ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Aktuality

ZŠ Masarova, Brno 2014/2015

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

02.02.2016 ::: Pythagoriáda – školní kolo

Žáci 5. ročníků se 26. 1. 2016 zapojili do řešení příkladů školního kola Pythagoriády.Žáci se toulali jurským parkem a řešili nelehké slovní úlohy. V úlohách se také seznamovali s různými druhy dinosaurů.

02.02.2016 ::: Představení Saturnin v Mahenově divadle

Pro žáky osmého a devátého ročníku tradičně připravujeme návštěvy večerních představení v Mahenově divadle. Tentokrát jsme si vybrali nové nastudování Saturnina od Zdeňka Jirotky.

02.02.2016 ::: Dokument Síla lidskosti v kině Scala dne 27. ledna 2016

Pro žáky osmých a devátých tříd jsme zajistili v kině Scala promítání dokumentárního filmu Síla lidskosti, který představuje Angličana Nicolase Wintona, jemuž se podařilo v polovině roku 1939 zachránit 669 dětí židovského původu před transporty smrtianašel jim nové rodiny ve Velké Británii.

01.02.2016 ::: Atletika na Masarce

Celé září, kdy ještě panovalo příjemné počasí, probíhaly veškeré sportovní aktivity na našem novém atletickém hřišti, kde můžeme trénovat krátké i dlouhé běhy, hody, vrhy i skoky do dálky. Nyní se již nemůžeme dočkat jara a teplejšího počasí, abychom mohli opět vyběhnout na dráhu.

27.01.2016 ::: Matematická olympiáda 5. ročníky – okresní kolo

Na ZŠ Křídlovická soutěžilo 12.1.2016 324 žáků v okresním kole matematické olympiády v kategorii 5. ročníků. Z tohoto velkého počtu žáků získalo 157 žáků minimálně 9 bodů z 18, a stalo se tedy úspěšnými řešiteli soutěže.

27.01.2016 ::: Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce se konala ve dvou kategoriích. Osmé a deváté ročníky soutěžily 12.1.2016 a šesté a sedmé ročníky 18.1.2016. Soutěž měla dvě kola. V první části žáci poslouchali krátkou nahrávku a četli krátký článek.

21.01.2016 ::: Pozvánka na ples školy

Vážení rodiče a příznivci naší školy,

jako každým rokem si Vás dovoluji pozvat na ples naší školy. Pořádáme jej ve spolupráci se Spolkem rodičů a tentokrát se bude konat v pátek 26.2.2016 v Dělňáku v Líšni.

Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na tradičně příjemně strávený večer. Veškeré podrobnosti naleznete v připojené pozvánce.

Pokud máte ve škole děti, přinesou Vám pozvánku a vstupenky domů, a můžete zaplatit vstupné prostřednictvím třídních učitelek a učitelů.

V případě, že si hodláte přikoupit další vstupenky a chcete si zároveň rezervovat stůl, je možno volat paní hospodářce D. Turinkové na telefonní číslo 544321200, řediteli na telefonní číslo 544210000, a také psát na mailovou adresu ivo.zalesak@zsmasarova.cz.

K rezervaci použijte připojený přehled rozmístění stolů.

Ivo Zálešák

21.01.2016 ::: Provoz školní družiny o pololetních prázdninách

Vážení rodiče, provoz ŠD o pololetních prázdninách 29.1.2016 pro přihlášené děti od 6.00 do 17.00 hod.

E. Krátká vedoucí vychovatelka

21.01.2016 ::: Ještě jednou adopce v Brněnské ZOO

Naše škola je již po léta tradičním adoptivním rodiče Brněnské ZOO. V letošním školním roce jsme přispěli rekordní částkou na chov tygra sumaterského. Proto jsme byli požádáni o dva rozhovory do médií.

První byl živý vstup do pořadu Českého rozhlasu Brno "Dobrý den, Moravo!" ze dne 24.11.2015. Druhý do "Brněnského echa – speciál" ze dne 11.1.2015. Rozhovory si můžete poslechnout na připojených odkazech.

https://www.youtube.com/watch?v=QbfHU0kmA3k&list=PLBDA50FA4D4AC0D9B&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=BsP2Swy02QA&list=PLBDA50FA4D4AC0D9B&index=3

H. Pollaková

21.01.2016 ::: Projekt Tři králové

Třída 1. A začátkem ledna definitivně uzavřela vánoční čas, a to třídním projektem Tří králů. Žáci tak získali bližší povědomí o tomto tématu. Během projektu poslouchali zajímavý příběh o mudrcích z východu, sledovali pohádku O třech králích, zpívali koledu My tři králové, pracovali na daltonských úkolech s touto tématikou a vytvořili krásné obrázky králů. Každý si také vyrobil svou korunu. Na závěr jsme si tento příběh i zahráli.

Jana Ullmannová

19.01.2016 ::: Masopust 2016

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás požádali o spolupráci při našem únorovém projektu 1. stupně Masopust. Již v minulých letech jsme si hráli na Masopust. Tato akce byla úspěšná a dětem se velmi líbila, proto bychom ji chtěli zopakovat i letos.

10.01.2016 ::: ZŠ Masarova zve na ukázkové hodiny výuky čtení SFUMATO

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Zveme Vás na ukázkové hodiny českého jazyka v 1. ročníku. Ukážeme Vám výuku čtení metodou SFUMATO. Jedná se o metodu, kterou budeme v příštím školním roce učit v prvních třídách.Seznámíme Vás se všemi důležitými informacemi. Historií, úspěšností, výhodami i nástrahami této metody. Hodiny proběhnou v rámci týdne otevřených dveří.

V úterý 12.1.2016 a ve čtvrtek 14.1.2016 vždy od 8.00 hod. do 8.45 hod.

Výuka bude probíhat v budově školy ve třídách 1.C a 1.B.

Prosím, dostavte se již v 7.45 hod.

06.01.2016 ::: Matematická olympiáda 5. ročníky – domácí kolo

Žáci 5. tříd se zapojili do řešení šesti příkladů matematické olympiády v domácím prostředí bez pomoci rodičů.

06.01.2016 ::: Výtvarná a literární soutěž Empík naděluje

Městská policie Brno každý rok vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž EMPÍK naděluje. Jedná se o celoměstskou soutěž, pořádanou pravidelně již od roku 2001, která je určená všem žákům mateřských, základních a speciálních škol v Brně a okolí.

06.01.2016 ::: Předvánoční setkání partnerských tříd 8. B a 5. A

Oslavy letošních Vánoc se již tradičně neobešly bez přátelských setkání, k nimž patřila i společná besídka 8. B a 5. A. Hostiteli se tentokrát staly děti z páté třídy. Připravily si pro nás dramatizaci pohádky Čert a Káča a předvedly zdařilé herecké výkony, které osmáci náležitě ocenili.

23.12.2015 ::: Vánoční přání

Vážení rodiče a příznivci naší školy,

jménem všech zaměstnanců a žáků naší školy Vám přeji krásné vánoce a šťastný příští rok. Užijte si klidné svátky a zůstaňte našimi příznivci!

Hodně zdraví!

I. Zálešák

23.12.2015 ::: Jihomoravské setkání školních parlamentů aneb Inspiromat

Ve čtvrtek 10.12.2015 se školní parlament ZŠ Masarova "Masařky" zúčastnil setkání školních parlamentů z celého Jihomoravského kraje. O akci byl veliký zájem, pořadatelé museli 15 škol z kapacitních důvodů odmítnout.

19.12.2015 ::: Literární soutěž 2.-5. ročník

Literární soutěž se stává na naší škole již tradicí. V letošním školním roce se do ní zapojili žáci 2. – 5. ročníků. Zadání pro tento rok znělo: Z rodinného alba. Toto téma zaujalo natolik, že vznikly krásné příběhy plné rodinné pohody, humoru a lásky.

16.12.2015 ::: Školní družina o prázdninách

Vážení rodiče,

školní družina pro přihlášené žáky v době ředitelského volna 21. - 22. 12. 2015 je v provozu od 6.00 do 17.00 hod.

