ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Aktuality

ZŠ Masarova, Brno 2013/2014

Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme. Děláme chyby proto, že se učíme.

21.07.2015 ::: Výlet do Bílovic

Během ředitelského volna jsme se vypravili na celodenní výlet do Bílovic. Počasí nám přálo, a tak jsme většinu trasy mohli absolvovat pěšky. Na Velké Klajdovce na nás čekal průvodce - pan Krátký.

17.07.2015 ::: Výsledky veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zahraniční jazykový kurz pro učitele a jazykově vzdělávací pobyt pro žáky ZŠ Masarova".

Předkladatel

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

17.07.2015 ::: Otevření školního hřiště pro veřejnost

Ředitel školy sděluje, že nové školní hřiště v areálu školy se otevírá pro veřejnost. Pro pobyt na hřišti je třeba dodržovat Provozní pokyny a Provozní řád.

Zahájení provozu je 20.7.2015.

Provozní doba po dobu hlavních prázdnin od 20.7.2015 do 31.8.2015 je denně od 14.00 hodin do 20.00 hodin.

Vchod do areálu je možný vstupem od školní kuchyně.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

30.06.2015 ::: Atletické soutěže

V květnu probíhala série atletických soutěží. V úterý 5.5.2015 soutěžili dívky a hoši 6.-7. tříd v atletických disciplínách Poháru rozhlasu. Za družstvo chlapců nastoupili: F.Faltýnek, D. Pěgřím, P. Killar, A. Topil, M. Bielík, J. Andress, Vu Duc Nam, F. Hoda. Hoši skončili na 6. místě.

30.06.2015 ::: Orientační závody

V dubnu zahájila jarní sezónu Liga orientačního běhu. Ve čtvrtek 16.4.2015 se běželo 3. kolo soutěže v oblasti Medláneckého kopce. Jednalo se o soutěž postupovou; vítězové do 20. místa postupovali do finálového kola.

30.06.2015 ::: Battlefield

Poslední soutěží ve školním roce byl Battlefield Jaroslava Kotáska, který se konal ve dnech 25. a 26.5.2015 v LC Proud, Lesná. Jedná se o velmi náročnou soutěž, ve které šestičlenný tým musí potvrdit nejenom vědomosti z období 2. světové války, ...

30.06.2015 ::: Školní kolo ve skoku do výšky

Pravidelně v období před velkými atletickými soutěžemi se koná na naší škole soutěž ve skoku do výšky. Jednak si žáci z různých tříd poměří svoji výkonnost a dovednost s ostatními spolužáky z jiných tříd a také tato soutěž slouží k výběru nejlepších skokanů pro nadcházející atletické soutěže.

30.06.2015 ::: Nová tradice

V posledním týdnu školního roku jsme započali novou sportovní tradici na naší škole. Učitelé vyzvali žáky devátého ročníku na poměření sil při volejbalovém utkání. I když počasí nám nebylo úplně nakloněno, zápas proběhl a měl krásnou, bouřlivou kulisu, kdy fandili malí i velcí.

30.06.2015 ::: Atletíme na Masarce

Na závěr školního roku jsme na našem novém hřišti připravili sportovní den pro žáky 1. – 5. tříd. Všechny děti se zapojily do plnění 8 disciplín, které vyzkoušely jejich rychlost, hbitost a sílu.

27.06.2015 ::: Zajištění prázdninového provozu ZŠ Brno Masarova 11, př.o.

(vždy 9.00 hod. – 12.00 hod.)


TermínZajištění službySpojení
1.7.2015I. Zálešák, ř.tel. 544 210 000, 605 263 806
7.7.2015I. Jelínková, z.ř.tel. 544 321 200, 731 495 163
14.7.2015A. Zálešáková, z.ř.tel. 544 321 200, 731 495 193
20.7.2015L. Fejová, ek.tel. 544 233 966
27.7.2015I. Jelínková, z.ř.
3.8.2015I. Zálešák, ř
10.8.2015A. Zálešáková, z.ř.
20.8. – 28.8.2015I. Zálešák
I. Jelínková
A. Zálešáková

V uvedené dny a hodiny je možno vyzvednout nevydaná vysvědčení, přihlásit a odhlásit žáky.

Provoz ŠD:29.6. – 30.6.2015 pro přihlášené žáky 
27.8. – 31.8.2015 pro přihlášené žáky 

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

27.06.2015 ::: Absolventské práce

16. a 17. června 2015 prezentovali žáci 9. ročníků již po osmé své absolventské práce v divadelním sále naší školy. V průběhu dvou dní vyslechli žáci 8. a 9. ročníků, vyučující a pozvaní hosté práce zaměřené na historii, geografii, kinematografii, sport, ITC, biologii a jiné oblasti.

25.06.2015 ::: Informace pro rodiče dětí, které jsou přihlášené do ŠD na úterý 30.6.2015.

Připomínáme, že tento den půjdeme na celodenní výlet do Bílovic nad Svitavou. Odcházíme v 8.30 hod, vracíme se kolem 15.30 hod. ke škole.

S sebou: sportovní obuv a oblečení, do batůžku jídlo a pití na celý den, pláštěnku, drobné kapesné (na zmrzlinu), jízdenky 2x za 10 Kč a 2x za 13 Kč. A dobrou náladu.

Oběd ve školní jídelně je nutné odhlásit.

Zdenka Chaloupková a Eva Krátká

25.06.2015 ::: Přípravka na prázdniny

ŠD pořádala tradiční akci nazvanou Přípravka na prázdniny. Tato akce byla letos spojena s představením naší nově zrekonstruované školy široké veřejnosti a uskutečnila se 17.6.2015.

25.06.2015 ::: Nejlepší žáci školy na radnici

Na konci každého školního roku mají učitelé líšeňských škol těžký úkol. Musí vybrat nejlepší tři žáky, kteří jsou přijati panem starostou na líšeňské radnici. I tentokrát jsme vybírali z několika výborných kandidátů. Nakonec jsme se rozhodli pro žáky z osmých tříd.

25.06.2015 ::: Projektový den 1. pomoc na ZŠ Masarova

Dne 23.6.2015 si žáci 4. – 5. ročníku na 20 stanovištích opakovali teoreticky a také prakticky principy ochrany zdraví a záchrany života. Část úkolů byla zaměřena na zvládnutí bezpečnosti v silničním provozu.

25.06.2015 ::: Rodiče vítáni

Ve druhém pololetí školního roku naše škola procházela certifikačním procesem projektu "Rodiče vítáni". V červnu byl tento proces úspěšně dokončen. Certifikace probíhala již podle nových a přísnějších kritérií, která platí od 8. února 2015.

25.06.2015 ::: Přání

Vážení rodiče a přátelé školy!

Dovolte mi jménem všech pracovníku ZŠ Masarova poděkovat Vám všem za přízeň, kterou škole projevujete. Přejeme Vám pěknou dovolenou a těšíme se po prázdninách opět na viděnou.

I. Zálešák

22.06.2015 ::: Provoz ŠD ve dnech ředitelského volna a během hlavních prázdnin

Provoz ŠD ve dnech ředitelského volna (29.6. a 30.6. 2015) je pro přihlášené žáky od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Provoz ŠD ve dnech 27.8. - 31.8. 2015 je pro přihlášené žáky od 6.30 hod. do 16.00 hod.

E. Krátká, vedoucí vychovatelka

21.06.2015 ::: Masarka v Lotyšsku!

Na začátku června se skupina deseti žáků a tří učitelů ZŠ Masarova vydala na dalekou cestu do Lotyšska. V rámci mezinárodního programu Erasmus+ to byla už třetí návštěva partnerské školy, ale tato byla výjimečná tím, že se jí účastnili i žáci.

21.06.2015 ::: Kouzlo řemesel na ZŠ Masarova

Učitelé a studenti Středního odborného učiliště tradičních řemesel Brno přijeli za námi v prvním červnovém týdnu s ukázkou řemesel, která vyučují na jejich střední škole. Přivezli s sebou umělecké kováře, truhláře, kosmetičky, kadeřnice a designéry interiérů.

21.06.2015 ::: I učitelé se učili

V průběhu školního roku 2014/2015 navštěvovali někteří učitelé a asistenti pedagogů kurzy angličtiny. Potkávali jsme se pravidelně ve středu a ve čtvrtek odpoledne. Na závěr jejich snažení bych jim ráda poděkovala za úžasnou atmosféru, pilnou práci a pečlivou přípravu.

16.06.2015 ::: Projekt – Partnerské země v programu Erasmus+

V průběhu května měli žáci osmých tříd za úkol zpracovat projekt o partnerských zemích z mezinárodního projektu Erasmus+. Jedná se o šest evropských zemí: Lotyšsko, Velká Británie, Polsko, Švédsko, Španělsko a Bulharsko.

09.06.2015 ::: Výtvarná soutěž Reflexní děti II

Žáci druhého stupně se v dubnu zúčastnili školního kola výtvarné soutěže Reflexní děti II. Soutěž byla zařazena do kampaně Brněnské dny bez úrazů pořádané Magistrátem města Brna. Úkolem bylo vytvořit návrh na zažehlovací reflexní motiv.

09.06.2015 ::: Štafetový pohár

Na začátku května se 16 žáků 1. stupně zúčastnilo okresního kola 2. ročníku běžeckého závodu Štafetový pohár, který pořádá Český atletický svaz pod patronátem mistryně světa Ludmily Formanové.

09.06.2015 ::: Olympijský víceboj – Česko sportuje na 1. stupni

Sazka Olympijský víceboj představuje jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje.

09.06.2015 ::: Obvodní olympiáda ŠD

Ve středu 20.5.2015 se na ZŠ Mutěnická sešli zástupci školních družin z Líšně a Vinohrad, aby změřili své síly v hodu kriketovým míčkem, běhu na 60 metrů a skoku do dálky.

09.06.2015 ::: Návštěva v keramické dílně

V pondělí 25.5.2015 odpoledne na naši školu zavítala skupina dětí ze ZŠ Pastviny se svojí paní vychovatelkou. Děti navštěvují keramický kroužek, ale s hlínou pracují v běžné třídě. Zajímalo je, jak vypadá naše keramická dílna.

09.06.2015 ::: Páťáci na kolech

Ve středu 3.6.2015 se vypravili žáci 5.B na velkou cyklistickou výpravu. Přípravy byly důkladné. Všichni přijeli připraveni a natěšeni v 8 hodin ke škole. Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo tomu, abychom si užili skvělý den.

03.06.2015 ::: Finále Majlontské školní ligy v miniházené

V čtvrtek 28.5.2015 vyvrcholil celoroční turnaj Majlontské školní ligy v miniházené. Na tomto finále se sešly opravdu silné týmy ze škol z celého Brna, které nedaly soupeři žádnou šanci.

03.06.2015 ::: Výsledky ankety pro rodiče 2015

V průběhu měsíce dubna byla rodičům žáků ZŠ Masarova předložena anketa, ve které mohli rodiče hodnotit spokojenost se školou v různých oblastech a zároveň se i vyjádřit k rezervám, které škola má. Ankety, která byla dostupná v online i v papírvé podobě, se zúčastnilo 234 rodičů, což je 44,4 % všech rodičů.

Výsledky ankety pro rodiče 2015

03.06.2015 ::: Zájezd Praha – Terezín

Také v letošním školním roce jsme uspořádali pro žáky 9. ročníku zájezd do Prahy a do Terezína. Ve škole jsme si připomněli 70. výročí konce II. světové války a je užitečné, aby děti na vlastní oči viděly, jak mnoho lidí za okupace strádalo.

