ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Aktuality

ZŠ Masarova, Brno 2013/2014

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

16.03.2015 ::: Recitační soutěž 2. – 5. tříd

Také v letošním roce se naše škola zapojila do recitační soutěže. Nejdříve proběhla třídní kola a z nich bylo vybráno celkem 38 soutěžících, kteří v úterý 10.3.2015. zápolili ve školním kole. Zazněly zde verše vážnější i humorné.

09.03.2015 ::: Recitační soutěž

V pondělí 2. března 2015 proběhla na druhém stupni naší školy recitační soutěž. Předcházela ji recitace dětí v jednotlivých třídách a poté si zájemci mohli vyzkoušet přednes básně, kterou si vybrali, před širším publikem.

08.03.2015 ::: Projekt "Ochrana člověka za mimořádných událostí"

Začátkem března zpracovávali žáci 6. a 7. ročníků dané téma v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Každá třída se rozdělila do skupin. Jejich zástupci si zvolili různé situace - autonehoda, požár, povodeň, bouřka, lavina, evakuace.

02.03.2015 ::: Školní družina – Sněhuláci pro Afriku

V měsíci únoru 2015 se 5 oddělení naší ŠD (Sovy, Berušky, Lvíčata, Želvy a Zajíčci) zapojilo do 3. ročníku charitativní akce Sněhuláci pro Afriku.

14.02.2015 ::: Školní kolo SUPERSTAR

21.1.2015 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže SUPERSTAR. Soutěžícími byli vítězové z jednotlivých oddělení ŠD. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V první kategorii – žáci 1. a 2. tříd.- zvítězili Katka Julínková za dívky a Petr Kopuletý za chlapce.

14.02.2015 ::: Recitační soutěž 1. tříd

V úterý 10.2.2015 proběhla soutěž v recitování mezi pěti prvními třídami. Zúčastnili se všichni prvňáčci jako diváci a drželi palce vybraným soutěžícím z třídních kol. Všichni svou básničku dokonale zvládli, nebylo zapotřebí žádné nápovědy.

14.02.2015 ::: Školní parlament – setkání tří parlamentů

V rámci Konzultačního centra školních parlamentů pro Jihomoravský kraj pozval parlament Masařky na návštěvu parlamenty z Olomouce a Veselí nad Moravou.

14.02.2015 ::: Školní parlament - Filmový den a diskotéka

Den pololetního vysvědčení se rozhodl školní parlament zpestřit akcí zvanou Filmový den. Kdo chtěl, mohl se převléci za libovolnou postavu z pohádek, seriálů, filmů...

14.02.2015 ::: Masaříci 1. pololetí 2014/2015

Jak je již u nás tradicí, i tento rok si některé z dětí k pololetnímu vysvědčení nesly domů také ocenění "Masaříka". "Masařík" je cena, kterou může získat opravdu každý a za cokoliv. Toto slavnostní předávání nám zpříjemnilo vystoupení dětí z kroužků Cool dance a AE Zumba.

09.02.2015 ::: Edukativně stimulační skupiny

Vážení rodiče,
Připomínáme, že v týdnu od 9.2. do 13. 2. 2015 začínají na naší škole edukativně stimulační skupiny, které organizujeme pro Vaše děti na naší škole. Jedná se o předškolní přípravu budoucích prvňáčků.

04.02.2015 ::: Finanční gramotnost

V průběhu měsíců listopad, prosinec 2014 a leden 2015 probíhala v 8. a 9. ročnících výuka k finanční gramotnosti. Paní Petra Novotná, matka jednoho z našich žáků, byla ochotná seznámit starší žáky s informacemi, které se jim budou v životě nepochybně hodit.

30.01.2015 ::: Matematická olympiáda – 5. ročníky – okresní kolo

Dne 21.1.2015 probíhalo na ZŠ Křídlovická okresní kolo matematické olympiády 5. ročníků. Soutěžilo 227 žáků a z toho 112 žáků získalo minimálně 9 bodů z 18 a stalo se tak úspěšnými řešiteli soutěže. Z naší školy se jimi stali Matyáš Horák z 5. A a Jakub Julínek z 5. B, kteří získali 12 bodů.

30.01.2015 ::: Beseda o USA

V úterý 27. ledna 2015 do naší školy zavítal pan Mgr. Karel Kocůrek, který si pro nás připravil zajímavou interaktivní přednášku o své návštěvě západu USA. Beseda probíhala částečně v angličtině a částečně v češtině v závislosti na jazykové úrovni jednotlivých tříd.

30.01.2015 ::: Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon ), v plném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Brno, Masarova 11, PO.

27.01.2015 ::: Labutí jezero v Janáčkově divadle

Děti z vyšších ročníků mají zájem o večerní divadelní představení v brněnském Národním divadle. Doposud jsme si vybírali z nabídky činoher v Mahenově divadle, ale tentokrát jsme se domluvili na změně repertoáru a 22. ledna 2015 jsme zhlédli vynikající představení klasického baletu Labutí jezero.

21.01.2015 ::: GlobalStorylines na ZŠ Masarova

Rády bychom Vás informovaly, jak probíhá výuka s příběhem v projektu GlobalStorylines.

Všichni jsme společně vstoupili do příběhu, ve kterém si povídáme, malujeme, čteme, diskutujeme a spolupracujeme.

14.01.2015 ::: Matematická olympiáda 5. ročníky – školní kolo

Žáci 5. tříd se zapojili do řešení šesti příkladů matematické olympiády v domácím prostředí bez pomoci rodičů. Nejlépe si vedli tito žáci: Matyáš Horák, Filip Křivánek a Jiří Novotný z 5.A, Daniel Vyparina, Barbora Zdražilová, Jakub Julínek a Tomáš Drápela z 5.B.

14.01.2015 ::: Klub šikovných dětí Masarka

Ve středu 7. ledna 2015 jsme se poprvé sešli v našem nově založeném Klubu šikovných dětí. Je nás 15 a těšíme se, že náš program naláká i další děti. Seznámili jsme se s náplní, pravidly a také navzájem.

11.01.2015 ::: První pozdrav z Utrechtu

Žáci pátých tříd se konečně dočkali. Přišly jim první dopisy od stejně starých dětí ze školy Gertrudisschool z holandského Utrechtu. Nadšení nebralo konce. Každé z dětí dostalo dopis, který byl adresovaný přímo jemu.

11.01.2015 ::: Předvánoční setkání 4.A a 7.B

Partnerské třídy 4.A a 7.B se před Vánocemi setkávají již tradičně. Tak tomu bylo i letos. Sedmáci nachystali učebnu, vyzdobili ji a připravili si maličkosti jako dárečky pro ty mladší.

05.01.2015 ::: Konverzační soutěž v AJ

V pondělí 15.12.2014 se na naší škole konala konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V první kategorii byly šesté a sedmé ročníky a ve druhé kategorii osmé a deváté ročníky. Soutěž se sestávala z písemného testu a rozhovoru s porotou.

27.12.2014 ::: Přání

Vážení rodiče a příznivci školy,

dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy a všech dětí popřál příjemné prožití adventního času a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v celém novém roce.

PF 2015

Mgr. Ivo Zálešák

27.12.2014 ::: Vánoční pozdravení do Utrechtu

I v prosinci se snažíme upevňovat spolupráci se školou v Utrechtu. Žáci 5. tříd v rámci hodin angličtiny přeložili dopis, ve kterém svým kamarádům představují tradiční české Vánoce.

27.12.2014 ::: Balónky s přáním pro ježíška - REKORD!!!

Letos již posedmé vyletěly v pátek 12. prosince 2014 z celé země balónky s dětskými přáníčky k Ježíškovi.

27.12.2014 ::: První výjezd Erasmus+

První výjezd v rámci mezinárodního programu Erasmus+ (projekt Learningwithoutlimits) se konal v jedné ze skandinávských zemí - ve Švédsku. Účastnili se ho tři učitelé z naší školy a hlavními cíli bylo poznat partnery z dalších šesti evropských zemí, naplánovat hladký průběh celého tříletého projektu a věnovat se tématu hry ve školním prostředí.

