ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Banal Fatal

Na počátku února proběhl na naší škole preventivní program Banal Fatal, který si kladl za cíl osvětu žáků druhého stupně ohledně úrazů páteře. Často i ta největší banalita může způsobit ty nejfatálnější následky a upoutat člověka na vozík. Žáci byli seznámeni s reálnými situacemi, ve kterých skutečně k takovým úrazům došlo. Celá akce vzbudila u žáků zájem, jelikož ukázky prezentované lektory byly z každodenního života. Mějme na paměti, že zdraví máme pouze jedno a měli bychom si ho patřičně vážit.

Banal Fatal, únor 2019 Banal Fatal, únor 2019

Mgr. Jan Gryc

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019