ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

ZŠ Masarova, Brno 2017/2018

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

16.12.2018 ::: Zvýšení ceny obědů

Vážení rodiče,

ředitel Školní jídelny Masarova pan Štěpán Oplt mne požádal o předání informace o zvýšení cen obědů ve školní jídelně od 1. 1. 2019.

Text dopisu v příloze.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

16.12.2018 ::: Mikulášský jarmark

Na začátku prosince uspořádal školní parlament Masařky ve spolupráci se třídami ZŠ Masarova tradiční Mikulášský jarmark s rozsvícením stromečku před školou.

09.12.2018 ::: Sudoku 5. ročník – školní kolo

Školní kolo turnaje v sudoku 5. ročníku se uskutečnilo v posledním listopadovém týdnu. Nejlepšími řešiteli jsou tito žáci: Daniel Gurín, Jan Procházka, Jan Stoklasa, Kristýna Červinková a Martin Hanuš.

09.12.2018 ::: Projekt Píšeme dopis známým českým osobnostem

Předvánoční čas si část žáků 5. ročníku krátila projektem, v němž jsme se zabývali psaním dopisů. Nebyly to však dopisy ledajaké. Každý měl za úkol vybrat si českou osobnost, která by se stala adresátem vznikajícího díla.

02.12.2018 ::: Math in Mind, Erasmus+, Lotyšsko

V polovině listopadu pokračovalo další setkání v rámci projektu Erasmus+ nazvaného Math in Mind, tentokrát v Lotyšsku. Během pětidenního výjezdu si členové sedmi evropských zemí předávali další zkušenosti z oblasti výuky matematiky.

02.12.2018 ::: První pomoc ve škole

Ke konci měsíce listopadu jsme na naší škole uspořádali preventivní akci pro 8. ročníky v rámci zopakování a osvěžení si pravidel první pomoci a prevence přenosu pohlavních chorob.

02.12.2018 ::: Dějepisná olympiáda

Na konci listopadu proběhla na naší škole dějepisná olympiáda s ústředním tématem „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Přestože se jedná o poměrně obtížná témata z období středověku a raného novověku, žáci se jej zhostili statečně.

24.11.2018 ::: Mateso - městské kolo

Městské kolo matematické soutěže Mateso se konalo 13. 11. 2018 v TZŠ Kuldova 38. Z naší školy se městského kola zúčastnilo 5 žáků, kteří nám udělali velkou radost.

20.11.2018 ::: Biologická olympiáda

Školního kola soutěže se letos zúčastnilo celkem 17 žáků. Téma obtížného testu bylo „Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven“. Součástí olympiády bylo také poznávání rostlin a živočichů.

20.11.2018 ::: Adopce na dálku – poděkování

V úterý 13. listopadu proběhla na naší škole sbírka na bangladéšskou studentku Anannu Nokrek, kterou podporujeme v rámci projektu adopce na dálku. Zatímco poslední dva roky jsme peníze vybírali prostřednictvím různých charitativních prodejních akcí, na nichž se podílely především školní družina a parlament, tentokrát jsme zvolili tradiční způsob.

11.11.2018 ::: Projektový den 100 let republiky v prvních třídách

V pátek 26.10.2018 proběhl v prvních třídách projektový den 100 let republiky. V tento den děti přišly oblečené v barvách naší vlajky. Děti si z domu přinesly fotky významných osobností naší republiky a s těmito osobnosti pak seznámily ostatní spolužáky.

11.11.2018 ::: Osudové osmičky

Na konci měsíce října jsme na naší škole realizovali projekt Osudové osmičky v dějinách Československa. Tento projekt si kladl za cíl obeznámit žáky s přelomovými roky 1918, 1938, 1948 a 1968 v československých dějinách, jejich dopadem a důsledky, které se promítají i do dnešní moderní doby.

11.11.2018 ::: Projekt 100 let Československa

Třídy 4. A a 4. C se v posledním říjnovém týdnu pustily do náročného projektu 100 let Československa. V úvodu projektového dne děti zhlédly krátký film, který přímo pro děti této věkové kategorie připravila produkce České televize. Film dětem přiblížil počátky vzniku naší republiky.

31.10.2018 ::: Prezentace středních škol

ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. a školní poradenské pracoviště ZŠ Masarova pořádají

PREZENTACI STŘEDNÍCH ŠKOL

V úterý 13. 11. 2018 mezi 16.30 a 17.30 v jídelně ZŠ MASAROVA

Pozvánka

31.10.2018 ::: Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

Cílem projektu je pořídit vybavení pro odborné učebny základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích. Do projektu je zapojeno celkem 14 základních škol, které zřizuje statutární město Brno a jeho městské části

Plakát

29.10.2018 ::: Výukový program Staleté kořeny

V měsíci říjnu se 5. ročníky zúčastnily výukového programu, který byl pro nás zajištěn k příležitosti oslav 100. výročí založení ČSR. Plnili jsme různé individuální i skupinové úkoly. Diskutovali jsme také o tom, co je pro náš stát typické a výjimečné, co by se stalo, kdybychom o danou věc přišli.

29.10.2018 ::: Akce partnerských tříd 1. C a 5. B – Netradiční forma TV

Třetí týden v říjnu jsme se sešli v hodině tělesné výchovy, abychom si společně užili spoustu legrace a ukázali prvňáčkům, že noviny nejsou pouze na čtení, ale dá se s nimi také cvičit. Na úvod celého setkání si každý prvňáček vybral jednoho páťáka, který měl za úkol po celou dobu akce se o mladšího spolužáka starat.

29.10.2018 ::: Kabaret Nohavica

Na konci října jsme měli možnost s osmými a devátými ročníky navštívit divadlo Radost, kde jsme zhlédli představení Kabaret Nohavica aneb Barevné korálky na šňůrce, ale také Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.

29.10.2018 ::: MATESO – školní kolo

Žáci 5. ročníku se zúčastnili na konci října matematické soutěže MATESO. Řešili 15 zajímavých úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 8 bodů. Z naší školy to bylo 15 žáků.

24.10.2018 ::: Stánky pro Klokánek – akce školní družiny

V říjnu uspořádala školní družina 1. ročník akce Stánky pro Klokánek. Děti a jejich rodiče doma přichystali spoustu dobrot, sladkých i slaných. Občerstvení děti donesly do školy a o velké přestávce „prodávaly“ na stáncích, rozmístěných po celé škole.

24.10.2018 ::: Logická olympiáda

V průběhu října se někteří naši žáci zúčastnili matematické celorepublikové internetové soutěže Logická olympiáda. Celkem se v kategorií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 17 156 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 2 538.

22.10.2018 ::: Partnerské třídy

První letošní setkání naší osmičky s partnerskými druháčky se díky babímu létu mohlo uskutečnit venku před školou. Pro malé děti jsme připravili různá stanoviště - hod na cíl, opičí dráhu, pantomimu, kreslení zvířátek, zpívání nebo luštění křížovky.

22.10.2018 ::: Logická olympiáda 2018 – základní kolo

Základní kolo Logické olympiády probíhalo v tomto školním roce v prvním říjnovém týdnu opět online. V roce 2018 je to již 11. ročník této tradiční soutěže pořádané Mensou ČR.

15.10.2018 ::: Přírodovědný klokan

Letošního ročníku přírodovědné soutěže se v polovině října 2018 zúčastnilo celkem 58 žáků 8. a 9. ročníku. Čekalo na ně 24 poměrně obtížných otázek z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a všeobecných znalostí.

15.10.2018 ::: Motocyklová naděje z Masarky 

Začátkem října se konal poslední závod silničních motocyklů této sezóny na okruhu v Německu. Náš Lukáš Simon byl favoritem na titul mistra Evropy, stačilo pouze "dojet". Při druhé jízdě bohužel došlo k poruše jeho motorky. Lukáš tedy uplynulou sezónu ukončil na i tak krásném 4. místě.

15.10.2018 ::: Beseda pro rodiče 1. ročníků

Vážení rodiče,

zveme Vás na přednášku a společnou neformální besedu. Přednáška a následná beseda proběhne v divadelním sále naší školy ve čtvrtek 1.11. od 16,00 hod. Téma přednášky je úzce spjato s nástupem Vašeho dítěte do školy a dalo by se nazvat

„Jak zdárně nastartovat úspěšné školní vzdělávání“

Budeme se zabývat

  • denním režimem prvňáčka
  • domácí přípravou
  • možnými nástrahami školní docházky
  • řekneme si, jak správně rozvíjet kompetence dítěte
  • jak rychle zachytit signály špatné adaptace ve škole
  • jak řešit event. vývojové poruchy učení apod.

Přednášející je paní Mgr. Magda Valášková, psycholožka. Přítomny budou i paní učitelky 1. ročníků, školní psycholožka Mgr. Tereza Hranošová a zástupci vedení školy. Po dobu přednášky mohou Vaše děti zůstat ve školní družině (i nedružinové), budou se o ně starat paní vychovatelky.

Po zkušenostech z minulých akcí jsem nuceni Vás požádat, abyste si zabezpečili hlídání mladších sourozenců prvňáčků.

Děkujeme.

Mgr. Ivana Jelínková

15.10.2018 ::: Asistent pedagoga

Hledáme asistenta pedagoga k dívce z 2. ročníku s diagnózou ADHD do odpolední školní družiny (úvazek 20 hodin týdně). Nástup co nejdříve, nejlépe ihned.

Nutné pedagogické vzdělání nebo kurz asistenta pedagoga. Zkušenosti s dětmi s ADHD jsou vítány.

Kontakt: zsmasarova@zsmasarova.cz

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

07.10.2018 ::: Malování na chodník

Poslední týden v září jsme ve školní družině zorganizovali kreslení křídami na chodník. Děti ozdobily okolí školy svými kresbami a výtvarnými nápady. Rodiče i ostatní kolemjdoucí se mohli pokochat originálními obrázky a my společně se žáky jsme měli radost, že se jim podařilo krásně ozdobit okolí školy a hezky se při tom pobavit.

07.10.2018 ::: Video ze Sázení stromů Svobody

Žáci ze základních škol zasadili stromy ke stému výročí republiky. K jejich kořenům zakopali časové schránky, do kterých uložili věci, které podle nich vystihují dnešní dobu.

Video na TV Brno 1:
www.facebook.com/TVBrno1/videos/264702287584280/

03.10.2018 ::: První zasedání školního parlamentu Masařky

První zasedání školního parlamentu Masařky proběhlo na školním hřišti. Nejdříve jsme mezi námi přivítali paní učitelku K. Svobodovou, a pak už nás čekaly seznamovací hry: Agenti a Co máme společného…

03.10.2018 ::: Sázení stromů republiky

V pátek 21.9.2018 se sešli žáci druhého stupně všech líšeňských základních škol, aby společně oslavili sté výročí založení Československé republiky. Tato akce byla nápadem žáků našeho parlamentu a realizovali ji pak společně s panem starostou a kulturním centrem Kotlanova.

03.10.2018 ::: Program pro žáky 5. ročníku na Přírodovědecké fakultě v Brně

Naše škola v rámci realizace některých projektů spolupracuje s fakultami Masarykovy univerzity. Při celotýdenním projektu o minerálech a horninách se žáci 5. ročníku vypravili do areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Fakulta pro žáky připravila velmi zajímavý a interaktivní výukový program.

03.10.2018 ::: Exkurze 7. ročníku v Modré

V září se naši sedmáci vypravili na přírodovědně dějepisnou exkurzi do Modré u Velehradu. Navštívili expozici Živá voda, která je vybudovaná v místech, kde v minulosti bývaly mokřady a rybníky, jsou zde prameny podzemní vody.

17.09.2018 ::: Přivítání prvňáčků na Masarce

Je 3. září a už celou noc prší. Po dlouhém, teplém a suchém létě se všichni radují, zejména zemědělci. Konečně déšť! Jen nám na Masarce trošku tuhnou rysy. Vždyť naše slavnostní přivítání, tradiční šerpování prvňáčků, musí proběhnout před hlavním vchodem.

14.09.2018 ::: Výsledky mezinárodních zkoušek YLE 2017/2018

V průběhu letních prázdnin dorazily do školy výsledky mezinárodních jazykových zkoušek YLE. Tyto zkoušky vykonávali vybraní žáci 5. a 7. ročníků dne 2. června 2015. Zkouška měla dvě úrovně a to Movers (5. ročník) a Flyers (7. ročník) a skládala se ze tří částí – čtení a psaní, poslech a mluvení.

23.08.2018 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2018/19

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v pondělí 3. 9. 2018. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7.45 hod.

Starší aktuality najdete v Archívu.Projekt Píšeme dopis českým osobnostem
Global storylines – Učíme se příběhem