ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekty podpořené ESF

Název projektu: Cizí jazyky pro život

Realizátor projektu: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Cíl projektu:

Primárním cílem projektu je komplexní zapojení rodilých mluvčí do výuky a života základních škol v celé ČR. Rodilí mluvčí by se měli co nejvíce sžít se životem školy, navázat intenzivní neformální vztahy v rámci volnočasových aktivit, dobře poznat žáky a pracovníky školy, být přínosem pro školu i širší okolí v obci. Součástí projektu je i zapojení metody CLIL do výuky na škole. Naše škola je partnerem projektu.

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019