ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Comenius, školní rok 2012/2013

Mezinárodní časopisy projektu Comenius – výsledky dvouleté spolupráce

Jelikož se nám přiblížil závěr dvouleté spolupráce na Comeniovém projektu We are the world – We are the children, rádi bychom vás seznámili s výsledky, kterých se nám podařilo dosáhnout.

Prezentace Comenius

Pro všechny příznivce angličtiny a projektu Comenius zde máme prezentaci žáků 9. ročníků, která shrnuje dvouleté působení naší školy v tomto projektu, připomíná výstupy, které se nám podařilo splnit, a nabízí fotografie a informace o mezinárodních setkáních.

Mezinárodní setkání žáků a učitelů v Bulharsku

Protože se nám blíží závěr školního roku a s ním také konec našeho dvouletého působení v projektu Comenius, čekalo nás na začátku června poslední setkání žáků a učitelů v Bulharsku. Ze ZŠ Masarova bylo vybráno 11 žáků, kteří odjeli 4. června reprezentovat naši školu a ukázat našim partnerům, co se nám v průběhu dvouleté spolupráce podařilo.

Den Země na 1. stupni

V pátek 26.4.2013 se na 1. stupni konal projektový den Lidé a zvířata, kterým jsem oslavili Den Země a zároveň se zapojili do mezinárodní spolupráce v rámci projektu Comenius. Na začátku dne jsme si s dětmi povídali o zvířatech, jejich významu pro člověka, ale také o ohrožených druzích zvířat. Pak jsme se pustili do vyrábění. Během krátkého času zdobila chodby naší školy krásná, originální zvířátka z recyklovatelného odpadu (PET lahví, kartonů, kelímků od jogurtů…).

Projekt Hudba

K příjemné vánoční atmosféře v našem městě již tradičně přispívají nemalou měrou i žáci naší školy, kteří se i letos účastnili několika vánočních vystoupení, které pořádá město Brno.

O našem kulturním vystoupení a nácviku hudebních vystoupení se sólovým zpěvem a hrou na hudební nástroje budeme psát našim partnerům v následujícím vydání mezinárodních novin.

Mgr.Vladimíra Kroupová


Projektový den MÓDA

V rámci mezinárodního projektu Comenius si žáci 3. – 5. tříd v pátek 16.11.2012 vyzkoušeli práci módních návrhářů, modelek i modelů. Nejdříve se u interaktivních tabulí seznámili s historií odívání od pravěku až po současnost.

Mezinárodní setkání žáků a učitelů v Polsku

Ve dnech 9. – 13.10.2012 se uskutečnil v Polsku 4. mítink všech partnerských států v rámci projektu Comenius. Na programu bylo hodnocení dosavadního průběhu projektu a plánování spolupráce do dalších let. Kromě pracovní náplně pro nás naši polští přátelé připravili bohatý sportovní a kulturní program.

Vzdělávání v Evropě

27. září 2012 zpracovávali všichni žáci čtvrtých až devátých ročníků projekt Vzdělávání v Evropě, který je v letošním školním roce naším druhým dílčím projektem.

Děti na prvním stupni se zaměřily na současné školství v České republice, ve svých třídách pohovořily o svých představách o budoucím studiu, vysvětlily si jednotlivé stupně naší vzdělávací soustavy, zjistily, jaké předměty je čekají na druhém stupni, porovnaly podmínky pro studium v dnešní době s minulostí a doplnily si vědomosti o možnostech studia i v jiných státech. I když bylo toto téma velmi náročné, musíme všechny žáky pochválit za odpovědný přístup ke zpracování projektu.

Sport in Europe

Během prvních zářijových hodin anglického jazyka zpracovávali žáci 8. ročníků Comeniové téma Sport v České republice formou článků v anglickém jazyce. V něm se ohlíželi za výsledky českých olympioniků na Olympijských hrách v Londýně a snažili se popsat nejoblíbenější sporty v České republice, které by mohli přiblížit našim zahraničním parnterům. V našem časopise na téma Sport in Europe se můžete seznámit také s oblíbenými sportovními činnostmi dětí v Polsku.

Vyučující AJ

Plán projektu Comenius na školní rok 2012/2013

Září 2012Sport v České republice
Výstup: Mezinárodní noviny na téma Sport in Europe
Říjen 2012Mezinárodní setkání žáků a učitelů v Polsku
Říjen 2012Vzdělávání v České republice
Výstup: video na téma Education in Europe
Listopad 2012Móda, módní trendy, historie odívání
Výstup: Mezinárodní noviny na téma Fashion
Prosinec 2012Hudba v mém životě
Výstup: Vánoční vystoupení
Únor 2013Knihy a četba
Výstup: Mezinárodní noviny na téma Children and reading
Květen 2013Ekologický projekt o lidech a zvířatech
Výstup: Mezinárodní noviny na téma Animals
Červen 2013Mezinárodní setkání žáků a učitelů v Bulharsku
Červen 2013Závěrečné setkání v České republice, hodnocení celého projektu a jeho výstupů
Červen 2013Závěrečná zpráva pro Národní agenturu pro evropské projekty (NAEP)

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019