01.06.2015 ::: Masařky ve Veselí nad Moravou

Všichni jsme se na Veselí moc těšili. Náš pobyt zde se uskutečnil 22. a 23. května 2015. Školní parlament z církevní základní školy nás příjemně překvapil programem. Provedli nás Veselím nad Moravou a pověděli nám mnoho zajímavých věcí.

01.06.2015 ::: Soutěž školních časopisů

V pondělí 25.5.2015 se sešly redakce školních časopisů z celého jihomoravského kraje v centru Asociace středoškolských klubů. Děti čekalo vyhlašování nejlepšího školního časopisu, a také workshopy, které byly tentokrát opravdu zdařilé.

31.05.2015 ::: Expedice Afrika

Bylo nedělní ráno, když se před naší školou začali scházet žáci třídy 4. A a 4 .C - účastníci expedice Afrika. Brzy nás již autobus odvážel na místo se zvláštním názvem Hutisko - Solanec. Zde se letos uskutečnila naše škola v přírodě.

31.05.2015 ::: Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku.

Název veřejné zakázky: "Zahraniční jazykové pobyty"

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

24.05.2015 ::: Vyhlášení volných dnů pro žáky

Vážení rodiče,
na základě § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy volné dny pro žáky v termínu 29.6. a 30.6.2015.

Důvodem pro udělení volna je neefektivní vyučování vzhledem k začátku hlavních prázdnin. Mnoho rodičů si již v těchto dnech naplánovala odjezd na dovolenou.

Školní družina pro žáky I. stupně bude v provozu.

Mgr. I. Zálešák, ředitel školy

14.05.2015 ::: Expedice Babí lom

Dne 22.4.2015 se žáci 6. tříd a 28.4.2015 žáci 9. tříd zúčastnili expedice Babí lom. Jednalo se o mezipředmětový projekt zeměpisu, přírodopisu, tělesné výchovy a 9. třídy si vyzkoušely přímo v terénu i něco z chemie.

12.05.2015 ::: Koncepce rozvoje školy do roku 2020

Vážení rodiče,

předkládáme Vám návrh Koncepce rozvoje školy do roku 2020. Své připomínky, prosím, adresujte na mailovou adresu: ivo.zalesak@zsmasarova.cz do 19.5.2015.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

11.05.2015 ::: Miniolympiáda 4. tříd – městské kolo

28.4.2015 se konala na ZŠ Sirotkova matematická Miniolympiáda 4. tříd. Náročné příklady, úkoly, hlavolamy a další záludnosti prověřily matematické dovednosti a znalosti malých počtářů.

05.05.2015 ::: Den Země

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 si žáci a učitelé připomněli svátek Dne Země. Partnerské třídy společně prožily dopoledne v přírodě - např. v Akátkách, Mariánském údolí, na Bílé hoře, Klajdovce, v údolí Svitavy u Bílovic.

29.04.2015 ::: Soutěž ve výzdobě tříd

Rekonstrukce na ZŠ Masarova skončila a začalo zabydlování. Školní parlament se rozhodl přidat ruku k dílu a vyhlásil soutěž ve výzdobě. Pro vítězné třídyzajistil dorty a předbíhací kartičky na oběd.

29.04.2015 ::: Zdravá strava ve třetích ročnících

Týdenní projekt ZDRAVÁ STRAVA se uskutečnil ve všech třetích ročnících. Žáci si nejprve sami objasnili a snažili se přijít na to, co je a co není pro naše tělo zdravé, co by se mělo v našem jídelníčku objevovat více, a co méně častěji.

26.04.2015 ::: Projekt Historické slohy

Učitelé dějepisu, výtvarné a hudební výchovy připravili pro žáky devátých tříd projekt Historické slohy.

26.04.2015 ::: Spolupráce se zahraničními dobrovolníky

V úterý 21.4.2015 do školy přijelo 5 zahraničních dobrovolníků, kteří si připravili program v angličtině pro žáky pátých, sedmých a osmých tříd.

26.04.2015 ::: Velikonoční prázdniny ve školní družině

Velikonoční prázdniny se blížily a slunečné dny se nám začaly vytrácet. I přesto jsme se s dětmi, které prázdniny trávily ve školní družině, vypravily na výlet na Staré Zámky a do Mariánského údolí.

22.04.2015 ::: English Jungle

V úterý 21.4.2015 se čtyři žáci prvního stupně zúčastnili anglické soutěže English Jungle. Soutěž se konala na ZŠ J. A. Komenského a naši školu reprezentovali tito žáci:

22.04.2015 ::: Škola v přírodě 1.A a 1.D

Ráno po Velikonočním pondělí jsme se sešli před Albertem, abychom společně s dětmi odjeli na školu v přírodě.

22.04.2015 ::: Babylon - soutěž ve čtenářské gramotnosti

V úterý 17.3.2015 proběhlo na ZŠ Kuldova městské kolo soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon (aneb rozumíme si)? Celkově se jej v kategorii 5. tříd zúčastnilo 100 žáků ze základních škol z Brna a okolí.

22.04.2015 ::: Matematická soutěž Pangea – školní kolo

V letošním školním roce se naše škola přihlásila do soutěže evropských zemí Pangea. V kategorii 4. ročníků byli nejlepší tito žáci: Leona Otrubová ze 4. B, která měla úspěšnost 74, 51 %, Daniel Nykl ze 4. B s 60,78 % a Lukáš Vobr z 5. A s 56,86 %.

22.04.2015 ::: Pangea 2015

V letošním školním roce jsme se poprvé zúčastnili Matematické soutěže Pangea. Ta si kladla za cíl sjednotit a propojit milovníky matematiky, kteří v ní našli užitek a potěšení ze zkoumání řešení různých matematických problémů.

22.04.2015 ::: Matematický klokan 2014/2015

Žáci 4. a 5. tříd naší školy se dne 20.3.2015 zapojili do řešení úloh mezinárodní soutěže Matematický klokan. V  kategorii Klokánek se na 1. místě umístil Šimon Halas ze 4.B.

22.04.2015 ::: Pythagoriáda - 6. ročník

V úterý 31. března 2015 se vybraní žáci zúčastnili školního kola Pythagoriády. 18 žáků z šestých tříd řešilo 15 matematických úloh, které nebyly vůbec jednoduché.

22.04.2015 ::: Klokan 2014/2015

Jako každý rok se i letos v březnu se někteří žáci z šestého až devátého ročníku zúčastnili celostátní soutěže Matematický klokan. Na druhém stupni počítalo různé úlohy v kategorii Benjamín 22 řešitelů a v kategorii Kadet 64 řešitelů.

22.04.2015 ::: Žabákova matematická miniolympiáda 4. tříd, školní kolo

7.4. a 8.4.2015 žáci 4. tříd naší školy pomohli vypracovat 15 příkladů matematickému Žabáčkovi. Vedli si úspěšně a nejlépe to zvládli tito žáci: Šimon Halas a Leona Otrubová ze 4.B a Ráchel Hrnčířová ze 4.C.

20.04.2015 ::: Skautský tábor ve Španělských Pyrenejích

Dva pedagogové a devět žáků naší školy měli možnost zúčastnit se výměnného pobytu v Griébalu ve Španělsku v termínu od 30.3. do 5.4.2015 Tento pobyt se uskutečnil v rámci projektu Erasmus+ spolu s Asociación de Scout Calasancio a ASK ČR.

15.04.2015 ::: Brněnské škole Masarova nadělil atletiku koulař Jan Marcell

Základní škola Masarova v Brně obdržela v sobotu 28. března 2015 novou sadu atletických pomůcek. Ta by měla nejen přímo v této základní škole, ale v celém regionu zpropagovat atletiku uzpůsobenou dětem z prvního stupně.

02.04.2015 ::: Plyšákový den

V úterý 17.2.2015 proběhl ve všech odděleních ŠD Plyšákový den. Děti si přinesly své oblíbené plyšáky, s nimiž chtěly seznámit své spolužáky i paní vychovatelky. Popovídali jsme si o nich, vyrobili jsme kartičky se jmény plyšáků.

02.04.2015 ::: Obvodní kolo SUPERSTAR ŠD

Obvodní kolo proběhlo 4.3.2015 na ZŠ Mutěnická. Zde v kategorii mladších chlapců zvítězil žák naší školy Petr Kopuletý a postoupil do městského kola, které se konalo 11.3.2015 na ZŠ Antonínská.

02.04.2015 ::: Druhé projektové setkání ve Velké Británii

Ve středu brzy ráno jsme vyrazili na druhé projektové setkání a po trase Brno-Praha-Brusel-Manchester-Leeds jsme se dostali až do cílové destinace. Opět jsme se setkali s delegacemi ze všech partnerských zemí (Polsko, Bulharsko, Lotyšsko, Velká Británie, Švédsko a Španělsko).

02.04.2015 ::: Pythagoriáda - 8. ročník

Ve středu 1. dubna 2015 se konalo školní kolo Pythagoriády. Celkem 27 žáků osmého ročníku řešilo 12 slovních úloh, které byly tematicky zaměřené na letošní MS v ledním hokeji.

02.04.2015 ::: Pythagoriáda - 5. ročníky školní kolo

Dne 23.3.2015 se žáci pátých ročníků zapojili do řešení úloh matematické Pythagoriády. Úspěšným řešitelem se stal Jakub Julínek z 5. B. Gratulujeme!

Mgr. Renata Kukolová

02.04.2015 ::: Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Ivančicích

Každý rok organizují učitelé 9. ročníku pro zájemce z řad vycházejících žáků přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy. Letošní kurz probíhal ve dnech 23.3. - 27.3.2015 v Ivančicích u Brna, v prostorách místního SVČ.

02.04.2015 ::: Městské kolo recitační soutěže 1. - 5. tříd

Ve čtvrtek 26.3.2015 se v SVČ Lužánky – Labyrint konal „boj malých hrdinů o záchranu krásného slova“ aneb sešli se tu vybraní žáci brněnských škol, aby zde prezentovali své umění recitace.

02.04.2015 ::: Festival Jeden svět

Žáci druhého stupně navštívili 19. března 2015 projekci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Tento festival je pořádán již od roku 1998 společností Člověk v tísni.

02.04.2015 ::: Bramborová pro Klauny

Ve čtvrtek 26.března 2015 se v Brně ve sportovní hale Tesla konala krajská soutěžní přehlídka v pódiových skladbách. Naši školu reprezentovaly dívky ze 3. a 4. tříd, které navštěvují kroužek Aerobic – Zumba.

02.04.2015 ::: Anglické divadlo

Ve dnech 23.3.2015 a 24.3.2015 se žáci prvního stupně zúčastnili anglického divadla, které nám zprostředkovala divadelní společnost AZYZAH Entertainment English Educational Theatre.

16.03.2015 ::: Recitační soutěž 2. – 5. tříd

Také v letošním roce se naše škola zapojila do recitační soutěže. Nejdříve proběhla třídní kola a z nich bylo vybráno celkem 38 soutěžících, kteří v úterý 10.3.2015. zápolili ve školním kole. Zazněly zde verše vážnější i humorné.

09.03.2015 ::: Recitační soutěž

V pondělí 2. března 2015 proběhla na druhém stupni naší školy recitační soutěž. Předcházela ji recitace dětí v jednotlivých třídách a poté si zájemci mohli vyzkoušet přednes básně, kterou si vybrali, před širším publikem.

08.03.2015 ::: Projekt "Ochrana člověka za mimořádných událostí"

Začátkem března zpracovávali žáci 6. a 7. ročníků dané téma v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Každá třída se rozdělila do skupin. Jejich zástupci si zvolili různé situace - autonehoda, požár, povodeň, bouřka, lavina, evakuace.

02.03.2015 ::: Školní družina – Sněhuláci pro Afriku

V měsíci únoru 2015 se 5 oddělení naší ŠD (Sovy, Berušky, Lvíčata, Želvy a Zajíčci) zapojilo do 3. ročníku charitativní akce Sněhuláci pro Afriku.

