ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Aktuality

ZŠ Masarova, Brno 2013/2014

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

24.10.2014 ::: Přijímací řízení na střední školy

Žáci budou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení, jak na střední školy tak na víceletá gymnázia. Přihlášky Vám vytiskne třídní učitel ze systému SAS - předá zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žáka do 15. února 2015.

23.10.2014 ::: Beseda pro rodiče 1. ročníků

Vážení rodiče,
zveme Vás na přednášku a společnou neformální besedu. Přednáška a následná beseda proběhne v divadelním sále naší školy v středu 5.11. v 16:30 hod.

Téma přednášky je úzce spjato s nástupem Vašeho dítěte do školy a dalo by se nazvat

"Jak zdárně nastartovat úspěšné školní vzdělávání"

Budeme se zabývat
 • denním režimem prvňáka
 • domácí přípravou
 • možnými nástrahami školní docházky
 • řekneme si, jak správně rozvíjet kompetence dítěte
 • jak rychle zachytit signály špatné adaptace ve škole
 • jak řešit event. vývojové poruchy učení apod.

Přednášející je paní Mgr. Magda Valášková, psycholožka. Přítomny budou i paní učitelky 1. ročníků, školní psycholožka M a zástupci vedení školy.

Po dobu přednášky mohou Vaše děti zůstat ve školní družině ( i nedružinové ), budou se o ně starat paní vychovatelky.

Po skončení oficiální části bude prostor pro Vaše dotazy a připomínky, týkající se školní docházky a naší školy.

Prosíme o sdělení, zda se besedy účastníte. Děkujeme.

Mgr. Ivana Jelínková

23.10.2014 ::: Halloween

Školní parlament pořádá pro žáky 1. – 5. třídy

HALLOWEEN

Kdy: ve čtvrtek 30.10.2014 (hned po podzimních prázdninách)
Jak: přineste si do školy masky, první dvě vyučovací hodiny se v nich budete učit a o velké přestávce jsou pro vás připravena
4 halloweenská stanoviště pro pobavení!

Za celý školní parlament vás srdečně zvou
O. Fryml, 9.B a Š. Stepura, 9.B

23.10.2014 ::: Přírodovědný klokan

Další ročník přírodovědné soutěže se konal 16. října 2014. Celkem se zúčastnilo 60 žáků 8. a 9. ročníku. Soutěžící řešili úkoly z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu.

23.10.2014 ::: Píšeme do Utrechtu

Holandský Utrecht je partnerským městem Brna. V letošním školním roce se pokoušíme navázat partnerskou spolupráci s jednou z místních škol, Gertrudisschool. Žáci pátých tříd v hodinách českého a anglického jazyka pilně pracovali na dopisech, ve kterých se představují svým novým kamarádům.

23.10.2014 ::: 8.A v přírodní učebně

ZŠ Masarova je jednou ze 7 spolupracujících škol s Gymnáziem T. Novákové v Řečkovicích. V rámci společného projektu byla v zahradě gymnázia vybudována učebna přírodovědných předmětů. Prvními návštěvníky z naší školy byli 21. října 2014 žáci 8. A.

21.10.2014 ::: Vyhlášení voleb zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Masarova 11, p.o. vyhlašuje na základě čl. 7 Volebního řádu Školské rady ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. volby do školské rady.

Volby se uskuteční dne 18.11.2014 v časovém rozmezí konání hovorových hodin.

Školská rada pracuje na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon) a zřizuje ji zřizovatel školy. Radu tvoří 6 členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků.

Návrhy na kandidáty lze podávat volební komisi nejpozději 14 dnů přede dnem konání voleb a to buď písemně na adresu školy nebo elektronicky na mailové adresy členů volební komise.

Ředitel školy jmenuje volební komisi ve složení:
Mgr. Ivana Jelínková ivana.jelinkova@zsmasarova.cz
Mgr. Alexandra Zálešáková alexandra.zalesakova@zsmasarova.cz
Mgr. Hana Neumanová hana.neumanova@zsmasarova.cz

Mgr. I. Zálešák
ředitel školy

21.10.2014 ::: Projekt "Konečné řešení a současná Evropa"

Dne 20.10.2014 se žáci 9.B zúčastnili mimořádného projektu "Konečné řešení a současná Evropa", který pořádá pro žáky a studenty Divadlo Líšeň v Dělňáku. Program se skládal ze dvou částí.

19.10.2014 ::: Atletický čtyřboj městské finále

Nejobtížnější soutěž - Atletický čtyřboj se konala ve středu 11.6.2014 na hřišti ZŠ Laštůvkova. Soutěž byla určena pro pětičlenná družstva závodníků z 6. a 7. tříd.

17.10.2014 ::: Battlefield Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka - finále Praha

Ve středu 18.6.2014 se vítězná družstva z jednotlivých krajů utkala v republikovém finále. Vzpomínková akce na počest hrdinů operace Anthropoid odstartovala přesně v 11:30 slavnostním zahájením. Po úvodních slovech následovalo vysvětlení pravidel a organizace celé soutěže.

17.10.2014 ::: Battlefield

Ve čtvrtek 22.5.2014 jsem se zúčastnil soutěže "Battlefield Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka". Soutěž se konala v lanovém centru PROUD v Brně – Lesné. Bylo tam 8 týmů a každý tým tvořilo 6 žáků II. stupně.

17.10.2014 ::: Původ potravin

Každý se občas zamyslí nad tím, odkud pochází maso nebo pečivo, které vkládá do úst. Žáci 5.B se v rámci celoroční hry pustili do průzkumu toho, odkud pochází potraviny, které jí. Společně jsme začali diskuzí ve škole.

17.10.2014 ::: Herní den s Mensou na ZŠ Masarova

Naše škola navázala na začátku školního roku spolupráci s mezinárodní organizací MENSA ČR, jejímž cílem je využití inteligence ve prospěch lidstva. Naším cílem je založení Klubu šikovných dětí a jejich rodičů při ZŠ Masarova.

12.10.2014 ::: Finále atletické soutěže Poháru rozhlasu 2014

Středa 14.5.2014 byla velkým atletickým svátkem pro naše žáky 6. - 7. tříd, kteří se zúčastnili finále Poháru rozhlasu na "Palačáku", kam postoupili z obvodního kola.

12.10.2014 ::: Finále orientačního běhu 2014

V úterý 13.5.2014 se v Kohoutovicích běželo finále orientačního běhu, do kterého postoupilo z předcházejících tří kol 22 dívek a chlapců z 2. stupně.

12.10.2014 ::: Volná místa v CVČ

Poslední volná místa jsou v těchto kroužcích:

 • Keramika, čtvrtek 13:30 – 15:00, S. Navrátilová
 • Vybíjená 3.-5.tř., středa 14:30 – 16.00, L. Spáčilová
 • Aerobik 4.+5.tř, pátek 13:00 – 14:00, E. Proklešková
 • Basketbal 2.-5.tř., pondělí 14:30 – 16:00, V. Jelínek
 • Šachový 5.-9.tř., čtvrtek 15.15 – 16.45, V. Medunová
 • Fotbal 6.-9.tř., čtvrtek 15:30 – 17:00, I. Zálešák
 • Fotbal 3.-5.tř., pátek 15.10 – 16:30, J. Pollak
 • Kresba 1.-9.tř., pondělí 13:30 – 15:00, J. Ullmannová

Do těchto kroužků se můžete přihlásit telefonicky: 732 772 861 nebo e-mailem: hana.pollakova@zsmasarova.cz.

H. Pollaková

12.10.2014 ::: Volná místa v tělocvičně

Ředitel školy sděluje, že pro školní rok 2014/2015 jsou ještě volná místa v tělocvičně v úterý v době od 17:00 do 18:45 hodin a od 19:00 do 20:45 hodin.

Cena za 1 hodinu je 360 Kč.

Zájemci se mohou hlásit mailem: ivo.zalesak@zsmasarova.cz

I. Zálešák

08.10.2014 ::: Školní parlament na prožitkovém kurzu

Prožitkový kurz byl třídenní a proběhl již podruhé v prostorách Kaprálova mlýna, kam jsme se dopravili pěšky. Náplň tvořili seznamovací hry, sestavování činnosti nového parlamentu, poznávání nových kamarádů, zábavné i vážné aktivity, prohlídka jeskyně Pekárna, výroba kreslených pláten na propagaci činnosti ve škole, závěrečný raut...

04.10.2014 ::: CVČ – kroužky, které letos neotvíráme

V letošním školní roce pro malý zájem neotvíráme tyto kroužky:
 • Populární zpěv
 • Házená
 • Volejbal
 • Florbal 6.-9.tř.

Kroužky, o kterých jednáme a možná se otevřou později:

 • Basketbal
 • Klub talentů

Hana Pollaková

04.10.2014 ::: Podyjí

V pondělí 29.9.2014 jsme jeli na exkurzi do NP Podyjí. Všichni jsme se sešli v 8 hodin u Alberta. Cesta autobusem uběhla celkem rychle a cca za dvě hodiny jsme byli v Čížově. Po výstupu z autobusu jsme dostali mapu a pracovní list s úkoly.

01.10.2014 ::: BABYLONFEST

BABYLONFEST je setkání národnostních menšin žijících na území města Brna. Ve dnech 16. – 19. září 2014 se do tohoto projektu zapojila také naše škola. Žákům 2. stupně představila organizace IQ Roma servis svůj program zaměřený na toleranci národnostních menšin.

23.09.2014 ::: Exkurze v keltském skanzenu

Dne 18. září 2014 se zúčastnili žáci 7. B exkurze v keltském skanzenu v Letovicích. Celý program byl rozdělen na dvě části, nejprve si děti připomněly, co se o Keltech naučily v hodinách dějepisu a pak rozděleny do pěti skupin si v praxi vyzkoušely, co obnášelo mletí obilí, rozdělávání ohně, ražba mincí, výroba šperků a lov zvěře i souboje.

22.09.2014 ::: GlobalStorylines

Projekt "Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines" je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s  Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

20.09.2014 ::: Volby do školního parlamentu

V úterý 9.9.2014 proběhly u nás na škole volby do školního parlamentu. Opět jsme se drželi tradice – přiblížit se co nejvíce volbám skutečným. Žáci již ve třídách ukazovali své plakáty, měli volební řeč apod.

20.09.2014 ::: Adopce na dálku

I v letošním školním roce podporuje naše škola adopci na dálku prostřednictvím organizace ADRA. Naší adoptovanou "dcerou" je šestnáctiletá Rumila Murmu z Bangladéše. Díky vybraným finančním prostředkům může dívka navštěvovat internátní školu a připravovat se na své vysněné povolání – práci zdravotní sestry.

19.09.2014 ::: Centrum volnéhočasu otevírá nový kroužek – FLORBAL!

Kroužek začíná: od 30. září 2014

Termín: každé úterý od 15:00 do 16:30 hod.

Cena: 450,- Kč / pololetí

Doporučený věk: 6. až 9. třída

18.09.2014 ::: EKAG – i letos s námi!

Sešel se rok s rokem a na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem se konaly již deváté Evropské atletické hry mládeže. Tyto hry jsou neoficiálně označovány jako Mistrovství Evropy mládeže do 15 let.

18.09.2014 ::: Informace pro rodiče žáků 4. tříd

Vážení rodiče,
k dnešnímu dni máme v ŠD ještě 13 volných míst do naplnění kapacity. Pokud máte o družinu zájem, odevzdejte vyplněný Zápisní lístek nejpozději do pátku 19.9.2014 Rozhodnutí o přijetí dítěte do ŠD dáme Vám na vědomí do 26.9. Při přijímání budeme postupovat podle kritérií, která jsou uvedena na webových stránkách školy.

