skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

2. Dětská vědecká konference

Ve čtvrtek 4. dubna se na naší škole uskutečnil již 2. ročník Dětské vědecké konference. Letos se přihlásilo 9 dětí, z nichž většina je žáky prvního stupně. Témata, která děti zpracovávaly, byla různorodá a napříč všemi obory. Společně jsme se vydali do živočišné i rostlinné říše, do světa moderních technologií, uměleckým i peněžním směrem a zjistili jsme také, k čemu nám slouží rodokmen. Všichni žáci prokázali spoustu znalostí, schopnost pracovat s odbornou literaturou, a zároveň si vyzkoušeli, jaké to je přednášet před obecenstvem. Diváci, kterými byly spolužáci z různých tříd a také rodiče, kteří našli chvilku ve svém pracovním dnu, pokládali prezentujícím dětem spoustu otázek. Jsme moc rádi, že pozvání přijala i paní místostarostka Ing. arch. Iva Kremitovská a podpořila tak děti i tuto akci na naší škole. V letošním ročníku našli odvahu vystoupit M. Růžička, J. Stoklasa, D. Nikodým, J. Tupec, P. Václavek, L. Vyparinová, V. Kadét, F. Boháček a J.Nábělek. Prezentace sklidily úspěch a velký ohlas a zaslouží si uznání. Všichni přednášející žáci byli za své úsilí a prokázané schopnosti a dovednosti oceněni pochvalnými diplomy s drobnými odměnami. Odborná porota ještě vyhodnotí nejlepší práce a vyhlásí je při příležitosti oceňování nejlepších žáků Masaříky. Vážíme si také spolupráce rodičů, kteří svým dětem poskytli cenné rady a podporovali je.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník této skvělé akce!

2. Dětská vědecká konference, duben 2019 2. Dětská vědecká konference, duben 2019 2. Dětská vědecká konference, duben 2019

Mgr. Renata Miková

Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti