ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Když projektová výuka děti baví

Přírodověda je předmět, který se nabízí pro využití badatelské a projektové výuky, mezipředmětové propojení i prostor pro aktivitu a kreativitu dětí. Učivo podnebných pásů bylo v 5. C pojato projektově ve všech směrech. Děti vytvořily skupiny, ve kterých zpracovávaly informace o jednotlivý podnebných pásech. Ve skupině si rozdělily role, vyhledávaly informace a zpracovávaly je do výukových materiálů. Děti si připravily fantastické hodiny, ve kterých prezentovaly zjištěné poznatky, připravily si pro ostatní tematické hry a křížovky, pracovní listy, powerpointové prezentace, bádaly a pozorovaly pokusy s pěstováním rostlin v podmínkách jednotlivých pásů. Určitě se k této formě výuky vrátíme. Dětem dala velmi mnoho. Pokusy si prakticky ověřily to, o čem se dočetly, pracovaly s počítačovými programy, se kterými se běžně ve výuce nesetkávají. Při prezentaci svého tématu musely zaujmout ostatní děti ve třídě, vymýšlet aktivity, které by třídu zaujaly a zároveň učily. Připravené pracovní listy si skupinka vyhodnotila a ocenila nejlepší řešitele. Při konečné reflexi od dětí zaznělo, že „učení“ ostatních je moc bavilo. Nutilo je k tomu, aby si své bloky připravily co nejlépe, zajímavě a srozumitelně.

Když projektová výuka děti baví, leden 2019 Když projektová výuka děti baví, leden 2019 Když projektová výuka děti baví, leden 2019

Mgr. Kateřina Krbková Trnková

Náš školní parlament v Senátu ČR
Polonéza 2019