ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Když projektová výuka děti baví

Přírodověda je předmět, který se nabízí pro využití badatelské a projektové výuky, mezipředmětové propojení i prostor pro aktivitu a kreativitu dětí. Učivo podnebných pásů bylo v 5. C pojato projektově ve všech směrech. Děti vytvořily skupiny, ve kterých zpracovávaly informace o jednotlivý podnebných pásech. Ve skupině si rozdělily role, vyhledávaly informace a zpracovávaly je do výukových materiálů. Děti si připravily fantastické hodiny, ve kterých prezentovaly zjištěné poznatky, připravily si pro ostatní tematické hry a křížovky, pracovní listy, powerpointové prezentace, bádaly a pozorovaly pokusy s pěstováním rostlin v podmínkách jednotlivých pásů. Určitě se k této formě výuky vrátíme. Dětem dala velmi mnoho. Pokusy si prakticky ověřily to, o čem se dočetly, pracovaly s počítačovými programy, se kterými se běžně ve výuce nesetkávají. Při prezentaci svého tématu musely zaujmout ostatní děti ve třídě, vymýšlet aktivity, které by třídu zaujaly a zároveň učily. Připravené pracovní listy si skupinka vyhodnotila a ocenila nejlepší řešitele. Při konečné reflexi od dětí zaznělo, že „učení“ ostatních je moc bavilo. Nutilo je k tomu, aby si své bloky připravily co nejlépe, zajímavě a srozumitelně.

Když projektová výuka děti baví, leden 2019 Když projektová výuka děti baví, leden 2019 Když projektová výuka děti baví, leden 2019

Mgr. Kateřina Krbková Trnková

Výměnný pobyt ve Španělsku
Polonéza 2019