14.02.2015 ::: Školní kolo SUPERSTAR

21.1.2015 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže SUPERSTAR. Soutěžícími byli vítězové z jednotlivých oddělení ŠD. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V první kategorii – žáci 1. a 2. tříd.- zvítězili Katka Julínková za dívky a Petr Kopuletý za chlapce.

14.02.2015 ::: Recitační soutěž 1. tříd

V úterý 10.2.2015 proběhla soutěž v recitování mezi pěti prvními třídami. Zúčastnili se všichni prvňáčci jako diváci a drželi palce vybraným soutěžícím z třídních kol. Všichni svou básničku dokonale zvládli, nebylo zapotřebí žádné nápovědy.

14.02.2015 ::: Školní parlament – setkání tří parlamentů

V rámci Konzultačního centra školních parlamentů pro Jihomoravský kraj pozval parlament Masařky na návštěvu parlamenty z Olomouce a Veselí nad Moravou.

14.02.2015 ::: Školní parlament - Filmový den a diskotéka

Den pololetního vysvědčení se rozhodl školní parlament zpestřit akcí zvanou Filmový den. Kdo chtěl, mohl se převléci za libovolnou postavu z pohádek, seriálů, filmů...

14.02.2015 ::: Masaříci 1. pololetí 2014/2015

Jak je již u nás tradicí, i tento rok si některé z dětí k pololetnímu vysvědčení nesly domů také ocenění "Masaříka". "Masařík" je cena, kterou může získat opravdu každý a za cokoliv. Toto slavnostní předávání nám zpříjemnilo vystoupení dětí z kroužků Cool dance a AE Zumba.

09.02.2015 ::: Edukativně stimulační skupiny

Vážení rodiče,
Připomínáme, že v týdnu od 9.2. do 13. 2. 2015 začínají na naší škole edukativně stimulační skupiny, které organizujeme pro Vaše děti na naší škole. Jedná se o předškolní přípravu budoucích prvňáčků.

04.02.2015 ::: Finanční gramotnost

V průběhu měsíců listopad, prosinec 2014 a leden 2015 probíhala v 8. a 9. ročnících výuka k finanční gramotnosti. Paní Petra Novotná, matka jednoho z našich žáků, byla ochotná seznámit starší žáky s informacemi, které se jim budou v životě nepochybně hodit.

30.01.2015 ::: Matematická olympiáda – 5. ročníky – okresní kolo

Dne 21.1.2015 probíhalo na ZŠ Křídlovická okresní kolo matematické olympiády 5. ročníků. Soutěžilo 227 žáků a z toho 112 žáků získalo minimálně 9 bodů z 18 a stalo se tak úspěšnými řešiteli soutěže. Z naší školy se jimi stali Matyáš Horák z 5. A a Jakub Julínek z 5. B, kteří získali 12 bodů.

30.01.2015 ::: Beseda o USA

V úterý 27. ledna 2015 do naší školy zavítal pan Mgr. Karel Kocůrek, který si pro nás připravil zajímavou interaktivní přednášku o své návštěvě západu USA. Beseda probíhala částečně v angličtině a částečně v češtině v závislosti na jazykové úrovni jednotlivých tříd.

30.01.2015 ::: Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon ), v plném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Brno, Masarova 11, PO.

27.01.2015 ::: Labutí jezero v Janáčkově divadle

Děti z vyšších ročníků mají zájem o večerní divadelní představení v brněnském Národním divadle. Doposud jsme si vybírali z nabídky činoher v Mahenově divadle, ale tentokrát jsme se domluvili na změně repertoáru a 22. ledna 2015 jsme zhlédli vynikající představení klasického baletu Labutí jezero.

21.01.2015 ::: GlobalStorylines na ZŠ Masarova

Rády bychom Vás informovaly, jak probíhá výuka s příběhem v projektu GlobalStorylines.

Všichni jsme společně vstoupili do příběhu, ve kterém si povídáme, malujeme, čteme, diskutujeme a spolupracujeme.

14.01.2015 ::: Matematická olympiáda 5. ročníky – školní kolo

Žáci 5. tříd se zapojili do řešení šesti příkladů matematické olympiády v domácím prostředí bez pomoci rodičů. Nejlépe si vedli tito žáci: Matyáš Horák, Filip Křivánek a Jiří Novotný z 5.A, Daniel Vyparina, Barbora Zdražilová, Jakub Julínek a Tomáš Drápela z 5.B.

14.01.2015 ::: Klub šikovných dětí Masarka

Ve středu 7. ledna 2015 jsme se poprvé sešli v našem nově založeném Klubu šikovných dětí. Je nás 15 a těšíme se, že náš program naláká i další děti. Seznámili jsme se s náplní, pravidly a také navzájem.

11.01.2015 ::: První pozdrav z Utrechtu

Žáci pátých tříd se konečně dočkali. Přišly jim první dopisy od stejně starých dětí ze školy Gertrudisschool z holandského Utrechtu. Nadšení nebralo konce. Každé z dětí dostalo dopis, který byl adresovaný přímo jemu.

11.01.2015 ::: Předvánoční setkání 4.A a 7.B

Partnerské třídy 4.A a 7.B se před Vánocemi setkávají již tradičně. Tak tomu bylo i letos. Sedmáci nachystali učebnu, vyzdobili ji a připravili si maličkosti jako dárečky pro ty mladší.

05.01.2015 ::: Konverzační soutěž v AJ

V pondělí 15.12.2014 se na naší škole konala konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V první kategorii byly šesté a sedmé ročníky a ve druhé kategorii osmé a deváté ročníky. Soutěž se sestávala z písemného testu a rozhovoru s porotou.

27.12.2014 ::: Přání

Vážení rodiče a příznivci školy,

dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy a všech dětí popřál příjemné prožití adventního času a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v celém novém roce.

