ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt "Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines! je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s  Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

GlobalStorylines je projekt, který v České republice realizuje organizace NaZemi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Projekt je podporován také Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Umožňuje výuku globálních témat, ale také nenásilně podporuje inkluzivní vzdělávání – začlenění všech žáků do výuky a podporuje pozitivní klima ve třídě. Na naší škole bude probíhat ve třídách 5. ročníku.Tato metoda vznikla ve Skotsku v 60. Letech 20. Století. Metodiku příběhů vytvořila skotská organizace Westof Scotland DevelopmentEducation Centre ve spolupráci s University ofStrathclyde. Základem výuky je příběh, který v epizodách inscenuje učitel. Tento příběh je následně rámec pro dlouhodobou výuku, ve které je realizováno projektové vyučování, výuka napříč předměty, podpora kritického myšlení i podpora aktivního přístupu žáka. Žáci se učí řešit konflikty pomocí dialogu a spolupráce. Učí se také reflexi svých názorů, odbourávání předsudků, rozvoji empatie a solidaritu. Vše probíhá v bezpečném prostředí příběhu. Především děti mají možnost zažít, že jejich názor je brán vážně a má klíčový vliv na dění ve třídě. Více informací na: www.nazemi.cz/global-storylines.

Na naší škole projekt realizují Mgr. Kateřina Trnkova a Mgr. Lenka Spáčilová

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019