ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Provozní řád sportovního areálu ZŠ Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem, včetně příloh, a dodržovat jeho ustanovení.

I. Účel sportovního areálu

1. Sportovní areál je určen k provozování míčových her na umělém povrchu: malá kopaná, házená, nohejbal, volejbal, tenis. Běžecká dráha je určena výhradně pro běžecké disciplíny. Rozběhovou dráhu a pískové doskočiště je možno používat výhradně pro skok daleký. Pro hod koulí je vyhrazen zvláštní sektor s pískovým povrchem. Pískoviště, houpačky, prolézačky a hrazdy jsou určeny pro žáky školy, kteří navštěvují školní družinu a pro dětské návštěvníky k zvyšování jejich obratnosti a ke hře.

2. Sportovní areál a provozní objekt jsou určeny pro potřeby výuky základní tělesné výchovy školy. Na základě dohody mohou v určitých hodinách a dnech areál využívat další školské, sportovní a ostatní organizace, včetně veřejnosti.

II. Správa hřiště

1. Celý areál spravuje a provozuje ZŠ Brno, Masarova 11, p.o. prostřednictvím svých zaměstnanců.

2. Správce areálu otevírá a zavírá areál, zapůjčuje sportovní vybavení (sloupky, sítě, míče apod.). Vstup do areálu je povolen pouze za přítomnosti správce.

3. Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky. Vesportovním areálu hřiště je přísně zakázáno:

III. Provozní doba

1. Hřiště je pro veřejnost otevřeno po dobu školního roku od 1.4. do 30.6. a od 1.9. do 31.10.

Všední dny od 17.00 hodin do 20.00 hodin
Soboty, neděle od 12.00 hodin do 20.00 hodin
Po dobu letních prázdnin od 1.7. do 31.8.
Denně od 14.00 hodin do 20.00 hodin

2. Zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.

IV. Poplatky za užívání hřiště a vybavení

1. Užívání hřiště včetně zabudovaného vybavení je zpoplatněno.

Jednorázový individuální vstup20 Kč/osobu
Organizovaný komerční nájem včetně sprch320 Kč/hod.
Organizovaný komerční nájem bez sprch250 Kč/hod.

2. Zájemce o vyhrazený čas dojedná dobu využití se správcem hřiště a zaplatí mu sjednanou částku. Správce umožní využití hřiště po provedené platbě.

3. Zájemci o dlouhodobý pronájem dojednají smlouvu o používání areálu s ředitelem školy.

4. Pro návštěvníky areálu je volně přístupné WC. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány na základě sjednaných podmínek ve smlouvě.

5. Hrací doba na hřišti, v době určené pro veřejnost, je 60 minut. V případě dalšího zájemce je třeba hřiště uvolnit.

V. Závěr

1. Provozní pokyny pro veřejnost, ceny pronájmu a termíny rezervace areálu budou umístěny u vstupu do areálu.

2. Provozní řád veřejného víceúčelového hřiště byl schválen radou MČ Brno - Líše dne 8.7.2015.

3. Provozní řád nabývá platnosti dnem schválení na ÚMČ Brno Líšeň.

V naléhavých případech volejte telefonicky:

Evropské číslo tísňového volání 112
Záchranná služba155
Policie158
Městská policie156
Hasiči150

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel ZŠ Brno, Masarova 11, p.o.

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem