ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Výborné výsledky mezinárodní zkoušky YLE

V závěru školního roku 2011/2012 obdrželi žáci 5. ročníků, kteří absolvovali mezinárodní zkoušku z angličtiny certifikáty s konečnými výsledky svých testů. Jejich znalosti byly ohodnoceny pracovníky Univerzity v Cambridge ve třech typech testů: poslechu, čtení a psaní a mluveném projevu. S potěšením můžeme konstatovat, že úroveň dosažených řečových dovedností má stoupající tendenci. Ve zkoušce obstálo všech 14 zúčastněných žáků, z nichž 3 podali téměř stoprocentní výkon. Naše gratulace patří všem, především však těm nejlepším: Ondřeji Šírovi, Jakubu Pirochtovi a Lucii Křivánkové.

Výsledky mezinárodní zkoušky YLE 2012

Mgr. Eva Loukotková

Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů