ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Aktuality

ZŠ Masarova, Brno 2012/2013

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

16.04.2014 ::: Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně

Každý rok organizují učitelé 9. ročníku pro zájemce z řad vycházejících žáků přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy. Letošní kurz probíhal ve dnech 31.3. - 4.4.2014 v Radešíně v krásném prostředí Českomoravské vysočiny.

15.04.2014 ::: Ředitelské volno

Ředitel školy na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, uděluje volný den pro žáky v termínu 9.5.2014.

Důvodem pro udělení volna je neefektivní vyučování vzhledem ke státnímu svátku uprostřed týdne. Podle našich zkušeností mnoho rodičů využívá prodlouženého víkendu k rodinné rekreaci s dětmi.

Školní družina pro žáky I. stupně bude v provozu.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

15.04.2014 ::: Testování žáků

Česká školní inspekce zpřístupnila Vám a Vašim dětem databázi testů, která by se měla průběžně doplňovat. Některé z těchto testů byly v minulých letech použity při celoplošném testování žáků 5. a 9. ročníků nebo při srovnávacích zkouškách PISA.

15.04.2014 ::: Superstar školních družin

4.3.2014 na ZŠ Mutěnická na Vinohradech proběhlo obvodní kolo Superstar družin. Naše děti se umístily na předních místech.

09.04.2014 ::: English Jungle 2014

Ve středu 2. dubna 2014 na naší škole proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce "English Jungle". Tato soutěž je určena žákům 5. ročníků, kteří si zde ověří svoje schopnosti komunikovat v cizím jazyce na běžná témata každodenního života.

09.04.2014 ::: Provoz školní družiny o velikonočních prázdninách

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

17. a 18.4.2014

6:30 – 16:30

Pro přihlášené žáky

E. Krátká, vedoucí ŠD

09.04.2014 ::: Matematický klokan 2014 – II. stupeň

Také vybraní žáci II. stupně se 26.3.2014 zapojili do řešení mezinárodní matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2014. Zde jsou výsledky nejúspěšnějších z nich.

02.04.2014 ::: Školní parlament – Den učitelů

Členové školního parlamentu s velkou radostí upekli srdíčka a vyrobili přáníčka pro všechny pedagogy na naší škole. Předali je v pátek 28.3.2014 o velké přestávce. Slavnostní řeč připravili Míša Dobrovolná (9.A) a Stepan Stepura (8.B).

02.04.2014 ::: Školní parlament – Valentýn

Po delší době jsme zopakovali akci Valentýn. Všichni žáci ve škole obdrželi od členů školního parlamentu růžové papírky se srdíčky, na které mohli napsat komukoliv svou "valentýnku". Papírek složili, označili jménem, příjmením a třídou.

02.04.2014 ::: Matematický KLOKAN 2014

Žáci I. stupně se 21.3.2014 zapojili do řešení mezinárodní matematické soutěže KLOKAN 2014. V letošním školním roce se jim velmi dařilo. Maximální počet bodů byl 120 v kategorii Klokánek 4. a 5. tříd.

30.03.2014 ::: Změna na místě školního speciálního pedagoga

Vážení rodiče,
v průběhu dubna dojde ke změně na místě školního speciálního pedagoga. Z mateřské dovolené se vrací Mgr. Linda Teyschlová. Pokud potřebujete sejít se se stávající speciální pedagožkou Mgr. Martinou Gašparíkovu, ozývejte se jí v nejbližších dnech.

Mgr. M. Hájková

30.03.2014 ::: Sportujeme se Šárkou Kašpárkovou

V rámci hodin tělesné výchovy se žáci 4. a 5. ročníků zapojili do plnění "Odznaku všestrannosti olympijských vítězů". Jedná se o desetiboj v atletických disciplínách, který pro zvýšení pohybové aktivity mládeže připravili olympijští vítězové v desetiboji Roman Šebrle a Robert Změlík.

18.03.2014 ::: Městské kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 13.3.2014 proběhlo městské kolo v recitační soutěži, kam postoupili Anna Dufková ze 3.B a Jan Vybíhal z 5.A. Oba vzorně reprezentovali naši školu.

16.03.2014 ::: Bezpečné Vánoce

Naše škola se na konci roku 2013 zapojila do soutěže Bezpečné Vánoce, kterou připravilo Centrum Amavet-Junior Brno ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Brna. Soutěž probíhala formou testu pro žáky 4.-7. ročníků.

11.03.2014 ::: Hrajeme si na masopust

V pátek 28. února 2014 proběhl již 4. ročník projektu Hrajeme si na masopust. V prvních dvou vyučovacích hodinách probíhaly masopustní dílny, kde se děti dozvěděly o tradicích spojených s masopustem, a v 10:00 vyrazil od školy masopustní průvod plný nejrůznějších masek.

06.03.2014 ::: Romeo a Julie v Mahenově divadle

Tradičně pro žáky 9. ročníku připravujeme návštěvy večerních představení v Mahenově divadle. Tentokrát jsme se rozhodli pro tragédii W. Shakespeara Romeo a Julie, která patří mezi zdařilá přestavení v tomto divadle a oblíbená pro diváky všech věkových kategorií.

06.03.2014 ::: Recitační soutěž 1. stupně ve školním roce 2013/2014

Již tradičně se na naší škole uskutečnila recitační soutěž, které se zúčastnilo sedm desítek žáčků. Proběhla ve čtvrtek 27. února 2014. Zazněly zde převážně rozpustilé dětské říkanky, ale i vážnější verše.

06.03.2014 ::: Fotografování dětí ke Dni matek

Vážení rodiče,
tak jako každoročně Vám i letos nabízíme možnost nechat vyfotografovat své děti. Fotografování provádí fotograf pan Řičánek, tel. 544 245 314.

03.03.2014 ::: Pythagoriáda a Matematická olympiáda - 7. ročník

Ve čtvrtek 27. února 2014 se konalo školní kolo Pythagoriády pro 7. ročník. Nejlépe si s 15 příklady poradili tito žáci:

03.03.2014 ::: Recitační soutěž

V úterý 25. února 2014 proběhla na druhém stupni naší školy recitační soutěž. Předcházela ji recitace dětí v jednotlivých třídách a poté si zájemci mohli vyzkoušet přednes básně, kterou si vybrali, před širším publikem.

26.02.2014 ::: Pythagoriáda - školní kolo

Žáci 5. tříd se 5.2.2014 zapojili do řešení příkladů školního kola Pythagoriády. Úspěšnou řešitelkou se stala Iva Kasprzaková z 5.A.

Blahopřejeme!

Renata Kukolová

26.02.2014 ::: Naši školu opět navštívil mimozemšťan Hugo

Stejně jako v loňském roce i letos, poslední den před jarními prázdninami, přiletěl do všech prvních tříd létající talíř s mimozemšťanem Hugem. Děti se na něj těšily a doma s rodiči trénovaly hláskování slov, aby se mohly stát tlumočníky řeči mimozemšťanů.

26.02.2014 ::: Adopce na dálku

Již třetím rokem pokračuje na naší škole projekt adopce na dálku. Přes neziskovou organizaci ADRA posíláme pravidelně peníze bangladéšské studentce Rumile Murmu. Šestnáctiletá dívka díky vybraným částkám právě u nás ve škole může studovat,nyní se připravuje na zkoušky a touží se stát zdravotní sestrou.

25.02.2014 ::: Projektový den 1. stupně Hrajeme si na Masopust

Projektový den 1. stupně

Hrajeme si na Masopust

Proběhne v pátek 28.2.

8:00 – 10:00 budou děti se svými vyučujícími pracovat ve třídách

10:00 průvod Líšní (krátké zastávky)

cca 11:00 příchod k radnici (krátký program)

Děkujeme rodičům za pomoc při organizaci (výroba a zajišťování masek)

K našemu průvodu se můžete připojit.

25.02.2014 ::: Projektový den 1. stupně Hrajeme si na Masopust

Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali o spolupráci při naší (již tradiční) akci – projektu 1. stupně Masopust. V rámci tohoto projektu se žáci 1. stupně dozvědí zajímavosti o tomto lidovém zvyku (přednášky, povídání), budou pracovat v rukodělných dílnách, naučí se masopustní písničky.

25.02.2014 ::: Edukativně stimulační skupiny

Vážení rodiče, připomínáme, že v týdnu od 24.2. do 28.2. začínají edukativně stimulační skupiny, které organizujeme pro Vaše děti na naší škole. Jedná se o předškolní přípravu budoucích prvňáčků. Přihlášky jste obdrželi a vyplnili u zápisu.

16.02.2014 ::: Školní parlament – LOGA

Školní parlament vyhlásil soutěž na výzdobu dveří tříd, kabinetů a odborných učeben. Sešlo se nám mnoho návrhů. Členové parlamentu spolu s vyučujícími nakonec vybrali osm vítězných návrhů.

10.02.2014 ::: Vylétli první "Masaříci"

Závěr 1. pololetí jsme tento školní rok na prvním stupni poprvé završili netradičním způsobem, a to slavnostním vyhlášením "Masaříků". A kdo to vlastně je "Masařík"? Ocenění může získat každý, kdo v tomto pololetí něčím vynikl nebo zazářil.

10.02.2014 ::: Školní družina - Superstar

Každoročně pořádá školní družina velkolepou pěveckou akci – Superstar. Ani letos tomu nebylo jinak. Děti ze všech oddělení ŠD předvedly 21.1.2014 brilantní pěvecké výkony. Slyšeli jsme známé české hity populární i folklórní hudby.

10.02.2014 ::: Matematická olympiáda 5. ročníky

Již 63. ročník Matematické olympiády kategorie Z5 se konal 22. 1. 2014. Městské kolo se uskutečnilo na ZŠ Křídlovická.Soutěže se zúčastnilo 223 žáků. Maximální počet bodů byl 18.

09.02.2014 ::: Výsledky mezinárodní jazykové zkoušky KET for Schools

Žáci devátých ročníků, kteří 23. listopadu 2013 konali mezinárodní jazykovou zkoušku KET for Schools, se dočkali výsledků. Testy byly odeslány na Univerzitu v Cambridge, kde byly vyhodnoceny.

02.02.2014 ::: Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dne 22. ledna 2014 se v jazykové učebně uskutečnila konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 žáků z 6. – 9. ročníků. Jejich úkolem bylo konverzovat na předem daná témata z každodenního života.

26.01.2014 ::: Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Brno, Masarova 11, p.ř.o.

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165 ods. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 156 / 2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon ), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Brno, Masarova 11, přísp.org.

20.01.2014 ::: Zástupci školního parlamentu v Senátu ČR

Koncem listopadu 2013 se Kateřina Tichá (9.A) a Daniel Dobšík (6.B) jako vybraní zástupci Školního parlamentu ZŠ Masarova zúčastnili Vyhlášení certifikace škol pro demokracii na půdě Senátu ČR.

19.01.2014 ::: Odkaz Karla Čapka

Projekt o životě a díle spisovatele Karla Čapka se stal již nedílnou součástí literární výchovy v 9. ročníku. V letošním školním roce jsme si odkaz tohoto geniálního spisovatele připomněli.

15.01.2014 ::: Matematická olympiáda 5. ročníky – domácí kolo

Žáci 5. tříd se zapojili do řešení šesti příkladů matematické olympiády v domácím prostředí bez pomoci rodičů. Nejlépe si vedli tito žáci:

09.01.2014 ::: Předvánoční setkání partnerských tříd 6.B a 3.A

Oslavy letošních Vánoc se již tradičně neobešly bez přátelských setkání, k nimž patřila i společná besídka 6.B a 3.A. Děti ze šesté třídy se letos poprvé staly hostiteli a na tento úkol se v domečcích dobře připravily.

06.01.2014 ::: Akce školního parlamentu – výměna pohlaví

Krátce před Vánocemi uspořádal školní parlament akci pro žáky školy s názvem Výměna pohlaví. Kdo chtěl, mohl tento den přijít v převleku. A tak jste mohli po škole potkat dámy v kloboucích a kravatách a pány v parukách a šatech.

06.01.2014 ::: Akce školního parlamentu – plyšáci pro Klokánek

Na jednom z našich pravidelných zasedání přišel Honza Mikulica s návrhem, abychom se zapojili do akce, kterou vyhlásil tenisový oddíl TC-MJ TENIS z Líšně, Sbírej plyšáky – pomůžeš dětem z Klokánku.

06.01.2014 ::: Vánoční dílny

Už šestým rokem proběhly na naší škole vánoční dílny. Dílny byly určeny pro všechny žáky naší školy. Vánoční práce probíhaly ve 30 různých dílnách. Během dne navštívil každý žák 2 dílny, které si předem zvolil.

17.12.2013 ::: Mikuláš LP 2013 na Masarce

Tak jako každý rok, také i letos, po dlouhém čekání se opět objevil Mikuláš LP 2013 na Masarce. No, a jaký byl? Letos bez sněhu, zato ale měl i svoji vlastní tramvaj, kterou pro něj vypravila MŠ Puchýřova. Tak nakonec se Mikuláš i jeho čerti a andělé svezli ve své "vlastní šalině"!

12.12.2013 ::: Olympiáda z ČJ

Dne 4. prosince 2013 proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 22 žáků 8. a 9. ročníků. Mluvnická část byla zaměřená především na slovní zásobu a její využití.

12.12.2013 ::: Náš zvířecí svět - literární soutěž I. stupně

V průběhu měsíce listopadu 2013 obdrželi žáci 2. - 5. ročníků dopis od lva – krále všech zvířat. Žádal je v něm o pomoc se psaním článků do zvířecích novin. A tímto motivačním dopisem jsme na 1. stupni odstartovali literární soutěž.

04.12.2013 ::: První ročník mezinárodní zkoušky KET for Schools

Dne 23. listopadu 2013 se na ZŠ Masarova poprvé uskutečnila mezinárodní zkouška KET for Schools. Této zkoušky, která odpovídá jazykové úrovni A2, se zúčastnilo 7 žáků z devátých ročníků.

02.12.2013 ::: Projektový den "Cizí jazyky a my"

V pátek 29. listopadu 2013 se žáci naší školy věnovali projektovému vyučování. Tentokrát byl projekt zaměřen na oblast všeobecného jazykového vzdělávání, na význam studia cizích jazyků a v souvislosti s tím i na země, kde se těmito jazyky mluví.

02.12.2013 ::: MATESO - 5. ročníky, městské kolo

Městské kolo MATESA se konalo 13. 11. 2013 v Tyršově ZŠ, Brno, Kuldova 38. Soutěže se zúčastnilo 188 žáků ze 43 ZŠ z Brna a okolí. Maximální počet získaných bodů byl 15.

01.12.2013 ::: Krajské kolo ve stolním tenise Hodonín

Ve středu 23.10.2013 se konala krajská kola ve stolním tenise IV. kategorie i kategorie VIB. Bylo nutné rozhodnout, které soutěže se zúčastníme. Zvolili jsme kategorii VI B.

01.12.2013 ::: Městské kolo ve stolním tenise

Ve čtvrtek 10.10.2013 se naši chlapci ze 6.-9. tříd zúčastnili městského kola ve stolním tenise. V kategorii mladších žáků nastoupili do bojů vítězové školního kola – Martin Slavíček, ArbenBobaj, Daniel Stúpala a Lukáš Marušinec.

01.12.2013 ::: Turnaj ve stolním tenise - školní kolo

V úterý 1.10.2013 se uskutečnil na naší škole turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnili zájemci ze 6.-9. tříd. V kategorii dívek zvítězila Nikol Svobodová, 2. místo získala Tereza Sedláková a 3. místo vybojovala Šárka Blatná.

01.12.2013 ::: Florbal

V úterý 5.11.2013 sehrálo družstvo mladších žáků utkání základní skupiny městského přeboru ve florbalu. Hráčům se nepodařilo zdolat soupeře a do dalších bojů nezasáhli.

01.12.2013 ::: Halové atletické závody

Ve středu 6.11.2013 se děvčata a hoši 6.-9. ročníků zúčastnili Atletických halových závodů vběhu na 30 m, hodu medicinbalem, skoku do dálky a do výšky. Soutěž byla určena pro žáky 8.a 9. tříd, ale vzhledem k neexistujícím podmínkám pro atletiku na naší škole, jsme rozhodli do družstva přizvat i žáky 6. a7. třídy, abychom vytipovali závodníky pro jarní atletické soutěže.

01.12.2013 ::: Biologická Olympiáda

V listopadu 2013 se uskutečnila obě školní kola biologické olympiády. Žáci zodpovídali testové otázky na téma "Světlo a barvy v přírodě" a poznávali rostliny a živočichy.

27.11.2013 ::: Dějepisná olympiáda

Tematickým zaměřením letošního ročníku Dějepisné olympiády je "Město v proměnách času". Soutěž proběhla dne 21. listopadu 2013 a zúčastnilo se jí 17 žáků 8. a 9. ročníku. Úkoly se vztahovaly k období středověku, nebyly příliš obtížné.

17.11.2013 ::: Florbalový turnaj

7.l1.2013 se žáci ze 4. a 5. ročníků zúčastnili Školského poháru České pojišťovny ve florbalu. Utkání sehráli na brněnském výstavišti v rámci veletrhu SPORT LIFE.

17.11.2013 ::: Soutěž ve šplhu 3. – 5. ročník

5.11.2013 proběhlo školní kolo soutěže ve šplhu. Vítězové jednotlivých ročníků postoupili do obvodního kola, které se konalo v úterý 12.11.2013.

21.11.2013 ::: Svatomartinský lampionový průvod

V pondělí 11.11.2013 navečer se líšeňským sídlištěm vinul dlouhý svítící had. Ptáte se, co se dělo? To na dvě sta dětí s rodiči a krásnými svítícími lampiony se vydalo přivítat zimní čas a snažilo se přivolat Martina na bílém koni.

18.11.2013 ::: Školní parlament na I. Dětském sněmu

Jihomoravská rada dětí a mládeže a Krajský parlament dětí a mládeže nás přizvaly ke spolupráci (jelikož naše škola je Konzultačním centrem pro žákovské parlamenty) na I. Dětském sněmu, který se konal 7.11.2013 v Brně.

13.11.2013 ::: Majlontská školní liga v miniházené

25.10.2013 byla zahájena 1.turnajem letošní školní liga v miniházené, na kterou se všichni hráči z minulého roku velmi těšili. Naši školu reprezentovaly 4 týmy, které byly oslabeny o 6 nemocných či zraněných žáků.

10.11.2013 ::: MATESO

Dne 1.11.2013 se žáci 5. tříd pustili do řešení matematických příkladů školního kola soutěže MATESO. Soutěž pořádá ZŠ Kuldova.

10.11.2013 ::: Návštěva Mahenova divadla 4.11.2013

Návštěvy večerních představení v brněnském Národním divadle byly v loňském školním roce velmi oblíbené, proto jsme se rozhodli, že je uspořádáme i v letošním roce.

05.11.2013 ::: Školní družina v ZOO

V říjnu jsme zopakovali naši tradiční charitativní akci: Adoptuj zvíře z Brněnské Zoologické zahrady. Jednalo se již o její 9. ročník. Nejdříve jsme ve všech odděleních ŠD vybírali peníze a zároveň mohly děti volit ze seznamu zvířat k adopci, který visel na nástěnce u šaten.

04.11.2013 ::: Přijímací řízení na střední školy

Informace pro školní rok 2013/2014

Žáci budou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení, jak na střední školy tak na víceletá gymnázia.

04.11.2013 ::: Halloween aneb rej skřítků a strašidel

V pátek 1.11.2013 proběhl na naší škole projekt Halloween aneb rej skřítků a strašidel, na který jsme se moc těšili. Projektu se zúčastnily všechny děti z prvních tříd.

23.10.2013 ::: Přírodovědný klokan

Žáci 8. a 9. ročníku si opět prověřili své znalosti z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. Při řešení 24 úkolů různé obtížnosti bylo třeba také myslet na taktiku - při nesprávné odpovědi se totiž body odečítaly.

18.10.2013 ::: Vyhodnocení ankety o kvalitě školní jídelny

Zpráva o vnímání kvality školní jídelny žáky

14.10.2013 ::: Nabídka studijního a poznávacího zájezdu do Paříže a Londýna

Ve školním roce 2013/2014 opět pro žáky budeme pořádat zájezd do Paříže a Londýna.
Termín: 4. – 10. května 2014

14.10.2013 ::: Mezinárodní jazykové zkoušky na ZŠ Masarova

I v letošním školním roce se uskuteční mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. K těmto zkouškám žáky připravují vyučující anglického jazyka Mgr. Lenka Štěpánová a Mgr. Radka Hladilová.

13.10.2013 ::: Postup při hledání zapomenutých věcí žáků

Nalezené věci, které žáci ztratili, jsou ukládány na vrátnici školy. V průběhu třídních schůzek jsou tyto věci vystaveny v prostorách šaten – na parapetech, kde si je mohou rodiče vyzvednout.

V případě, že si věci nikdo nevyzvedne do konce školního roku, budou věci ještě jednou vystaveny během prvních třídních schůzek po prázdninách. Následně budou nevyzvednuté věci odvezeny do Klokánku – jako charita.

Jan Koláček
školník

08.10.2013 ::: Adaptační pobyt pro šesté třídy

Jako každý rok, i letos jsme se s šesťáky vydali na "adapťák". Zde jsme se snažili věnovat atmosféře ve třídách a vzájemným vztahům. Povídali jsme si o tom, co může kdo udělat pro třídu, aby v ní všem bylo dobře.

30.09.2013 ::: Vyhodnocení soutěže DENÍK Z PRÁZDNIN 2013

V pátek 27.9.2013 se žáci 2. a 3. tříd sešli u vystavených Deníků z prázdnin, které tvořili celé letní prázdniny. Všech 75 vystavených deníků bylo zdařilých a každý autor si odnesl sladkou odměnu.

29.09.2013 ::: Úspěchy našich žáků na mezinárodním poli

10. a 11. září 2013 probíhaly na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem Evropské atletické hry mládeže. Jsou to jediné mezinárodní závody ve střední Evropě pro děti do 15 let. Letos se jich zúčastnilo více než 1 100 dětí ze 12 států Evropy.

24.09.2013 ::: Výsledek výběrového řízení

Ředitel ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. jako zadavatel, vyhlašuje výsledek výběrového řízení na dodávku výpočetní techniky "Technická podpora provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů projektu".

Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Mgr. I. Zálešák
ředitel školy

24.09.2013 ::: Prožitkový kurz školního parlamentu

Prožitkový kurz školního parlamentu se uskutečnil od středy 18.9. do pátku 20.9.2013 na Kaprálově mlýně, který se nachází mezi Líšní a Ochozí.

18.09.2013 ::: Informace k začátku školního roku 2013/2014

Vážení rodiče, dovolte mi několik vět k začátku nového školního roku. Zahajujeme již 31. školní rok v této budově. V tomto školním roce navštěvuje naši školu 562 dětí ve 23 třídách. Do školní družiny se letos přihlásilo 196 dětí prvního stupně.

17.09.2013 ::: Volby do školního parlamentu

Volby se uskutečnily v úterý 10.9.2013 v divadelním sále. I tento školní rok jsme se snažili, aby se co nejvíce přiblížily volbám skutečným (státní symboly, plenta, urna, občanské průkazy…).

16.09.2013 ::: Školní parlament - konzultační centrum

Ještě v přípravném týdnu jsme uspořádali setkání pro kolegyně, které vedou školní parlament na jiných školách.

Tentokráte jsme se zaměřili na zahájení školního roku, tj. na přípravu a realizaci voleb do školního parlamentu a na přípravu a realizaci prožitkového kurzu pro nově složený tým.

H. Pollaková, L. Spáčilová, K. Aulehlová

05.09.2013 ::: Přivítání

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás po prázdninách znovu přivítal na stránkách naší školy. V tuto chvíli již měly být plné nových informací k novému školnímu roku. Bohužel, v důsledku technické poruchy, jste se nemohli k žádným informacím dostat. Za vzniklou situaci se omlouvám a věřím, že po zbytek školního roku budou naše webové stránky opět zdrojem informací pro všechny rodiče a přátele školy. Přeji Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel

Starší aktuality najdete v Archívu.Přípravný kurz v Radešíně
<br>
Masopust na ZŠ Masarova