ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

23. Daltonská konference

Ve čtvrtek 16.5.2019 se v budově základní školy na Husově ulici 17 opět konala konference příznivců daltonského a inovativního vzdělávání z České republiky, Rakouska, Maďarska a Španělska. Konferenci zahájil člen rady města Brna Mgr. Jaroslav Suchý. Dopolední program obstaraly přednášky hostů z pedagogické fakulty MU Brno, Rakouska a Španělska. Odpolední program patřil jako tradičně seminářům a workshopům, na nichž mohli účastníci nasbírat řadu praktických a užitečných rad pro svou vlastní pedagogickou činnost. Velmi pěkné semináře na téma daltonského plánu v praxi připravily také paní učitelky z naší školy. Mgr. Jana Ullmanová a Mgr. Iva Doležalová se zabývaly různými možnostmi využití této metody v 1. – 3. ročníku. Seminář byly velmi praktické, hojně navštívené a získaly příznivé ohlasy. Různé semináře navštívili také další pedagogové z naší školy. Konference byla velmi úspěšná a věříme, že pro zúčastněné pedagogy měla přínos.

23. Daltonská konference, květen 2019 23. Daltonská konference, květen 2019 23. Daltonská konference, květen 2019 23. Daltonská konference, květen 2019 23. Daltonská konference, květen 2019

Mgr. Ivo Zálešák

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019