skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Olympiáda z ČJ

Na konci listopadu proběhla v naší škole olympiáda z českého jazyka a zúčastnilo se jí 25 žáků 8. a 9. ročníku. Mluvnická část byla zaměřená jako každý rok především na slovní zásobu a její využití. Tentokrát si děti musely poradit s rčeními, synonymy, antonymy, dvojznačnými větami, ale i se slovními druhy, větnými členy a příslovečnými spřežkami. Téma slohové práce bylo letos poměrně obtížné – „Co všechno umí světlo“, a tak vznikaly podle zaměření žáků buď téměř odborné výklady, nebo úvahy o důležitosti jakéhokoliv světla v našem životě. Žáci mohli dosáhnout maximálně 40 bodů.

Nejúspěšnější byli:

1. místoZdeněk Teller31,5 bodů
2. místo Veronika Vávrová 30,5 bodů
3. místoAnna Weisserová29,5 bodů

Do okresního kola olympiády z ČJ postupuje Zdeněk Teller.

Mgr. Miroslava Kubíčková

Přípravný kurz
Školní ples 2020

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti