ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Comenius, školní rok 2011 / 2012

Comenius - Mezinárodní setkání žáků a učitelů ve Velké Británii

V pátek 18. května 2012 nastal ten dlouho očekávaný den, kdy z naší školy vyjela skupina 44 žáků a učitelů na mezinárodní setkání v rámci projektu Comenius, do kterého je naše škola zapojena spolu se zeměmi Polskem, Bulharskem a Velkou Británií.

Logo projektu Comenius

V průběhu listopadu probíhalo hlasování o nejlepší návrh loga, které by nejlépe reprezentovalo náš projekt We are the world – We are the children.

S potěšením vám oznamujeme, že se všem našim partnerům nejvíce líbil nápad našich děvčat Nikoly Štouračové a Pavly Kotlárové. Jejich návrh tak bude součástí loga, které bude společné pro všechny 4 partnerské země po následující dva roky.

Logo We are the world – We are the children

Ještě bychom měli podotknout, že čtyřlístek, který navrhla děvčata z naší školy, graficky zpracovali žáci ze ZŠ v bulharském Perniku.

Věříme, že nám toto logo přinese štěstí nejenom v projektu Comenius!


Projektový den Free time 24.11.2011

11.11.2011 nepřijel na naši školu Martin na bílém koni, ale konal se první společný projektový den mezinárodního programu Comenius. V průběhu první až páté vyučovací hodiny zpracovávali žáci 4.až 9.ročníků projekty na téma Volný čas.

Meeting v Brně pro žáky a učitele v rámci projektu Comenius

Na začátku října 2011 navštívilo ZŠ Masarova 15 žáků a 8 učitelů z našich partnerských škol v Polsku, Velké Británii a Bulharsku. Do společného projektu se zapojila celá škola i představitelé města Brna. Žáci i učitelé se snažili připravit co nejpříjemnější program, který by našim partnerům představil naši školu, výuku, kulturu, zvyky a život v rodinách. V pondělí 10. října jsme se společně vydali do Prahy, kde jsme si prošli historické jádro a nejvýznamnější památky. Následující dopoledne jsme strávili v Moravském krasu a v jeskyni Macocha a odpoledne jsme s dětmi navštívili sportovní centrum Bongo v Brně. Ve středu jsme se všichni sešli v naší škole, kde po prezentacích jednotlivých škol pracovali všichni žáci společně v hudebních, sportovních a rukodělných dílnách. Děti z naší školy také předvedly velmi zdařilé divadlo v anglickém jazyce, které mělo mezi zahraničními přáteli velký úspěch. Odpoledne jsme byli přijati na Nové radnici města Brna, měli jsme možnost pracovat na upřesnění cílů a výstupů našeho projektu a dalších meetingů a strávit příjemný čas na večerním setkání zakončeným společnou diskotékou, kterou uspořádali členové našeho školního parlamentu. Celé říjnové setkání naplnilo naše očekávání a bylo tou nejlepší motivací pro následující dva roky, které se na naší škole ponesou v duchu motta celého projektu: We are the world – We are the children.

Druhé setkání žáků a učitelů v rámci projektu Comenius v Brně

V neděli 9. října přiletí do České republiky 25 žáků a učitelů z Velké Británie, Polska a Bulharska, aby se přivítali s žáky naší školy, navázali významná přátelství a zahájili práci na našem projektu We are the world – We are the children.

V pondělí 11.10. navštívíme všichni Prahu, ve které si projdeme nejznámější místa a navštívíme významné památky. V úterý vyjedeme do jeskyní na Macoše a odpoledne se děti podívají do brněnského Bonga, kde najdou velké sportovní vyžití.

Ve středu stráví dopoledne v naší škole a budou se společně s našimi žáky účastnit rukodělných, hudebních a sportovních dílniček. Odpoledne budou slavnostně přijati na městské radnici v Brně a seznámí se s Brnem a jeho okolím.

Večer zakončíme návštěvu našich partnerů opět v naší škole. Bohatý program s občerstvením si pro všechny žáky i učitele připravili naši vyučující a žákovský parlament.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodinám, které nabídli možnost ubytovat děti ve svých domovech. Děkujeme konkrétně rodičům těchto dětí:

Beata Klobasová
Kateřina Tichá
Lucie Doležalová
Alena Nekvapilová
Bernard Smékal
Pavel Větříšek
Filip Pivovar
Natálie Skoumalová
Lucie Štětinová
Kristýna Žišková
Nikola Vyhnánková
Jakub Šašek
Ivana Filoušová
Matěj Kos
Kateřina Pokorná
Andrea Kútna
Adam Jarolím
Vít Mecerod
Kristýna Vyhnalíková
Adéĺa Strnadová
Kateřina Doležalová

Velmi si ceníme spolupráce ze strany rodičů, i když jsme díky počtu žáků ze zahraničí nevyužili nabídky všech. Rodiče, kteří budou děti ubytovávat, už byli školou osloveni a jsou seznámeni s celým programem.

Děkujeme!

Za kolektiv učitelů ZŠ kabinet AJ

Pracovní meeting projektu Comenius

Ve dnech 18. až 22. září 2011 proběhl na naší škole zahajovací meeting projektu Comenius s názvem We are the world – We are the children.

Zúčastnili se ho představitelé našich parnterských škol z Polska, Velké Británie a Bulharska. Během těchto dnů se zahraniční učitelé seznámili s naší školou, byli přijati panem starostou na radnici v Líšni a spolu s českými koordinátory probrali na pracovních schůzkách plánované aktivity na následující dva roky.

Již za 14 dní budeme mít možnost přivítat na naší škole také žáky z partnerských škol, kteří budou společně s našimi žáky pracovat na prvních dílčích projektech. Plánujeme pro ně také návštěvu zajímavých míst naší republiky a doufáme, že společné setkání bude tou nejlepší motivací pro naše žáky k výuce anglického jazyka.

Vyučující anglického jazyka

Plán projektu Comenius na rok 2011 / 2012

We are the world – We are the children

 1. 18. – 22.9. – první meeting v ČR. Pracovní schůzka učitelů.
 2. 10. - 13.10. – druhý meeting v ČR. Žáci a vyučující.
 3. říjen 2011 – Free time
 4. listopad 2011 – školní noviny na téma Free time
 5. prosinec 2011 – Christmas
 6. leden 2012 – školní noviny na téma Holidays, Festivals
 7. únor 2012 - školní noviny na téma Communication
 8. březen 2012 – školní parlament, systém vzdělávání
 9. duben 2012 – školní noviny na téma Education
 10. květen 2012 – třetí meeting ve Velké Británii, sport.
 11. červen 2012 – hodnocení prvního roku.
Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019