skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Projekt Zpracování dřeva

V průběhu listopadu a prosince proběhl ve všech třídách 5. ročníku projekt, ve kterém si žáci vyzkoušeli práci se dřevem. Na základě obrazového materiálu se děti nejprve seznámily se základními informacemi o těžbě dřeva v lesích, dozvěděly se něco málo o struktuře dřeva a různých druzích dřeva. Také poznaly základní nástroje, kterými se dřevo opracovává. Nabyté informace si pak někteří ověřili při vyplňování kvízu v informačním systému Edookit. Nejprve žáci při studiu pracovního listu pronikli do tajů technického kreslení a v hodinách českého jazyka se pokusili sestavit správný pracovní postup. Nakonec se pustili do výroby vlastního výrobku. Každá třída vyrobila dvanáct jmenovek, které budou využity při pěstitelských pracích na jaře a poslouží také dětem ze 4. ročníku. Při výrobě jmenovek se žáci naučili orýsovat a upnout materiál, uříznout potřebný rozměr a také výrobek finálně opracovat. Povrchovou úpravou práce na výrobku skončila a děti si výrobky odnesly do tříd. Projekt je propojen s dalšími, které na naší škole podporují polytechnickou výchovu i vztah k přírodě. Žáci 6. a 7. ročníků vyrábí pokusná políčka, ve kterých budou děti ze 4. a 5. ročníku pěstovat a pozorovat rostliny.

Projekt Zpracování dřeva, prosinec 2018 Projekt Zpracování dřeva, prosinec 2018 Projekt Zpracování dřeva, prosinec 2018 Projekt Zpracování dřeva, prosinec 2018 Projekt Zpracování dřeva, prosinec 2018 Projekt Zpracování dřeva, prosinec 2018 Projekt Zpracování dřeva, prosinec 2018 Projekt Zpracování dřeva, prosinec 2018

Mgr. Kateřina Aulehlová, Mgr. Marcela Šimecká, Mgr. Kateřina Krbková Trnková, Mgr. Renata Miková, Mgr. Ivo Zálešák

Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti