ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Centrum volného času

Centrum volného času nabízí různé kroužky, které vedou pracovníci školy nebo externí pracovníci a které probíhají v odpoledních hodinách v prostorách školy. Nabídka je velmi široká a pravidelně otevíráme kolem 30 kroužků.

Mezi nejnavštěvovanější patří sportovní kroužky, informatika, keramika a výtvarné aktivity. Téměř 80 % našich žáků je zapojeno do těchto aktivit, které vhodně naplňují volný čas dětí.

Kontakt: kamila.kolouchova@zsmasarova.cz
tel: 739 990 190

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019