ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Výsledky zkoušky YLE

Na závěr školního roku skládali někteří žáci 5. a 7. ročníku zkoušku z angličtiny, na kterou se v průběhu celého roku pečlivě připravovali v rámci kroužku CVČ. Tato zkouška objektivně změřila jejich schopnosti a dovednosti v anglickém jazyce. Žáci byli hodnoceni ve třech oblastech – čtení a psaní, poslech a mluvení. Všichni předvedli skvělé výsledky a za snahu a píli jim patří velký obdiv. Z Británie jim byly zaslány certifikáty, na kterých je jejich úspěch zaznamenán ve formě erbů. Tyto certifikáty jim byly předány spolu s gratulací a povzbuzením do dalšího studia cizích jazyků.

Výsledky zkoušky YLE, září 2022

Mgr. Lenka Buršíková

Malování na chodník
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů