ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Školní zahrada jako přírodní učebna

V rámci projektu zaměřeného na zvyšování kvality polytechnické výuky se žáci 6. a 7. ročníků podíleli na výrobě vyvýšených záhonů. V průběhu práce tak získávali zkušenost se základy technického kreslení, dodržením technologického postupu, prací s ručním i elektrickým nářadím. Neméně důležitým poznáním bylo získání představy o ceně lidské práce a také zapojení se do společného utváření designu zahrady.

O osm záhonů umístěných ve školním atriu, začnou pečovat žáci nižších ročníků. Vytvořením “přírodní učebny“ na školním pozemku podporujeme netradiční formy výuky v oblasti environmentálního vzdělávání žáků.

Školní zahrada jako přírodní učebna, duben 2019 Školní zahrada jako přírodní učebna, duben 2019 Školní zahrada jako přírodní učebna, duben 2019 Školní zahrada jako přírodní učebna, duben 2019

Mgr. Martina Bieliková

Výměnný pobyt ve Španělsku
Polonéza 2019