečer se líšeňským sídlištěm vinul dlouhý svítící had. Ptáte se, co se dělo? To na dvě sta dětí s rodiči a krásnými svítícími lampiony se vydalo přivítat zimní čas a snažilo se přivolat Martina na bílém koni.

18.11.2013 ::: Školní parlament na I. Dětském sněmu

Jihomoravská rada dětí a mládeže a Krajský parlament dětí a mládeže nás přizvaly ke spolupráci (jelikož naše škola je Konzultačním centrem pro žákovské parlamenty) na I. Dětském sněmu, který se konal 7.11.2013 v Brně.

13.11.2013 ::: Majlontská školní liga v miniházené

25.10.2013 byla zahájena 1.turnajem letošní školní liga v miniházené, na kterou se všichni hráči z minulého roku velmi těšili. Naši školu reprezentovaly 4 týmy, které byly oslabeny o 6 nemocných či zraněných žáků.

10.11.2013 ::: MATESO

Dne 1.11.2013 se žáci 5. tříd pustili do řešení matematických příkladů školního kola soutěže MATESO. Soutěž pořádá ZŠ Kuldova.

10.11.2013 ::: Návštěva Mahenova divadla 4.11.2013

Návštěvy večerních představení v brněnském Národním divadle byly v loňském školním roce velmi oblíbené, proto jsme se rozhodli, že je uspořádáme i v letošním roce.

05.11.2013 ::: Školní družina v ZOO

V říjnu jsme zopakovali naši tradiční charitativní akci: Adoptuj zvíře z Brněnské Zoologické zahrady. Jednalo se již o její 9. ročník. Nejdříve jsme ve všech odděleních ŠD vybírali peníze a zároveň mohly děti volit ze seznamu zvířat k adopci, který visel na nástěnce u šaten.

04.11.2013 ::: Halloween aneb rej skřítků a strašidel

V pátek 1.11.2013 proběhl na naší škole projekt Halloween aneb rej skřítků a strašidel, na který jsme se moc těšili. Projektu se zúčastnily všechny děti z prvních tříd.

23.10.2013 ::: Přírodovědný klokan

Žáci 8. a 9. ročníku si opět prověřili své znalosti z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Při řešení 24 úkolů různé obtížnosti bylo třeba také myslet na taktiku - při nesprávné odpovědi se totiž body odečítaly.

18.10.2013 ::: Vyhodnocení ankety o kvalitě školní jídelny

Zpráva o vnímání kvality školní jídelny žáky

14.10.2013 ::: Nabídka studijního a poznávacího zájezdu do Paříže a Londýna

Ve školním roce 2013/2014 opět pro žáky budeme pořádat zájezd do Paříže a Londýna.
Termín: 4. – 10. května 2014

14.10.2013 ::: Mezinárodní jazykové zkoušky na ZŠ Masarova

I v letošním školním roce se uskuteční mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. K těmto zkouškám žáky připravují vyučující anglického jazyka Mgr. Lenka Štěpánová a Mgr. Radka Hladilová.

13.10.2013 ::: Postup při hledání zapomenutých věcí žáků

Nalezené věci, které žáci ztratili, jsou ukládány na vrátnici školy. V průběhu třídních schůzek jsou tyto věci vystaveny v prostorách šaten – na parapetech, kde si je mohou rodiče vyzvednout.

V případě, že si věci nikdo nevyzvedne do konce školního roku, budou věci ještě jednou vystaveny během prvních třídních schůzek po prázdninách. Následně budou nevyzvednuté věci odvezeny do Klokánku – jako charita.

Jan Koláček
školník

08.10.2013 ::: Adaptační pobyt pro šesté třídy

Jako každý rok, i letos jsme se s šesťáky vydali na "adapťák". Zde jsme se snažili věnovat atmosféře ve třídách a vzájemným vztahům. Povídali jsme si o tom, co může kdo udělat pro třídu, aby v ní všem bylo dobře.

30.09.2013 ::: Vyhodnocení soutěže DENÍK Z PRÁZDNIN 2013

V pátek 27.9.2013 se žáci 2. a 3. tříd sešli u vystavených Deníků z prázdnin, které tvořili celé letní prázdniny. Všech 75 vystavených deníků bylo zdařilých a každý autor si odnesl sladkou odměnu.

29.09.2013 ::: Úspěchy našich žáků na mezinárodním poli

10. a 11. září 2013 probíhaly na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem Evropské atletické hry mládeže. Jsou to jediné mezinárodní závody ve střední Evropě pro děti do 15 let. Letos se jich zúčastnilo více než 1 100 dětí ze 12 států Evropy.

24.09.2013 ::: Výsledek výběrového řízení

Ředitel ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. jako zadavatel, vyhlašuje výsledek výběrového řízení na dodávku výpočetní techniky "Technická podpora provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů projektu".

Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Mgr. I. Zálešák
ředitel školy

24.09.2013 ::: Prožitkový kurz školního parlamentu

Prožitkový kurz školního parlamentu se uskutečnil od středy 18.9. do pátku 20.9.2013 na Kaprálově mlýně, který se nachází mezi Líšní a Ochozí.

18.09.2013 ::: Informace k začátku školního roku 2013/2014

Vážení rodiče, dovolte mi několik vět k začátku nového školního roku. Zahajujeme již 31. školní rok v této budově. V tomto školním roce navštěvuje naši školu 562 dětí ve 23 třídách. Do školní družiny se letos přihlásilo 196 dětí prvního stupně.

17.09.2013 ::: Volby do školního parlamentu

Volby se uskutečnily v úterý 10.9.2013 v divadelním sále. I tento školní rok jsme se snažili, aby se co nejvíce přiblížily volbám skutečným (státní symboly, plenta, urna, občanské průkazy…).

16.09.2013 ::: Školní parlament - konzultační centrum

Ještě v přípravném týdnu jsme uspořádali setkání pro kolegyně, které vedou školní parlament na jiných školách.

Tentokráte jsme se zaměřili na zahájení školního roku, tj. na přípravu a realizaci voleb do školního parlamentu a na přípravu a realizaci prožitkového kurzu pro nově složený tým.

H. Pollaková, L. Spáčilová, K. Aulehlová

05.09.2013 ::: Přivítání

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás po prázdninách znovu přivítal na stránkách naší školy. V tuto chvíli již měly být plné nových informací k novému školnímu roku. Bohužel, v důsledku technické poruchy, jste se nemohli k žádným informacím dostat. Za vzniklou situaci se omlouvám a věřím, že po zbytek školního roku budou naše webové stránky opět zdrojem informací pro všechny rodiče a přátele školy. Přeji Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel

Starší aktuality najdete v Archívu.Exkurze v keltském skanzenu
<br>
Školní parlament pořádal diskotéku