PF 2015

Mgr. Ivo Zálešák

27.12.2014 ::: Vánoční pozdravení do Utrechtu

I v prosinci se snažíme upevňovat spolupráci se školou v Utrechtu. Žáci 5. tříd v rámci hodin angličtiny přeložili dopis, ve kterém svým kamarádům představují tradiční české Vánoce.

27.12.2014 ::: Balónky s přáním pro ježíška - REKORD!!!

Letos již posedmé vyletěly v pátek 12. prosince 2014 z celé země balónky s dětskými přáníčky k Ježíškovi.

27.12.2014 ::: První výjezd Erasmus+

První výjezd v rámci mezinárodního programu Erasmus+ (projekt Learningwithoutlimits) se konal v jedné ze skandinávských zemí - ve Švédsku. Účastnili se ho tři učitelé z naší školy a hlavními cíli bylo poznat partnery z dalších šesti evropských zemí, naplánovat hladký průběh celého tříletého projektu a věnovat se tématu hry ve školním prostředí.

26.12.2014 ::: Literární soutěž 1. stupně 2014/2015: Náš školní svět

Letošní listopad se na 1. stupni nesl již tradičně v duchu literární soutěže. Žáci 2.-5. ročníků tvořili vlastní originální příběhy, které byly tentokrát zasazeny do školního prostředí. Úkol nebyl vůbec snadný, ale děti se s tím vypořádaly statečně.

26.12.2014 ::: Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku

  1. Kdyby byl počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovolují stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání žáků do 1. ročníku se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:

17.12.2014 ::: Městské finále šplhu

Ve středu 26. listopadu 2014 se uskutečnilo městské finále ve šplhu základních škol. V obvodním kole dokázali vybojovat stupně vítězů Markéta Mašková (4.C), Nikola Ševelová a Patrik Halm (5.B).

17.12.2014 ::: Statistika testování IQ s Mensou

Ve středu 5.11.2014 proběhlo na naší škole testování IQ s Mensou ČR. Celkový počet otestovaných dětí ve věku 6 – 15 let bylo 89, což je poměrně vysoké číslo. Konkrétní informace o výsledku testu jsou důvěrné, a obdržely je pouze testované osoby.

13.12.2014 ::: Olympiáda z ČJ

Dne 1. prosince 2014 proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 17 žáků 8. a 9. ročníku. Mluvnická část byla zaměřená především na slovní zásobu a její využití. Slohová práce byla zadaná na téma Pohled z okna.

13.12.2014 ::: Akce ŠD – adopce na dálku

I v letošním školním roce podporuje naše škola adopci na dálku prostřednictvím organizace ADRA. Naší adoptovanou "dcerou" je Rumila Murmu z Bangladéše.

13.12.2014 ::: Novinářský Camp ZŠ Masarova

Členové redakce školního časopisu, společně s jeho dopisovateli, absolvovali ve dnech 3. - 5.12.2014 NOVINÁŘSKÝ CAMP v Ivančicích. Díky dopravní kalamitě, způsobené mrznoucím deštěm, nebyla cesta nejjednodušší, ale program účastníkům vše vynahradil.

13.12.2014 ::: Masarka hraje házenou

V pondělí 8.12.2014 se konal v tomto šk.roce již 2. turnaj Majlontské školní ligy v miniházené žáků 2. až 5. tříd. Naše škola žije házenou již pátým rokem. Letos postavila každá zúčastněná škola ve dvou kategoriích 2 družstva.

30.11.2014 ::: Projekt "Škola pro demokracii"

Školní parlament "Masařky" se zapojil do projektu "Škola pro demokracii". Tento projekt vyhlásila pražská organizace CEDU (Centrum demokratického učení).

30.11.2014 ::: Dějepisná olympiáda

Dne 24.11.2014 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Tématem letošní soutěže byly události raného a vrcholného středověku, zaměřené zejména na válečnictví. Pochvalu za účast zaslouží 21 žáků 8. a 9. ročníku.

26.11.2014 ::: MATESO – městské kolo

Městského kola matematické soutěže MATESO se zúčastnilo 168 žáků. 80 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. Z naší školy se na vynikajícím 6. místě umístila Barbora Zdražilová z 5.B a Jiří Novotný z 5.A. Oběma gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v matematických soutěžích.

Mgr. Renata Kukolová

19.11.2014 ::: Erasmus

Vážení rodiče, přátelé školy,
rádi bychom Vám oznámili, že na naší škole bude v příštích třech letech probíhat mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+ (dříve Comenius). Naše škola společně s dalšími evropskými školami již po třetí získala grant z Evropské unie, který budeme moci využít na mezinárodní setkávání a další aktivity, které našim žákům umožní nahlédnout do různých koutů Evropy a poznat jejich kulturu. Projekt by měl také žáky motivovat k aktivnímu studiu cizích jazyků.

17.11.2014 ::: Biologická olympiáda

Začátkem listopadu 2014 se konal další ročník biologické olympiády. Tématem byl letos "Život stromu". V kategorii D (6. a 7. ročník) získala nejvíc bodů Lucie Vaculíková ze 7.A, na druhém místě se umístila Tereza Suchá z 6. A.

12.11.2014 ::: Školní kolo soutěže ve šplhu

V pátek 7. listopadu 2014 proběhlo školní kolo soutěže ve šplhu pro žáky třetích až pátých tříd. Vítězové jednotlivých ročníků si vybojovali postup do obvodního kola, které se uskuteční v úterý 18. listopadu.

12.11.2014 ::: Projekt 100. výročí zahájení první světové války

S žáky 9. ročníku jsme si připomněli 100. výročí zahájení 1. světové války projektem ve dnech 4. a 7. listopadu 2014. Žáci se rozdělili do skupin po třech až čtyřech a na přípravu a zpracování témat měli pět týdnů.

