ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Erasmus+ „Math in Minds“ – výjezd pedagogů do Švédska

Naše škola se v květnu zúčastnila pátého setkání v rámci projektu Erasmus + „Math in Minds“, které se konalo ve švédském Bodenu. Výjezdu se zúčastnily 4 členky pedagogického sboru. Setkaly se s učiteli matematiky z Velké Británie, Španělska, Bulharska, Lotyšska a Polska. Cílem setkání byla diskuze o výuce matematiky u znevýhodněných dětí, jejich motivovatelnost i různorodost obtíží, které pedagogové musí při samotné výuce řešit. Po zhlédnutí výuky matematiky napříč ročníky se rozběhla debata o metodách, pomůckách i problémech, které vyučující provázejí ve všech zemích. Součástí programu byla prezentace žáků nebo přednáška Maria Johansson z Luleå University. Pro všechny pedagogy bylo setkání velmi přínosné.

Erasmus+ Math in Minds – výjezd pedagogů do Švédska, květen 2019

Mgr. Kateřina Krbková Trnková, Mrg. Ivana Jelínková, Mgr. Denisa Dosoudilová, Mgr. Tereza Hranošová

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019