ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Výstava Barvy jara

Letos žáci navštěvující školní družinu přivítali jaro výstavou svých výrobků. Výstava probíhá v prostorách šaten. Rodiče si budou moci výstavu v klidu projít během třídních schůzek.

Okna, dveře, nástěnky i okolí vrátnice zkrášlily obrázky žáků s jarní tématikou. Každé oddělení školní družiny pojalo tématiku jara po svém. Někteří žáci vyráběli tzv. lapbooky, v některých odděleních převažovaly skupinové práce, v jiných odděleních si každý žák vytvořil vlastní obrázek, který si bude moci po skončení výstavy odnést domů. Díky tomu můžeme obdivovat výtvarné zpracování jarní louky, jarních stromů, motýlků, brouků a dalšího hmyzu. Žáci neopomněli ani tématiku Velikonoc, která je s jarem pevně spojená.

Všem žákům děkujeme za nadšení, s jakým se na výstavě podíleli a bez něhož by výstava nemohla vzniknout.

Výstava Barvy jara, březen 2019 Výstava Barvy jara, březen 2019 Výstava Barvy jara, březen 2019 Výstava Barvy jara, březen 2019 Výstava Barvy jara, březen 2019 Výstava Barvy jara, březen 2019 Výstava Barvy jara, březen 2019 Výstava Barvy jara, březen 2019 Výstava Barvy jara, březen 2019 Výstava Barvy jara, březen 2019

Mgr. Veronika Plíšková, Zdeňka Chaloupková

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019