12.11.2014 ::: Organizace a pravidla vstupu do školní budovy

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s novými pravidly pro vstup do školní budovy. Rozhodli jsme se zpřísnit pohyb osob v budově školy. Jde nám o větší bezpečnost Vašich dětí a o důslednější kontrolu. Prosíme Vás o dodržování a respektování nastavených pravidel.

Opatření bylo projednáno se Školskou radou Sdružením rodičů.

Děkujeme.

Vedení školy

Organizace a pravidla vstupu do školní budovy

12.11.2014 ::: Mensa na ZŠ Masarova

Po předchozích jednáních a nabídce testování IQ pro žáky školy nás ve středu navštívila koordinátorka testování a místopředsedkyně Rady pro Dětskou Mensu paní Dana Havlová. Na dopolední testování se přihlásilo 91 žáků, což nás příjemně překvapilo.

10.11.2014 ::: Srdíčkové dny 

I tento rok probíhala na naší škole charitativní akce Srdíčkové dny. Koupí výrobků občanského sdružení Život dětem jsme pomáhali nemocným dětem v ČR. Akce probíhala od 13.10.2014 do 24.10.2014 a zúčastnili se jí nejen žáci, ale i učitelé a ostatní zaměstnanci školy. Vybralo se celkem 11 657 Kč.

Děkujeme všem, komu není osud těchto dětí lhostejný.

Naděžda Vaníková

10.11.2014 ::: Představení Králova řeč v Mahenově divadle

Návštěvy večerních představení v divadle pro zájemce z 9. ročníku se staly již samozřejmostí. Tentokrát jsme vybrali úspěšnou hru dramatika Davida Seidlera Králova řeč, podle níž byl natočen stejnojmenný slavný oskarový film.

05.11.2014 ::: MATESO - školní kolo

V týdnu od 20.10.2014 do 24.10.2014 se žáci pátých tříd zúčastnili školního kola matematické soutěže MATESO. Svým výkonem při řešení patnácti logických úloh si postup do městského kola vysloužili tito žáci:

05.11.2014 ::: Halloween – setkání 4.A a 7.B

Partnerské třídy 4.A a 7.B se setkaly dne 31.10.2014 u příležitosti oslav keltského svátku Halloween. Děti vytvořily skupiny, každá skupinka sedmáků si vzala k sobě několik menších kamarádů a společně vykrajovaly a vydlabávaly dýně, z nichž se pak staly vydařené halloweenské masky.

05.11.2014 ::: Halloween na Masarce

Kdo zavítal na ZŠ Masarova ve čtvrtek 30. října 2014, potkal ve třídách 1. stupně malé čaroděje a strašidla. Slavili jsme totiž Halloween. Ve výuce se pracovalo na halloweenskýchdaltonských úkolech, mnohde si starší žáci připravili program v rámci partnerských tříd.

01.11.2014 ::: Okresní kolo družstev ve stolním tenise chlapců 6. - 9. tříd

Chlapeckou soutěž ve stolním tenise pořádala v pondělí 20.10.2014 ZŠ Vejrostova, Bystrc. Do soutěže se za mladší kategorii nominovali ze školního kola Michal Sedláček, Jakub Kouřil, Josef Ježek a Nam Vu Duc.

01.11.2014 ::: Okresní kolo družstev ve stolním tenise dívek 6. - 9. tříd

V pondělí 13.10.2014 probíhala na ZŠ Měšťanská soutěž ve stolním tenise dívek. Naši školu reprezentovala dvě družstva děvčat. Nikola Svobodová, Denisa Kocmanová a jako třetí hráčka Dominika Miková.

01.11.2014 ::: Turnaj ve stolním tenise – školní kolo

V pondělí 6.10.2014 se uskutečnil na naší škole turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnili zájemci ze 6.-9. tříd. Celkem se zúčastnilo 7 dívek a 22 chlapců. Mladší hoši hráli systémem každý s každým stejně jako dívky, které vytvořily pouze jednu skupinu.

01.11.2014 ::: Orientační závod - podzimní část

Pravidelně na podzim zahajujeme sportovní soutěže dvěma koly orientačního běhu. První kolo se odehrávalo v obtížném a nepřehledném terénu kolem sportovní haly Rosnička 18.9.2014.

01.11.2014 ::: Házená městské finále - hoši

Ve středu 15.10.2014 se konalo v krásné hale Tatranu Bohunice finále v házené chlapců 8.- 9. tříd. Ačkoliv podmínky pro házenou jsou díky rozměrům tělocvičen na naší škole nevyhovující, zařazujeme házenou s omezenými pravidly do hodin TV.

01.11.2014 ::: Brněnský pětiboj všestrannosti - 3. místo ZŠ Masarova

Ve čtvrtek 2.10.2014 se v hale na ulici Vodova konal Brněnský pětiboj všestrannosti. Soutěže se zúčastnila smíšená družstva chlapců a dívek z brněnských škol.

01.11.2014 ::: Stránky pro výuku anglického jazyka

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že od pondělí 3.11.2014 budou k dispozici stránky pro výuku anglického jazyka (www.ajmasarova.eu). Všichni vyučující anglického jazyka budou pravidelně v týdenních intervalech vkládat informace o tom, co se v daném týdnu v jejich skupině probralo. Tyto stránky tak budou sloužit zejména k přehlednému a aktuálnímu informování, Vás, rodičů a budou obsahovat i odkazy na procvičení probírané látky.

Mgr. L. Štěpánová

23.10.2014 ::: Přírodovědný klokan

Další ročník přírodovědné soutěže se konal 16. října 2014. Celkem se zúčastnilo 60 žáků 8. a 9. ročníku. Soutěžící řešili úkoly z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu.

23.10.2014 ::: Píšeme do Utrechtu

Holandský Utrecht je partnerským městem Brna. V letošním školním roce se pokoušíme navázat partnerskou spolupráci s jednou z místních škol, Gertrudisschool. Žáci pátých tříd v hodinách českého a anglického jazyka pilně pracovali na dopisech, ve kterých se představují svým novým kamarádům.

23.10.2014 ::: 8.A v přírodní učebně

ZŠ Masarova je jednou ze 7 spolupracujících škol s Gymnáziem T. Novákové v Řečkovicích. V rámci společného projektu byla v zahradě gymnázia vybudována učebna přírodovědných předmětů. Prvními návštěvníky z naší školy byli 21. října 2014 žáci 8. A.

21.10.2014 ::: Projekt "Konečné řešení a současná Evropa"

Dne 20.10.2014 se žáci 9.B zúčastnili mimořádného projektu "Konečné řešení a současná Evropa", který pořádá pro žáky a studenty Divadlo Líšeň v Dělňáku. Program se skládal ze dvou částí.

19.10.2014 ::: Atletický čtyřboj městské finále

Nejobtížnější soutěž - Atletický čtyřboj se konala ve středu 11.6.2014 na hřišti ZŠ Laštůvkova. Soutěž byla určena pro pětičlenná družstva závodníků z 6. a 7. tříd.

17.10.2014 ::: Battlefield Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka - finále Praha

Ve středu 18.6.2014 se vítězná družstva z jednotlivých krajů utkala v republikovém finále. Vzpomínková akce na počest hrdinů operace Anthropoid odstartovala přesně v 11:30 slavnostním zahájením. Po úvodních slovech následovalo vysvětlení pravidel a organizace celé soutěže.

17.10.2014 ::: Battlefield

Ve čtvrtek 22.5.2014 jsem se zúčastnil soutěže "Battlefield Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka". Soutěž se konala v lanovém centru PROUD v Brně – Lesné. Bylo tam 8 týmů a každý tým tvořilo 6 žáků II. stupně.

17.10.2014 ::: Původ potravin

Každý se občas zamyslí nad tím, odkud pochází maso nebo pečivo, které vkládá do úst. Žáci 5.B se v rámci celoroční hry pustili do průzkumu toho, odkud pochází potraviny, které jí. Společně jsme začali diskuzí ve škole.

12.10.2014 ::: Finále atletické soutěže Poháru rozhlasu 2014

Středa 14.5.2014 byla velkým atletickým svátkem pro naše žáky 6. - 7. tříd, kteří se zúčastnili finále Poháru rozhlasu na "Palačáku", kam postoupili z obvodního kola.

12.10.2014 ::: Finále orientačního běhu 2014

V úterý 13.5.2014 se v Kohoutovicích běželo finále orientačního běhu, do kterého postoupilo z předcházejících tří kol 22 dívek a chlapců z 2. stupně.

08.10.2014 ::: Školní parlament na prožitkovém kurzu

Prožitkový kurz byl třídenní a proběhl již podruhé v prostorách Kaprálova mlýna, kam jsme se dopravili pěšky. Náplň tvořili seznamovací hry, sestavování činnosti nového parlamentu, poznávání nových kamarádů, zábavné i vážné aktivity, prohlídka jeskyně Pekárna, výroba kreslených pláten na propagaci činnosti ve škole, závěrečný raut...

04.10.2014 ::: Podyjí

V pondělí 29.9.2014 jsme jeli na exkurzi do NP Podyjí. Všichni jsme se sešli v 8 hodin u Alberta. Cesta autobusem uběhla celkem rychle a cca za dvě hodiny jsme byli v Čížově. Po výstupu z autobusu jsme dostali mapu a pracovní list s úkoly.

01.10.2014 ::: BABYLONFEST

BABYLONFEST je setkání národnostních menšin žijících na území města Brna. Ve dnech 16. – 19. září 2014 se do tohoto projektu zapojila také naše škola. Žákům 2. stupně představila organizace IQ Roma servis svůj program zaměřený na toleranci národnostních menšin.

23.09.2014 ::: Exkurze v keltském skanzenu

Dne 18. září 2014 se zúčastnili žáci 7. B exkurze v keltském skanzenu v Letovicích. Celý program byl rozdělen na dvě části, nejprve si děti připomněly, co se o Keltech naučily v hodinách dějepisu a pak rozděleny do pěti skupin si v praxi vyzkoušely, co obnášelo mletí obilí, rozdělávání ohně, ražba mincí, výroba šperků a lov zvěře i souboje.

22.09.2014 ::: GlobalStorylines

Projekt "Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines" je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s  Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

20.09.2014 ::: Volby do školního parlamentu

V úterý 9.9.2014 proběhly u nás na škole volby do školního parlamentu. Opět jsme se drželi tradice – přiblížit se co nejvíce volbám skutečným. Žáci již ve třídách ukazovali své plakáty, měli volební řeč apod.

20.09.2014 ::: Adopce na dálku

I v letošním školním roce podporuje naše škola adopci na dálku prostřednictvím organizace ADRA. Naší adoptovanou "dcerou" je šestnáctiletá Rumila Murmu z Bangladéše. Díky vybraným finančním prostředkům může dívka navštěvovat internátní školu a připravovat se na své vysněné povolání – práci zdravotní sestry.

18.09.2014 ::: EKAG – i letos s námi!

Sešel se rok s rokem a na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem se konaly již deváté Evropské atletické hry mládeže. Tyto hry jsou neoficiálně označovány jako Mistrovství Evropy mládeže do 15 let.

09.09.2014 ::: Adaptační pobyt žáků šestých tříd

Školní poradenské pracoviště každoročně připravuje pro žáky 6. tříd a jejich třídní učitele adaptační pobyt, který je zaměřen na zlepšování a utužování vztahů ve třídě a mezi třídami, seznámení dětí s novými třídními učiteli. Vše formou her.

26.08.2014 ::: Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás jménem všech pracovníků školy pozdravil na začátku nového školního roku.

Jak jistě víte, měly ve škole v období prázdnin probíhat dvě velké stavební akce -rekonstrukce vnitřních prostor školy a výstavba sportovního hřiště na školním dvoře.

Starší aktuality najdete v Archívu.Prezentace absolventských prací
<br>
Přípravka na prázdniny