ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Konference školních parlamentů 

Školní parlament Masařky se zúčastnil velké Konference školních parlamentů středních a základních škol z Jihomoravského kraje. Na konferenci, která se konala na Střední škole polytechnické na ulici Jílová, se sešlo 32 škol. Setkání zahájilo uvítání ve velkém sále, kde se sešli všichni parlamenťáci a koordinátoři školních parlamentů. Po uvítání následovala soutěž, na které se jednotlivé parlamenty musely představit v 90 vteřinách bez použití techniky. Poté jsem se rozdělili do různých workshopů, podle barevných papírků a typů škol. My jsme se zúčastnili workshopu, který probíhal v budově školy. První aktivita byla s kostkou, při které si každý musel 1x  hodit. Podle toho jaké číslo nám padlo, tolik věci jsme o sobě museli říci. Po tomto představení jsme se rozdělili do 4 skupin, kde jsme měli za úkol během deseti minut vytvořit plakát na téma parlament. Poté jsme si plakáty ve skupinkách vyměnili. Na závěr našeho workshopu jsme si prohlédli celou školu. Vedle nás, v zasedací místnosti, probíhal workshop pro pedagogy, který spolu s našimi korodinátorkami vedl Filip Boháček a Filip Andres. Na závěr konference jsme se opět sešli v aule, kde jsme prezentovali výstupy z workshopů. Své slovo tam měli i naši parlamenťáci, kteří vedli workshop pro učitele. Naši parlamenťáci sklidili obrovský potlesk a všchni v sále je moc chválili. Na závěr jsme si udělali fotky s hejtmanem Jihomoravského kraje panem Janem Grolichem,  a také jsme si dali malé občerstvení. 

Konference školních parlamentů , duben 2023 Konference školních parlamentů , duben 2023 Konference školních parlamentů , duben 2023 Konference školních parlamentů , duben 2023

Lenka Lattenbergová, Lenka  Kotlárová  členky školního parlamentu

Učitelé a žáci společně na hřišti
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů