ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt "Já věřím na děti"

Rádi bychom vás informovali o závěrečné fázi projektu, do kterého se naše škola zapojila. Projekt byl ukončen 8.5.2013 slavnostním zakončením na Jírové ulici (před radnicí) v odpoledních hodinách. Zde byly předány symbolické šeky organizacím, které se starají o spoluobčany s handicapem. Zároveň byly vyhlášeni a odměněni nejlepší pisatelé slohových prací.

Do projektu se zapojilo 5 škol. Organizátoři vybírali v oblastním kole z 50 prací z 1. stupně a z 50 prací z 2. stupně nejlepší 3. Jsme velmi rádi, že naši žáci ve spolupráci se svými rodiči dosáhli nejlepšího možného umístění.

1. stupeň1. místoJan Vybíhal4.A
2. místoJakub Korbička2.C
3. místoJulie Miková1.A
2. stupeň3. místoMartina Kalužová9.B

Ukončení projektu 'Já věřím na děti', květen 2013 Ukončení projektu 'Já věřím na děti', květen 2013 Ukončení projektu 'Já věřím na děti', květen 2013 Ukončení projektu 'Já věřím na děti', květen 2013

Děkujeme všem rodičům, kteří se do projektu zapojili a pomohli svým dětem psát "slohovky". Také velmi děkujeme Vám všem, kteří jste navštívili naši školu a zakoupili si výrobky, které děti vyráběly v hodinách se svými vyučujícími. Částka 4 000 Kč byla rozdělena organizacím Debra, Modrý slon a neslyšícím. Finanční částka není vysoká, ale i tak se domníváme, že tento projekt, ve kterém nešlo jen o vybrané peníze, splnil svůj účel. Žáci se zamysleli nad nelehkou životní situací lidí s handicapem a svoji prací (v rámci svých možností) trošku přispěli ke zpříjemnění jejich života.

Mgr. Ivana Jelínková

Z prací žáků ZŠ Masarova

Kateřina Kunstová, 5.B
Petr Vymlátil, 1.D
Veronika Foltýnová
Dominik Musil, 7.A
Linda Krajsová, 7.A
Kateřina Tichá, 8.A
Šárka Blatná, 8.B
Hanka Blatná, 9.B
Nicolas Ullmann, 7.B
Julie Miková, 1.A

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019