26.12.2014 ::: Literární soutěž 1. stupně 2014/2015: Náš školní svět

Letošní listopad se na 1. stupni nesl již tradičně v duchu literární soutěže. Žáci 2.-5. ročníků tvořili vlastní originální příběhy, které byly tentokrát zasazeny do školního prostředí. Úkol nebyl vůbec snadný, ale děti se s tím vypořádaly statečně.

26.12.2014 ::: Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku

 1. Kdyby byl počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovolují stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání žáků do 1. ročníku se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:

17.12.2014 ::: Městské finále šplhu

Ve středu 26. listopadu 2014 se uskutečnilo městské finále ve šplhu základních škol. V obvodním kole dokázali vybojovat stupně vítězů Markéta Mašková (4.C), Nikola Ševelová a Patrik Halm (5.B).

17.12.2014 ::: Statistika testování IQ s Mensou

Ve středu 5.11.2014 proběhlo na naší škole testování IQ s Mensou ČR. Celkový počet otestovaných dětí ve věku 6 – 15 let bylo 89, což je poměrně vysoké číslo. Konkrétní informace o výsledku testu jsou důvěrné, a obdržely je pouze testované osoby.

13.12.2014 ::: Olympiáda z ČJ

Dne 1. prosince 2014 proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 17 žáků 8. a 9. ročníku. Mluvnická část byla zaměřená především na slovní zásobu a její využití. Slohová práce byla zadaná na téma Pohled z okna.

13.12.2014 ::: Akce ŠD – adopce na dálku

I v letošním školním roce podporuje naše škola adopci na dálku prostřednictvím organizace ADRA. Naší adoptovanou "dcerou" je Rumila Murmu z Bangladéše.

13.12.2014 ::: Novinářský Camp ZŠ Masarova

Členové redakce školního časopisu, společně s jeho dopisovateli, absolvovali ve dnech 3. - 5.12.2014 NOVINÁŘSKÝ CAMP v Ivančicích. Díky dopravní kalamitě, způsobené mrznoucím deštěm, nebyla cesta nejjednodušší, ale program účastníkům vše vynahradil.

13.12.2014 ::: Masarka hraje házenou

V pondělí 8.12.2014 se konal v tomto šk.roce již 2. turnaj Majlontské školní ligy v miniházené žáků 2. až 5. tříd. Naše škola žije házenou již pátým rokem. Letos postavila každá zúčastněná škola ve dvou kategoriích 2 družstva.

10.12.2014 ::: Zápis do 1. třídy

Základní škola MASAROVA 11 pořádá

Zápis do 1. třídy

Pátek 16.1.2015 14.00 – 18.00 hod.

Sobota 17.1.2015 9.00 – 12.00 hod.

Dny otevřených dveří od 12.1. do 15.1.2015, 8.00 - 16.00 hod.

K zápisu přijdou děti narozené od 1.9.2008 do 31.8.2009 (včetně dětí, které měly odklad).
Vezměte s sebou rodný list dítěte.

Podrobnosti

10.12.2014 ::: ZŠ Masarova zve na ukázkové hodiny výuky čtení - SFUMATO

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na ukázkové hodiny českého jazyka v 1. ročníku.

Ukážeme Vám výuku čtení metodou SFUMATO. Jedná se o metodu, kterou budeme v příštím školním roce učit ve třech prvních třídách.

Seznámíme Vás se všemi důležitými informacemi - historií, úspěšností, výhodami i nástrahami této metody.

Hodiny proběhnou v rámci týdne otevřených dveří:

V úterý 13.1.2015 a ve čtvrtek 15.1.2015 vždy od 8.00 hod. do 8.45 hod.

Prosím, dostavte se již v 7.45 hod. Výuka bude probíhat v budově školy ve 2. patře pavilonu A ve třídě 1.B.

03.12.2014 ::: Vypouštění balónků s českým Ježíškem na ZŠ Masarova

Vypouštění balónků je již tradiční předvánoční akcí, jejíž smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi. Letos se dětská přání k Ježíškovi vznesou již po sedmé.

Podrobnosti

30.11.2014 ::: Projekt "Škola pro demokracii"

Školní parlament "Masařky" se zapojil do projektu "Škola pro demokracii". Tento projekt vyhlásila pražská organizace CEDU (Centrum demokratického učení).

30.11.2014 ::: Společenský večer 60. – tá léta

Vedení školy a Sdružení rodičů ZŠ Masarova 11 zve rodiče na

Společenský večer

60. – tá léta

9.1.2015 v 19.30

sál Mosilany, Vlhká ulice
vstupné 90 Kč

hraje: Kreditní systém
občerstvení, bohatá tombola, vystoupení žáků,
2 lístky do tomboly zdarma pro stylově oblečené

30.11.2014 ::: Dějepisná olympiáda

Dne 24.11.2014 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Tématem letošní soutěže byly události raného a vrcholného středověku, zaměřené zejména na válečnictví. Pochvalu za účast zaslouží 21 žáků 8. a 9. ročníku.

26.11.2014 ::: MATESO – městské kolo

Městského kola matematické soutěže MATESO se zúčastnilo 168 žáků. 80 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. Z naší školy se na vynikajícím 6. místě umístila Barbora Zdražilová z 5.B a Jiří Novotný z 5.A. Oběma gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v matematických soutěžích.

Mgr. Renata Kukolová

19.11.2014 ::: Erasmus

Vážení rodiče, přátelé školy,
rádi bychom Vám oznámili, že na naší škole bude v příštích třech letech probíhat mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+ (dříve Comenius). Naše škola společně s dalšími evropskými školami již po třetí získala grant z Evropské unie, který budeme moci využít na mezinárodní setkávání a další aktivity, které našim žákům umožní nahlédnout do různých koutů Evropy a poznat jejich kulturu. Projekt by měl také žáky motivovat k aktivnímu studiu cizích jazyků.

17.11.2014 ::: Biologická olympiáda

Začátkem listopadu 2014 se konal další ročník biologické olympiády. Tématem byl letos "Život stromu". V kategorii D (6. a 7. ročník) získala nejvíc bodů Lucie Vaculíková ze 7.A, na druhém místě se umístila Tereza Suchá z 6. A.

17.11.2014 ::: Veřejná zakázka - výzva k podání nabídek

pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva k podání nabídek
Technická specifikace
Položkový rozpočet (vzor)
Návrh kupní smlouvy
Čestné prohlášení (vzor)
Krycí list nabídky (vzor)
Čestné prohlášení o nepodílení se na přípravě výběrového řízení
Čestné prohlášení analogicky dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

12.11.2014 ::: Školní kolo soutěže ve šplhu

V pátek 7. listopadu 2014 proběhlo školní kolo soutěže ve šplhu pro žáky třetích až pátých tříd. Vítězové jednotlivých ročníků si vybojovali postup do obvodního kola, které se uskuteční v úterý 18. listopadu.

12.11.2014 ::: Projekt 100. výročí zahájení první světové války

S žáky 9. ročníku jsme si připomněli 100. výročí zahájení 1. světové války projektem ve dnech 4. a 7. listopadu 2014. Žáci se rozdělili do skupin po třech až čtyřech a na přípravu a zpracování témat měli pět týdnů.

12.11.2014 ::: Organizace a pravidla vstupu do školní budovy

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s novými pravidly pro vstup do školní budovy. Rozhodli jsme se zpřísnit pohyb osob v budově školy. Jde nám o větší bezpečnost Vašich dětí a o důslednější kontrolu. Prosíme Vás o dodržování a respektování nastavených pravidel.

Opatření bylo projednáno se Školskou radou Sdružením rodičů.

Děkujeme.

Vedení školy

Organizace a pravidla vstupu do školní budovy

12.11.2014 ::: Mensa na ZŠ Masarova

Po předchozích jednáních a nabídce testování IQ pro žáky školy nás ve středu navštívila koordinátorka testování a místopředsedkyně Rady pro Dětskou Mensu paní Dana Havlová. Na dopolední testování se přihlásilo 91 žáků, což nás příjemně překvapilo.

10.11.2014 ::: Srdíčkové dny 

I tento rok probíhala na naší škole charitativní akce Srdíčkové dny. Koupí výrobků občanského sdružení Život dětem jsme pomáhali nemocným dětem v ČR. Akce probíhala od 13.10.2014 do 24.10.2014 a zúčastnili se jí nejen žáci, ale i učitelé a ostatní zaměstnanci školy. Vybralo se celkem 11 657 Kč.

Děkujeme všem, komu není osud těchto dětí lhostejný.

Naděžda Vaníková

10.11.2014 ::: Představení Králova řeč v Mahenově divadle

Návštěvy večerních představení v divadle pro zájemce z 9. ročníku se staly již samozřejmostí. Tentokrát jsme vybrali úspěšnou hru dramatika Davida Seidlera Králova řeč, podle níž byl natočen stejnojmenný slavný oskarový film.

05.11.2014 ::: MATESO - školní kolo

V týdnu od 20.10.2014 do 24.10.2014 se žáci pátých tříd zúčastnili školního kola matematické soutěže MATESO. Svým výkonem při řešení patnácti logických úloh si postup do městského kola vysloužili tito žáci:

05.11.2014 ::: Halloween – setkání 4.A a 7.B

Partnerské třídy 4.A a 7.B se setkaly dne 31.10.2014 u příležitosti oslav keltského svátku Halloween. Děti vytvořily skupiny, každá skupinka sedmáků si vzala k sobě několik menších kamarádů a společně vykrajovaly a vydlabávaly dýně, z nichž se pak staly vydařené halloweenské masky.

05.11.2014 ::: Halloween na Masarce

Kdo zavítal na ZŠ Masarova ve čtvrtek 30. října 2014, potkal ve třídách 1. stupně malé čaroděje a strašidla. Slavili jsme totiž Halloween. Ve výuce se pracovalo na halloweenskýchdaltonských úkolech, mnohde si starší žáci připravili program v rámci partnerských tříd.

01.11.2014 ::: Okresní kolo družstev ve stolním tenise chlapců 6. - 9. tříd

Chlapeckou soutěž ve stolním tenise pořádala v pondělí 20.10.2014 ZŠ Vejrostova, Bystrc. Do soutěže se za mladší kategorii nominovali ze školního kola Michal Sedláček, Jakub Kouřil, Josef Ježek a Nam Vu Duc.

01.11.2014 ::: Okresní kolo družstev ve stolním tenise dívek 6. - 9. tříd

V pondělí 13.10.2014 probíhala na ZŠ Měšťanská soutěž ve stolním tenise dívek. Naši školu reprezentovala dvě družstva děvčat. Nikola Svobodová, Denisa Kocmanová a jako třetí hráčka Dominika Miková.

01.11.2014 ::: Turnaj ve stolním tenise – školní kolo

V pondělí 6.10.2014 se uskutečnil na naší škole turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnili zájemci ze 6.-9. tříd. Celkem se zúčastnilo 7 dívek a 22 chlapců. Mladší hoši hráli systémem každý s každým stejně jako dívky, které vytvořily pouze jednu skupinu.

01.11.2014 ::: Orientační závod - podzimní část

Pravidelně na podzim zahajujeme sportovní soutěže dvěma koly orientačního běhu. První kolo se odehrávalo v obtížném a nepřehledném terénu kolem sportovní haly Rosnička 18.9.2014.

01.11.2014 ::: Házená městské finále - hoši

Ve středu 15.10.2014 se konalo v krásné hale Tatranu Bohunice finále v házené chlapců 8.- 9. tříd. Ačkoliv podmínky pro házenou jsou díky rozměrům tělocvičen na naší škole nevyhovující, zařazujeme házenou s omezenými pravidly do hodin TV.

01.11.2014 ::: Brněnský pětiboj všestrannosti - 3. místo ZŠ Masarova

Ve čtvrtek 2.10.2014 se v hale na ulici Vodova konal Brněnský pětiboj všestrannosti. Soutěže se zúčastnila smíšená družstva chlapců a dívek z brněnských škol.

01.11.2014 ::: Stránky pro výuku anglického jazyka

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že od pondělí 3.11.2014 budou k dispozici stránky pro výuku anglického jazyka (www.ajmasarova.eu). Všichni vyučující anglického jazyka budou pravidelně v týdenních intervalech vkládat informace o tom, co se v daném týdnu v jejich skupině probralo. Tyto stránky tak budou sloužit zejména k přehlednému a aktuálnímu informování, Vás, rodičů a budou obsahovat i odkazy na procvičení probírané látky.

Mgr. L. Štěpánová

24.10.2014 ::: Přijímací řízení na střední školy

Žáci budou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení, jak na střední školy tak na víceletá gymnázia. Přihlášky Vám vytiskne třídní učitel ze systému SAS - předá zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žáka do 15. února 2015.

23.10.2014 ::: Přírodovědný klokan

Další ročník přírodovědné soutěže se konal 16. října 2014. Celkem se zúčastnilo 60 žáků 8. a 9. ročníku. Soutěžící řešili úkoly z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu.

23.10.2014 ::: Píšeme do Utrechtu

Holandský Utrecht je partnerským městem Brna. V letošním školním roce se pokoušíme navázat partnerskou spolupráci s jednou z místních škol, Gertrudisschool. Žáci pátých tříd v hodinách českého a anglického jazyka pilně pracovali na dopisech, ve kterých se představují svým novým kamarádům.

23.10.2014 ::: 8.A v přírodní učebně

ZŠ Masarova je jednou ze 7 spolupracujících škol s Gymnáziem T. Novákové v Řečkovicích. V rámci společného projektu byla v zahradě gymnázia vybudována učebna přírodovědných předmětů. Prvními návštěvníky z naší školy byli 21. října 2014 žáci 8. A.

21.10.2014 ::: Projekt "Konečné řešení a současná Evropa"

Dne 20.10.2014 se žáci 9.B zúčastnili mimořádného projektu "Konečné řešení a současná Evropa", který pořádá pro žáky a studenty Divadlo Líšeň v Dělňáku. Program se skládal ze dvou částí.

19.10.2014 ::: Atletický čtyřboj městské finále

Nejobtížnější soutěž - Atletický čtyřboj se konala ve středu 11.6.2014 na hřišti ZŠ Laštůvkova. Soutěž byla určena pro pětičlenná družstva závodníků z 6. a 7. tříd.

17.10.2014 ::: Battlefield Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka - finále Praha

Ve středu 18.6.2014 se vítězná družstva z jednotlivých krajů utkala v republikovém finále. Vzpomínková akce na počest hrdinů operace Anthropoid odstartovala přesně v 11:30 slavnostním zahájením. Po úvodních slovech následovalo vysvětlení pravidel a organizace celé soutěže.

17.10.2014 ::: Battlefield

Ve čtvrtek 22.5.2014 jsem se zúčastnil soutěže "Battlefield Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka". Soutěž se konala v lanovém centru PROUD v Brně – Lesné. Bylo tam 8 týmů a každý tým tvořilo 6 žáků II. stupně.

17.10.2014 ::: Původ potravin

Každý se občas zamyslí nad tím, odkud pochází maso nebo pečivo, které vkládá do úst. Žáci 5.B se v rámci celoroční hry pustili do průzkumu toho, odkud pochází potraviny, které jí. Společně jsme začali diskuzí ve škole.

17.10.2014 ::: Herní den s Mensou na ZŠ Masarova

Naše škola navázala na začátku školního roku spolupráci s mezinárodní organizací MENSA ČR, jejímž cílem je využití inteligence ve prospěch lidstva. Naším cílem je založení Klubu šikovných dětí a jejich rodičů při ZŠ Masarova.

12.10.2014 ::: Finále atletické soutěže Poháru rozhlasu 2014

Středa 14.5.2014 byla velkým atletickým svátkem pro naše žáky 6. - 7. tříd, kteří se zúčastnili finále Poháru rozhlasu na "Palačáku", kam postoupili z obvodního kola.

12.10.2014 ::: Finále orientačního běhu 2014

V úterý 13.5.2014 se v Kohoutovicích běželo finále orientačního běhu, do kterého postoupilo z předcházejících tří kol 22 dívek a chlapců z 2. stupně.

12.10.2014 ::: Volná místa v CVČ

Poslední volná místa jsou v těchto kroužcích:

 • Keramika, čtvrtek 13:30 – 15:00, S. Navrátilová
 • Vybíjená 3.-5.tř., středa 14:30 – 16.00, L. Spáčilová
 • Aerobik 4.+5.tř, pátek 13:00 – 14:00, E. Proklešková
 • Basketbal 2.-5.tř., pondělí 14:30 – 16:00, V. Jelínek
 • Šachový 5.-9.tř., čtvrtek 15.15 – 16.45, V. Medunová
 • Fotbal 6.-9.tř., čtvrtek 15:30 – 17:00, I. Zálešák
 • Fotbal 3.-5.tř., pátek 15.10 – 16:30, J. Pollak
 • Kresba 1.-9.tř., pondělí 13:30 – 15:00, J. Ullmannová

Do těchto kroužků se můžete přihlásit telefonicky: 732 772 861 nebo e-mailem: hana.pollakova@zsmasarova.cz.

H. Pollaková

12.10.2014 ::: Volná místa v tělocvičně

Ředitel školy sděluje, že pro školní rok 2014/2015 jsou ještě volná místa v tělocvičně v úterý v době od 17:00 do 18:45 hodin a od 19:00 do 20:45 hodin.

Cena za 1 hodinu je 360 Kč.

Zájemci se mohou hlásit mailem: ivo.zalesak@zsmasarova.cz

I. Zálešák

08.10.2014 ::: Školní parlament na prožitkovém kurzu

Prožitkový kurz byl třídenní a proběhl již podruhé v prostorách Kaprálova mlýna, kam jsme se dopravili pěšky. Náplň tvořili seznamovací hry, sestavování činnosti nového parlamentu, poznávání nových kamarádů, zábavné i vážné aktivity, prohlídka jeskyně Pekárna, výroba kreslených pláten na propagaci činnosti ve škole, závěrečný raut...

04.10.2014 ::: CVČ – kroužky, které letos neotvíráme

V letošním školní roce pro malý zájem neotvíráme tyto kroužky:
 • Populární zpěv
 • Házená
 • Volejbal
 • Florbal 6.-9.tř.

Kroužky, o kterých jednáme a možná se otevřou později:

 • Basketbal
 • Klub talentů

Hana Pollaková

04.10.2014 ::: Podyjí

V pondělí 29.9.2014 jsme jeli na exkurzi do NP Podyjí. Všichni jsme se sešli v 8 hodin u Alberta. Cesta autobusem uběhla celkem rychle a cca za dvě hodiny jsme byli v Čížově. Po výstupu z autobusu jsme dostali mapu a pracovní list s úkoly.

01.10.2014 ::: BABYLONFEST

BABYLONFEST je setkání národnostních menšin žijících na území města Brna. Ve dnech 16. – 19. září 2014 se do tohoto projektu zapojila také naše škola. Žákům 2. stupně představila organizace IQ Roma servis svůj program zaměřený na toleranci národnostních menšin.

23.09.2014 ::: Exkurze v keltském skanzenu

Dne 18. září 2014 se zúčastnili žáci 7. B exkurze v keltském skanzenu v Letovicích. Celý program byl rozdělen na dvě části, nejprve si děti připomněly, co se o Keltech naučily v hodinách dějepisu a pak rozděleny do pěti skupin si v praxi vyzkoušely, co obnášelo mletí obilí, rozdělávání ohně, ražba mincí, výroba šperků a lov zvěře i souboje.

22.09.2014 ::: GlobalStorylines

Projekt "Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines" je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s  Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

20.09.2014 ::: Volby do školního parlamentu

V úterý 9.9.2014 proběhly u nás na škole volby do školního parlamentu. Opět jsme se drželi tradice – přiblížit se co nejvíce volbám skutečným. Žáci již ve třídách ukazovali své plakáty, měli volební řeč apod.

20.09.2014 ::: Adopce na dálku

I v letošním školním roce podporuje naše škola adopci na dálku prostřednictvím organizace ADRA. Naší adoptovanou "dcerou" je šestnáctiletá Rumila Murmu z Bangladéše. Díky vybraným finančním prostředkům může dívka navštěvovat internátní školu a připravovat se na své vysněné povolání – práci zdravotní sestry.

