ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Slavnostní rozloučení ke konci školního roku a Masaráci

Ve čtvrtek 27. června se stejně jako každý rok konalo slavnostní vyhodnocení práce žáků 2. stupně. Zástupci jednotlivých tříd vystoupili se svými projevy, ve kterých shrnuli dění ve svých třídách v tomto školním roce. Žáci, kteří výborně reprezentovali naši školu ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích, ale také žáci, kteří jsou vždy kamarádští a pomáhají ochotně ostatním spolužákům, získali placku „Masaráka“. Na závěr byli panem ředitelem oceněni žáci 9. ročníků, kteří úspěšně prezentovali své absolventské práce a Veronika Vávrová z 9. A jako nejlepší žákyně školy v roce 2018/19. Po vzpomínkových videích deváťáků jim naposledy zazvonili prvňáci a předali jim památeční zvonečky.

Slavnostní rozloučení ke konci školního roku a Masaráci, červen 2019 Slavnostní rozloučení ke konci školního roku a Masaráci, červen 2019 Slavnostní rozloučení ke konci školního roku a Masaráci, červen 2019

Mgr. Alexandra Zálešáková

Výměnný pobyt ve Španělsku
Polonéza 2019