ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Objevujeme Bibli

Žáci 6. ročníků se v hodinách literatury setkávají s nejpřekládanější knihou světa – s Biblí, a proto měli letos v březnu možnost se o Bibli něco dozvědět i od odborníka – pana faráře, který si pro žáky připravil program s názvem Objevujeme Bibli. Program byl zaměřený na poznání, původ, překlad, obsah a rozdělení Bible. Interaktivní formou, kde děti musely i vyplňovat pracovní list a zapojovat se do různých aktivit, podával základní informace týkající se Bible. Žáci se seznámili s jejím významem v souvislostech s kulturou, náboženstvím a historií a rozšířili si i své znalosti v oblasti základních pojmů a symbolů křesťanské kultury. Nakonec si zkusili vyrobit svitek, kam si zapsali moudrost z Bible, kterou si předtím vyluštili v pracovním listu.

Mgr. Denisa Pavlíková

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019