19.09.2014 ::: Centrum volnéhočasu otevírá nový kroužek – FLORBAL!

Kroužek začíná: od 30. září 2014

Termín: každé úterý od 15:00 do 16:30 hod.

Cena: 450,- Kč / pololetí

Doporučený věk: 6. až 9. třída

18.09.2014 ::: EKAG – i letos s námi!

Sešel se rok s rokem a na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem se konaly již deváté Evropské atletické hry mládeže. Tyto hry jsou neoficiálně označovány jako Mistrovství Evropy mládeže do 15 let.

18.09.2014 ::: Informace pro rodiče žáků 4. tříd

Vážení rodiče,
k dnešnímu dni máme v ŠD ještě 13 volných míst do naplnění kapacity. Pokud máte o družinu zájem, odevzdejte vyplněný Zápisní lístek nejpozději do pátku 19.9.2014 Rozhodnutí o přijetí dítěte do ŠD dáme Vám na vědomí do 26.9. Při přijímání budeme postupovat podle kritérií, která jsou uvedena na webových stránkách školy.

Rodiče, kteří již vyplnili Zápisní lístek nebo podali žádost k řediteli školy, další nevyplňují.

Děti, které už mají vyplněný Zápisní lístek:

4.A Paděra
4.B Klobása, Walsberger, Kampasová
4.C Kučerová, Skřivánek O., Skřivánek L., Korbička

Eva Krátká
vedoucí vychovatelka

18.09.2014 ::: CVČ - Klub talentů

Vážení rodiče a děti,
v rámci Centra volného času letos otevíráme „Klub talentů“, jinak také Klub nadaných dětí. (3. – 6. roč.). Budeme se scházet každou středu od 14:00 do 15:30 hodin.

Klub je vlastně takový odpolední kroužek pro děti, které baví kvízy, hádanky, logické úlohy, šifry, deskové hry, soutěže. Předpokládáme kapacitu 15 – 20 dětí. Pomocí vhodných deskových her, kvízů a hádanek budeme rozvíjet vědomosti žáků, jejich logické myšlení, strategii a taktiku, prostorovou představivost, slovní zásobu a komunikační dovednosti.

V případě přetrvávajícího zájmu bychom ke spolupráci přizvali i ochotné rodiče a rozšířili program Klubu o přednášky, exkurze, výstavy a setkání se zajímavými lidmi.

Na spolupráci se těší Mgr. Renata Miková.

09.09.2014 ::: Adaptační pobyt žáků šestých tříd

Školní poradenské pracoviště každoročně připravuje pro žáky 6. tříd a jejich třídní učitele adaptační pobyt, který je zaměřen na zlepšování a utužování vztahů ve třídě a mezi třídami, seznámení dětí s novými třídními učiteli. Vše formou her.

07.09.2014 ::: Důležité upozornění

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

V prostoru ZŠ Masarova 11 probíhají udržovací práce, proto žádám rodiče i žáky školy, aby ke vstupu i výstupu ze školy používali pouze hlavní vchod a v prostoru školy se pohybovali jen po vyznačených trasách s nejvyšší opatrností.

Současně s rekonstrukcí vnitřních prostor školy probíhá i modernizace sportoviště.

Z důvodů vlastní bezpečnosti dodržujte ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ a do prostor vyznačených touto bezpečnostní tabulkou:

Děkuji za pochopení

Ředitel školy: Mgr. Ivo Zálešák

07.09.2014 ::: Informace o průběhu rekonstrukce

Vážení rodiče,
Jak jsme Vás již informovali, probíhají ve škole dvě velké stavební akce -rekonstrukce vnitřních prostor školy a výstavba sportovního hřiště na školním dvoře.

26.08.2014 ::: Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás jménem všech pracovníků školy pozdravil na začátku nového školního roku.

Jak jistě víte, měly ve škole v období prázdnin probíhat dvě velké stavební akce -rekonstrukce vnitřních prostor školy a výstavba sportovního hřiště na školním dvoře.

Starší aktuality najdete v Archívu.Filmový den a diskotéka
<br>
Vánoční pozdravení do Utrechtu