ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekty podpořené ESF

           

Název projektu:Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích
neziskové sféry a rekvalifikace
Realizátor projektu:Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR
Cíl projektu:

Projekt zaměřen na uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání evidované úřady práce v celé ČR mimo území hlavního města Prahy. Cílem projektu je pilotní odzkoušení financování nástrojů APZ v rámci ESF - veřejně prospěšné práce a rekvalifikace. Pro pilotní projekt byly vybrány nástroje APZ, které jsou nejvíce využívány pro dané cílové skupiny prostřednictvím úřadů práce - veřejně prospěšné práce, jimiž je podporováno především zaměstnávání v obcích pro určité skupiny uchazečů o zaměstnání, které mají handicapy z hlediska potřeb trhu práce - tj. žádnou nebo nízkou úroveň kvalifikace, vyšší věk, zdravotně postižení, nebo kumulaci těchto handicapů a jsou jedinou možností, jak najít uplatnění na trhu práce.

V rámci tohoto projektu jsou na naší škole zaměstnaní pracovníci údržby a správy budov a osobní asistentka postiženého žáka.

Výměnný pobyt ve Španělsku
Polonéza 2019