O vánočních prázdninách je ŠD mimo provoz.

E. Krátká, vedoucí vychovatelka

16.12.2015 ::: Pozvánka na Vánoce na radnici

Vážení rodiče,

dovolujeme si upozornit na zajímavou akci na brněnské radnici dne 23.12.2015. Více informací a program naleznete na adrese: www.vanocenaradnici.cz/program-na-radnici.php

Mgr. I. Zálešák

16.12.2015 ::: Vánoční turnaj v sudoku – městské kolo

V letošním školním roce se 2 žáci z 5. ročníků, kteří úspěšně prošli školním kolem, zúčastnili na ZŠ Sirotkova soutěže v Sudoku. Na 7. místě se umístil M. Dobšík a na 8. místě A. Kolařík, oba z 5. B.

Renata Kukolová

16.12.2015 ::: Olympiáda z Čj

V pondělí 7.12.2015 proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 28 žáků 8. a 9. ročníků. Mluvnická část byla zaměřená jako každý rok především na slovní zásobu a její využití.

16.12.2015 ::: Finanční gramotnost

Začátkem prosince 2015 proběhla v 8. ročníku výuka finanční gramotnosti, kterou pro nás zdarma a ochotně zrealizovalaspolečnost ABC finančního vzdělávání v čele s ing. Maškem.

16.12.2015 ::: Návštěva 6.B v 3D kině

V rámci výuky přírodopisu strávila 6.B úterní odpoledne 15. prosince 2015 v 3D kině Velkého Špalíčku. Na programu byl nový film známého milovníka žraloků S. Lichtaga "Aldabra: Byl jednou jeden ostrov".

13.12.2015 ::: Prezentace středních škol

Dne 10. listopadu 2015 proběhla v naší škole prezentace středních škol. Zúčastnili se zástupci z 31 středních škol (gymnázií, středních průmyslových škol, zdravotních škol, obchodní akademie, integrovaných středních škol a středních odborných škol) z Brna i blízkého okolí.

13.12.2015 ::: Zájezd do Velké Británie

V termínu od 30. listopadu do 6. prosince 2015 jsme díky projektu Výzva 56 mohli vycestovat do Velké Británie. Zájezdu se zúčastnilo 20 žáků a 2 učitelé. Vyjeli jsme v pondělí 30. listopadu v 10 hodin dopoledne.

10.12.2015 ::: Jazykově vzdělávací pobyt v Berlíně

V rámci projektu Výzva 56 jsme prožili velmi zajímavý listopadový týden v hlavním městě Německa, Berlíně. Celkem se tohoto výletu zúčastnilo 20 žáků naší školy společně se 2 pedagogy. Během pobytu žáci absolvovali 9 vyučovacích hodin výuky němčiny na berlínské jazykové škole Sprachenatelier.

2.12.2015 ::: Zápis do 1. třídy

Základní škola MASAROVA 11 pořádá

Zápis do 1. třídy

Pátek 15.1.2016 14.00 – 18.00 hod.

Sobota 16.1.2016 9.00 – 12.00 hod.

Dny otevřených dveří od 11.1. do 14.1.2016 8.00 - 16.00 hod.

K zápisu přijdou děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010 (včetně dětí, které měly odklad).
Vezměte s sebou rodný list dítěte.

Podrobnosti

05.12.2015 ::: Stolní tenis

Mezi tradiční soutěže pořádané na podzim patří městské kolo ve stolním tenise. Této městské soutěži předchází školní kolo, které pravidelně pořádáme, abychom vytipovali nejlepší tenisty a vytvořili silná družstva.

05.12.2015 ::: Liga orientačního běhu

Podzimní kola orientačního běhu odstartovala již 17.9.2015 v Lužánkách. Díky slunnému počasí a přehlednému terénu lužáneckého parku se zapojilo do soutěže i dvanáct žáků z 1. stupně. Mezi žáky druhého stupně se tento druh soutěží těší velkému zájmu.

05.12.2015 ::: Florbalové soutěže

V listopadu se tradičně odehrávají florbalová klání mezi brněnskými školami. I letos jsme se do florbalové soutěže zapojili. Naši školu reprezentovali hoši v kategoriích mladší a starší žáci.

05.12.2015 ::: CocaCola cup

Kopaná patří bezesporu mezi našimi žáky k nejoblíbenějším hrám a každoročně se zúčastňujeme řady fotbalových soutěží. V úterý 6.10.2015 sehrála jedenáctka našich nejlepších fotbalistů vzájemná utkání se třemi školami.

03.12.2015 ::: Atletické halové závody na Botance

K tradičním podzimním mítinkům patří atletické halové závody, pořádané gymnáziem L. Daňka. Tentokrát se akce konaly 11.11.2015. Za naši školu se zúčastnilo 7 dívek a 7 hochů. Konkurence byla velmi silná a výkony soutěžících mimořádné.

03.12.2015 ::: Projekt Konečné řešení a současná Evropa

V průběhu listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili projektu Konečné řešení a současná Evropa, který organizuje Divadlo Líšeň pro žáky a studenty. Celý program se skládá ze dvou částí.

03.12.2015 ::: Karel Čapek - Projekt v 9.A

Nedílnou součástí literatury v devátém ročníku je projekt o Karlu Čapkovi, jeho životě a díle. Podmínkou tohoto projektu je vlastní četba některého díla tohoto spisovatele.

03.12.2015 ::: Návštěva předškoláků z líšeňských mateřských škol

Ve dnech 23. – 25.11.2015 se uskutečnily návštěvy dětí z líšeňských mateřských škol. Postupně se na naší škole vystřídaly děti ze 7 mateřských škol.

03.12.2015 ::: Dějepisná olympiáda

Školní kolo v dějepisné olympiádě proběhlo dne 23.11.2015. Zúčastnilo se jej 12 žáků z osmého a devátého ročníku. Tématem bylo období vlády Lucemburků. Úkoly byly zajímavé a děti je celkem dobře zvládaly.

03.12.2015 ::: Biologická olympiáda

Školního kola soutěže se letos zúčastnilo celkem 25 žáků. Tématem poměrně obtížného testu byl "Život v temnotě". Součástí olympiády bylo také poznávání rostlin a živočichů. V kategorii D soutěžili 26.11.2015 žáci 6. a 7. ročníku.

02.12.2015 ::: Návštěva radnice

V pondělí 5.10.2015 jsem já a paní učitelka Chludová byly pozvány na brněnskou radnici. V jednu hodinu jsme se sešli i s jinými pozvanými zástupci škol na nádvoří radnice, kde jsme se později dozvěděli, jaký bude program.

25.11.2015 ::: Matematická soutěž MATESO – městské kolo 5. ročníky

Městské kolo matematické soutěže MATESO se konalo 11.11.2015 v Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38. Soutěže se zúčastnilo 188 žáků ze 41 základních škol z Brna a okolí.

25.11.2015 ::: Vypouštění balónku s českým Ježíškem na ZŠ Masarova

Vypouštění balónků je již tradiční předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi. Letos již poosmé poletí z celé země balónky s dětskými přáníčky k Ježíškovi a podruhé s naší a Vaší účastí. V loňském roce jsme si takto navodili příjemnou vánoční atmosféru, kterou tento rok zpestří malý prodejní jarmark a zábavné úkoly. V letošním roce bude centrem město Pardubice a moderátorem akce herec Václav Vydra. Ten také prostřednictvím Rádia Impuls, jako hlavního mediálního partnera, dá pokyn k slavnostnímu vypuštění balónků.

Přijďte se i Vy zapojit do pokusu o český rekord ve vypouštění balónků!

KDE? Na ZŠ Masarova 11

KDY? V pátek 4. prosince ve 14.30

Nejdříve si u nás vyzvednete balónky a napíšete svá přání. V 15.15 je, na pokyn z rádia, společně vypustíme. K dispozici máme 330 balónků.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Renata Miková, Mgr. Kateřina Trnková
a školní parlament

25.11.2015 ::: Halloween v 1. třídách

V pondělí 2.11.2015 se první třídy na ZŠ Masarova proměnily v místo plné radosti, světýlek a očekávání. Slavil se svátek Halloween. V celé škole jsme mohli potkat mnoho strašidel. Všechny čarodějnice, kouzelníci, netopýři, kostlivci, duchové, kočky, pavouci a další měli v tento den jeden jediný cíl - užít si spousty zábavy a legrace.

21.11.2015 ::: Výlet ŠD do Mariánského údolí

Na konci října měly děti podzimní prázdniny. I přes značné chladno a deštivo na počátku týdne nám v pátek 30.10.2015 počasí přálo, a tak jsme mohli v přírodě strávit bez potíží delší dobu. Tento den jsme se tedy vydali na výlet do Mariánského údolí.

21.11.2015 ::: Kurz první pomoci pro žáky 7. a 8. ročníku

V tomto školním roce se nám podařilo navázat spolupráci s pracovníky ČČK. Pod jejich vedením absolvovali 11. listopadu 2015 výukový program žáci 7. a 8. ročníku. Nejprve proběhla hodina teorie ve třídách a pak se žáci přesunuli do tělocvičny, kde už pro ně byla připravena 4 stanoviště.

17.11.2015 ::: XXI. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás na možnost navštívit Veletrh středních škol. Pokud stále ještě hledáte střední školu pro své dítě, které letos opouští naši školu, máte možnost seznámit se s nabídkami mnoha středních škol na jednom místě. Více informací naleznete v připojeném letáku.

Mgr. L. Fejová, kariérová poradkyně

11.11.2015 ::: Návštěva Mahenova divadla – představení Králova řeč

Večerní představení v některém z brněnských divadel jsou dětmi velmi oblíbená a stala se již samozřejmostí. Dne 2.11.2015 jsme navštívili úspěšnou a velmi navštěvovanou divadelní hru Králova řeč, kterou současní osmáci a deváťáci ještě neviděli.

11.11.2015 ::: Halloween ve třetích třídách

V pondělí 26.10.2015 se ve všech třetích třídách uskutečnil projektový den Halloween. Všichni si přinesli masky a také nějaké dobroty. Během dne jsme si vyprávěli o zvycích, které se v tento svátek dodržují a také odkud tyto zvyky pocházejí.

11.11.2015 ::: Adopce zvířete v brněnské ZOO

Na podzim pořádala školní družina jubilejní 10. ročník akce Adoptuj zvířátko ze ZOO. Ve všech odděleních ŠD jsme pekli, vařili a připravovali občerstvení na naše prodejní stánky. Během dopoledních přestávek si pak žáci i učitelé mohli připravené pamlsky koupit.

06.11.2015 ::: Zahraniční návštěva na ZŠ Masarova

V úterý 20. října 2015 k nám na ZŠ Masarova zamířila vzácná mezinárodní návštěva z Polska a Islandu. Učitelé a ředitelé ze základních škol se přijeli podívat na zasedání školního parlamentu "Masařky".

05.11.2015 ::: Prožitkový kurz školního parlamentu Masařky

Tentokrát jsme zůstali ve škole. Sešli jsme se v pátek ráno a vstoupili do indiánského kmene "Hatajů", kterým jsme až do sobotního rána pomáhali hledat ztracený klenot.

05.11.2015 ::: Partnerské setkání 5.A a 8.B - Halloween

Halloween je dětmi oblíbené období. Stalo se již tradicí, že si tento keltský svátek připomínají partnerské třídy 5.A a 8.B setkáním a oslavou, v letošním roce to bylo dne 27.10.2015.

01.11.2015 ::: Prezentace středních škol

Vážení rodiče,

naše škola pořádá spolu se Školním poradenským pracovištěm každoroční Prezentaci středních škol.

Bližší informace a seznam přihlášených středních škol naleznete v přiložených souborech.

Mgr. L. Fejová
kariérová poradkyně

Pozvánka
Seznam škol

30.10.2015 ::: Matematická soutěž MATESO – 5. ročníky

Dne 22.10.2015 se žáci 5. ročníků pustili do řešení matematických příkladů soutěže MATESO.

Soutěž pořádá ZŠ Kuldova. Úspěšnými řešiteli se stali: R. Hrnčířová z 5. C, Z. Landová, M. Bartková, E. Přikrylová, Š. Halas a D. Szulczányiz 5. B. Výběr postupujících do městského kola podle dosažených bodů provede pořádající škola. Městské kolo se koná 11.11.2015.

Mgr. Renata Kukolová

30.10.2015 ::: Fotografická soutěž

Vážení rodiče,

ZŠ Masarova vyhlašuje pro žáky fotografickou soutěž. Odevzdávání soutěžních fotografií bude ukončeno 6.12.2015, více informací v přiloženém letáku.

Mgr. O. Nakládal

25.10.2015 ::: Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Ředitelství ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. sděluje, že zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky" bylo zrušeno z důvodu nepodání žádné nabídky.

Mgr. I. Zálešák
ředitel školy

21.10.2015 ::: Výjezd do Německa

V době od 22. 11 do 27. 11. 2015 se uskuteční v rámci projektu Výzva 56 výjezd našich žáků do hlavního města Německa Berlína. Během pobytu žáci absolvují 9 vyučovacích hodin výuky němčiny na Berlínské jazykové škole Sprachenatelier.

21.10.2015 ::: Přírodovědný klokan (kadet)

Letošního ročníku přírodovědné soutěže se 14. října 2015 zúčastnilo celkem 94 žáků 8. a 9. ročníků.Čekalo na ně 24 otázek různé obtížnosti z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu.

21.10.2015 ::: Provoz školní družiny o podzimních prázdninách

Vážení rodiče,

školní družina je ve dnech podzimních prázdnin 29.10. a 30.10.2015 otevřena pro přihlášené žáky v době od 6.00 – 17.00 hodin.

E. Krátká
vedoucí vychovatelka

21.10.2015 ::: Logická olympiáda

V letošním školním roce se v našem  kraji zapojilo do matematické soutěže v kategorii A (2. – 5. ročník) 1841 řešitelů, v kategorii B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) 20736 řešitelů.

18.10.2015 ::: Přijímací řízení na střední školy 2015/2016

Informace o přijímacím řízení na střední školy 2015/2016 jsou umístěny na stránkách školy v části Školní poradenské pracoviště - Profesní poradenství.

L. Fejová
kariérový poradce

18.10.2015 ::: Exkurze do Českého rozhlasu

Dne 7.10.2015 se žáci 8. B zúčastnili velmi zajímavé exkurze do Čs. rozhlasu v Brně. Budovou nás provázela p. redaktorka Petra Eliášová, nahlédli jsme do všech koutů rozhlasu a seznámili jsme se i s p. ředitelem.

18.10.2015 ::: Ředitelské volno

Vážení rodiče,

na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vyhlašuje volné dny pro žáky v termínech 16.11.2015 a 21.12. a 22.12.2015.

Školní družina pro žáky I. stupně bude ve dnech volna v provozu.

Se zástupci rodičů bylo vyhlášení volných dnů projednáno na setkání se zástupci tříd 13.10.2015 a na jednání školské rady téhož dne.

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

15.10.2015 ::: Deníky z prázdnin na ZŠ Masarova

Celé prázdniny žáci 1. - 3. ročníků sepisovali své zážitky z prázdnin. Děti své deníky zdobily kresbami, kolážemi ze vstupenek, programů, mušlí a lisovaných kytiček. Deníků se sešlo neuvěřitelné množství - 156.

15.10.2015 ::: Školní parlament se zapojil do akce 72 hodin

Náš školní parlament se zapojil do 4. ročníku dobrovolnického projektu nazvaného 72 hodin. Kdykoliv během těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015) a zároveň jakkoliv dlouho, se dobrovolníci po celé České republice pustili do aktivit, které pomohly druhým, přírodě, či jejich okolí.

13.10.2015 ::: Mezinárodní setkání žáků a učitelů v Polsku

Díky evropskému programu Erasmus+ jsme na přelomu září a října vycestovali do polského města Krakova, abychom se tam setkali s našimi partnerskými zeměmi z projektu "Learningwithoutlimits". Setkání bylo jako vždy pětidenní a konalo se od středy 30. září do neděle 4. října 2015.

13.10.2015 ::: Dopravní výchova ve 2. třídách

V úterý 29.9.2015 se před naší školou, již od brzkého rána, začalo stavět mobilní dopravní hřiště. Před 8 hodinou bylo postaveno hřiště i dopravní značky a na své řidiče z 2. tříd čekala elektrická autíčka a čtyřkolky!

07.10.2015 ::: Otevřený dopis školního parlamentu Masařky

Vážení rodiče,

Žákovský parlament při naší škole Masařky se obrací na širokou veřejnost svým otevřeným dopisem.

H. Pollaková

07.10.2015 ::: Den na zahradě v Řečkovicích

ZŠ Masarova je jednou ze 7 základních škol, které spolupracují s Gymnáziem T. Novákové v Řečkovicích na společném projektu. Naši žáci opět navštívili učebnu přírodovědných předmětů vybudovanou na zahradě gymnázia.

29.09.2015 ::: Výjezd dětí do Anglie a kritéria účasti žáků

Vážení rodiče,

předkládáme Vám informace o výjezdu dětí do Anglie a kritéria účasti žáků.

24.09.2015 ::: Výzva k podání nabídky

Základní škola Brno, Masarova 11, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku Zahraničního jazykově – vzdělávacího pobytu pro žáky.

Výzva k podání nabídky

Mgr. I. Zálešák, ředitel školy

24.09.2015 ::: Srdíčkové dny

Vážení rodiče,

jako každým rokem pořádá naše škola charitativní akci Srdíčkové dny.

Srdíčkové dny - plakát

N. Vaníková

17.09.2015 ::: Vysílání ČT1 o naší škole

Vysílání ČT1 o naší škole v pořadu Týden v regionech (Brno) 5.9.2015:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1181680258-tyden-v-regionech-brno/315281381890905-tyden-v-regionech

12.09.2015 ::: Chyba v elektronické ŽK - změna hesla

Vážení rodiče,

při aktualizaci iSASu (elektronická ŽK) došlo k tomu, že nově přihlášení uživatelé si nemohli změnit vygenerované heslo. Výrobce chybu ve skriptu dnes odstranil a vše již funguje. Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

I. Zálešák, ředitel

07.09.2015 ::: Specializované pohybové hry

Vážení rodiče,
naše škola v tomto školním roce otevírá specializované pohybové hry zaměřené na atletiku. Věnujte pozornost přiloženému letáčku, kde naleznete bližší informace k náboru.

Specializované pohybové hry

Mgr. I. Zálešák

01.09.2015 ::: Výsledky mezinárodních zkoušek YLE

V průběhu letních prázdnin dorazily do školy výsledky mezinárodních jazykových zkoušek YLE. Tyto zkoušky vykonávali vybraní žáci 5. a 7. ročníků dne 1. června 2015. Zkouška měla dvě úrovně a to Movers (5. ročník) a Flyers (7. ročník) a skládala se ze tří částí – čtení a psaní, poslech a mluvení.

01.09.2015 ::: Zájmové kroužky ve školní rok 2015/2016

Nabídku kroužků centra volného času, školní družiny i nepovinných předmětů obdrží žáci v týdnu od 14.9.2015. Kroužky budou začínat v týdnu od 21.9.2015.

H. Pollaková

24.08.2015 ::: Informace pro rodiče prvňáčků k zahájení školního roku 2015/16

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v úterý 1.9.2015. Sejdeme se před hlavním vchodem do školy v 7.45 hod.

Starší aktuality najdete v Archívu.Pozvánka na ples školy
Přípravka na prázdniny