Rodiče, kteří již vyplnili Zápisní lístek nebo podali žádost k řediteli školy, další nevyplňují.

Děti, které už mají vyplněný Zápisní lístek:

4.A Paděra
4.B Klobása, Walsberger, Kampasová
4.C Kučerová, Skřivánek O., Skřivánek L., Korbička

Eva Krátká
vedoucí vychovatelka

18.09.2014 ::: CVČ - Klub talentů

Vážení rodiče a děti,
v rámci Centra volného času letos otevíráme „Klub talentů“, jinak také Klub nadaných dětí. (3. – 6. roč.). Budeme se scházet každou středu od 14:00 do 15:30 hodin.

Klub je vlastně takový odpolední kroužek pro děti, které baví kvízy, hádanky, logické úlohy, šifry, deskové hry, soutěže. Předpokládáme kapacitu 15 – 20 dětí. Pomocí vhodných deskových her, kvízů a hádanek budeme rozvíjet vědomosti žáků, jejich logické myšlení, strategii a taktiku, prostorovou představivost, slovní zásobu a komunikační dovednosti.

V případě přetrvávajícího zájmu bychom ke spolupráci přizvali i ochotné rodiče a rozšířili program Klubu o přednášky, exkurze, výstavy a setkání se zajímavými lidmi.

Na spolupráci se těší Mgr. Renata Miková.

09.09.2014 ::: Adaptační pobyt žáků šestých tříd

Školní poradenské pracoviště každoročně připravuje pro žáky 6. tříd a jejich třídní učitele adaptační pobyt, který je zaměřen na zlepšování a utužování vztahů ve třídě a mezi třídami, seznámení dětí s novými třídními učiteli. Vše formou her.

07.09.2014 ::: Důležité upozornění

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

V prostoru ZŠ Masarova 11 probíhají udržovací práce, proto žádám rodiče i žáky školy, aby ke vstupu i výstupu ze školy používali pouze hlavní vchod a v prostoru školy se pohybovali jen po vyznačených trasách s nejvyšší opatrností.

Současně s rekonstrukcí vnitřních prostor školy probíhá i modernizace sportoviště.

Z důvodů vlastní bezpečnosti dodržujte ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ a do prostor vyznačených touto bezpečnostní tabulkou:

Děkuji za pochopení

Ředitel školy: Mgr. Ivo Zálešák

07.09.2014 ::: Informace o průběhu rekonstrukce

Vážení rodiče,
Jak jsme Vás již informovali, probíhají ve škole dvě velké stavební akce -rekonstrukce vnitřních prostor školy a výstavba sportovního hřiště na školním dvoře.

29.08.2014 ::: Ranní školní družina a odchod dětí ze ŠD

Ranní školní družina

Po dobu stavebních prací zvoňte u vrátnice na všechny zvonky ŠD a vyčkejte příchodu paní vychovatelky.

Odchod dětí ze ŠD

Prosíme rodiče, aby čekali na děti před hlavním vchodem do budovy. děti v ve vámi uvedenou dobu přivedeme.

O případných změnách vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení.

E. Krátká, vedoucí vychovatelka

27.08.2014 ::: Centrum volného času - předběžná nabídka kroužků na školní rok 2014/2015

 • Keramický
 • Přírodovědně – včelařský
 • Street dance

27.08.2014 ::: Informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče,

školní rok 2014/15 začíná v pondělí 1.9.2014. Ráno v 7:45 hodin se všichni sejdeme před hlavním vchodem do školy. Tam si najdete třídní paní učitelku svého dítěte a podle jejích pokynů se seřadíte před školou.

26.08.2014 ::: Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás jménem všech pracovníků školy pozdravil na začátku nového školního roku.

Jak jistě víte, měly ve škole v období prázdnin probíhat dvě velké stavební akce -rekonstrukce vnitřních prostor školy a výstavba sportovního hřiště na školním dvoře.

Starší aktuality najdete v Archívu.8.A v přírodní učebně
<br>
Školní parlament pořádal diskotéku