ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Erasmus+ „Math in Minds“ – výjezd pedagogů do Španělska

Naše škola se v říjnu zúčastnila šestého setkání v rámci projektu Erasmus + „Math in Minds“, které se konalo ve Španělsku. Výjezdu se zúčastnili 3 členové pedagogického sboru. Setkali se s učiteli matematiky z Velké Británie, Španělska, Švédska, Bulharska, Lotyšska a Polska. Cílem setkání byla diskuze o výuce matematiky u znevýhodněných dětí a jejich motivace. Navštívili jsme Cinco Casas school, Arenales school a Alameda school. Po zhlédnutí výuky matematiky ve všech třech španělských školách se rozběhla debata o způsobech motivování žáků při výuce, které vyučující praktikují v jednotlivých zemích. Součástí programu byla prezentace žáků i kurz, týkající se aplikací a programů k výuce matematiky. Pro všechny pedagogy bylo setkání velmi přínosné.

Erasmus+ Math in Minds – výjezd pedagogů do Španělska, listopad 2019

Mgr. Kateřina Krbková Trnková, Mrg. Zdeněk Rotrekl, Mgr. Marta Tesařová

Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů